Over hundrede kriminelle, der skulle udvises, er bare gået under jorden – takket være deres menneskerettigheder

Udenlandske kriminelle har i stigende grad frit slag i Danmark.

 

I modsætning til deres ofre er de beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Man kan således ikke udvise dem, hvis de risikerer at blive udsat for tortur eller såkaldt nedværdigende behandling i deres hjemland.

 

Tre hundrede udenlandske kriminelle på tålt ophold

Det har betydet, at Danmark i øjeblikket ikke kan komme af med omkring tre hundrede udenlandske kriminelle, som er dømt til udvisning.

 

Derfor er de her på såkaldt tålt ophold.

 

Det helt præcise antal er 308 personer, som per 30. juni 2017 var pålagt kriminel meldepligt, og som hver dag skal melde sig i Center Sandholm i Nordsjælland, ifølge Information.

 

Problemet er blot, at de færreste af dem overholder meldepligten.

 

Og hvad værre er, så er 202 eller langt over halvdelen af dem gået under jorden og eftersøges nu af politiet.

 

Ingen aner, hvad de lever af. Kriminalitet eller sort arbejde er deres eneste mulighed, da det er forbudt for personer på tålt ophold at arbejde.

 

En anden mulighed er selvfølgelig, at nogle af dem frivilligt er rejst ud af landet uden at orientere myndighederne.

Læs også
Video afslører menneskesmuglernes nye vej til at få illegale afrikanere ind i Europa

 

Inger Støjberg ville anbringe dem på et udrejsecenter

I juni sidste år strammede integrationsminister Inger Støjberg (V) reglerne for udenlandske kriminelle på tålt ophold.

 

Blandt andet for at få styr på, hvor de opholder sig.

 

Stramningerne betød, at udlændinge på tålt ophold fremover skal opholde sig på Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger på den tidligere jyske hede mellem Ikast og Brande.

 

Hvis de misbrugte reglerne for opholdet og eksempelvis undlod at underrette centret, hvis de forlod det, ville straffen falde omgående i form af fængsel eller fodlænke.

 

Stramningerne blev gennemført med støtte fra De Konservative og Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

”Vi opfylder det, vi har sagt i årevis. Når man er på tålt ophold, så skal det være så utåleligt som overhovedet muligt,” sagde Inger Støjberg dengang til TV2 Nyhederne.

 

Men så ville Højesteret noget andet

Aftalen var dog knap nok blevet effektueret, førend den blev underkendt af Højesteret med den begrundelse, at den var i strid med menneskerettighederne. Det skrev blandt andet Den Korte Avis om.

 

Det skete den 17. januar 2017, hvor Højesteret afgjorde en sag om en libanesisk kriminel på tålt ophold, og som Udlændingestyrelsen havde givet et påbud om at opholde sig på Center Sandholm og altså ikke bo i Aarhus sammen med sin hustru.

 

Udlændingestyrelsen traf afgørelsen den 9. oktober 2013. Altså inden Inger Støjberg havde gennemført sine stramninger med tvunget ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård.

 

Libaneseren havde 2005 fået en dom på otte års fængsel for grov narkokriminalitet og var dertil udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

 

Af Højesterets domsresumé fremgår det blandt andet, at:

Læs også
Tålt ophold giver afviste asylansøgere og udenlandske forbrydere mulighed for at bevæge sit frit i det danske samfund

 

”Højesterets flertal fandt, at udlændingens pligt til at tage ophold i Center Sandholm fra den 9. oktober 2013 udgjorde et uproportionalt indgreb i hans bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4. Udlændingestyrelsens afgørelse af 9. oktober 2013 om fortsat ophold var derfor ugyldig. Som følge heraf var meldepligt i Center Sandholm ugyldig fra dette tidspunkt.”

 

Den pågældende artikel omhandler blandt andet retten til familieliv.

 

Frivillighed med tvang

Umiddelbart efter Højesterets afgørelse var integrationsminister Inger Støjberg alt andet end tilfreds med udfaldet:

 

”Når der falder en dom som den her, så retter vi ind og kigger sagerne igennem. Jeg forventer bestemt ikke, at der bliver ændrede forhold for nogen. Det her en helt konkret sag, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er noget overrasket over, hvor den er endt ud,” sagde Inger Støjberg dengang til TV2 Nyhederne.

 

Det endte dog med, at Inger Støjberg rettede ind. Dog på en måde, der bedst kan betegnes som frivillighed med tvang.

 

Læs også
Video: TV-reporter befinder sig blandt illegale afrikanske immigranter – pludselig forsvinder hun fra billedet, og der lyder et skrig

I marts i år begyndte Udlændingestyrelsen ifølge Ritzau at orientere de berørte udenlandske kriminelle og deres advokater om, at der ikke længere var krav tvunget ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård.

 

Af brevene til advokaterne fremgår det imidlertid også, at ministeren vil presse de kriminelle udlændinge på økonomien, hvis de flytter ud af udrejsecentret.

 

Hvis det sker, vil de ifølge brevene ikke længere få underhold og sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændingestyrelsen.

 

Men der er altså i øjeblikket 202 kriminelle udlændinge på tålt ophold, som er ligeglade med det.

 

De er nu forsvundet med det resultat, at politiet skal bruge ressourcer på at finde dem og ligeledes bruge ressourcer på at opklare de forbrydelser, de måtte begå.

 

Til skade for den befolkning, der ikke har menneskerettigheder til at forsvare deres interesser i denne sag.

 

Læs også
En læser nær Kærshovedgård: Udviste asylansøgere og kriminelle skaber utryghed for borgerne

Dansk Folkeparti: De skal frihedsberøves

De mange kriminelle udlændinge på tålt ophold, som nu er forsvundet, bekymrer Dansk Folkeparti.

 

”Vi har tidligere foreslået regeringen at frihedsberøve dem af hensyn til befolkningens sikkerhed, men det mente regeringen var for vidtgående,” siger Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Så derfor har vi nu bedt regeringen om at komme med en forsvarlig og holdbar løsning på problemet.”

 

Her kan du læse Højesterets afgørelse:

 

Og her om Inger Støjbergs brev til advokaterne:

 

Den Korte Avis

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…