Han er kriminel libaneser på tålt ophold, som nu har fået hjælp af Højesteret – det kan betyde at flere kriminelle udlændinge kan blive i Danmark

Højesteret afgjorde tirsdag, at det krænker Menneskerettighedskonventionen, når den danske stat forlanger, at udvisningsdømte på tålt ophold i Danmark skal melde sig fysisk hos politiet, i en fastlagt rutine.

 

Højesteret mener, at meldepligten i urimelig grad hæmmer den personlige bevægelsesfrihed. Ifølge Højesteret kan melde- og bopælspligt maksimalt opretholdes i 3 år og 11 mdr. (Aarhus Stiftstidende, Tv2)

 

Det er en libanesisk statsborger, som har fået medhold fra Højesteret. Han fik i 2005 en narkodom på 8 års fængsel og udvisning af Danmark.

 

I 2009 blev libaneseren prøveløsladt. Herefter fik han bevilget tålt ophold, fordi det hedder sig, at han risikerer dødsstraf eller tortur, hvis myndighederne sender ham tilbage til Libanon.

 

Det er uvist hvad libaneseren står sigtet for i hjemlandet.

 

Libaneseren har i flere år boet i Aarhus sammen med sin kone og et antal børn.

 

Baghjul til Inger Støjberg

Ifølge minister Inger Støjberg vil Højesteretsdommen formodentlig ikke gøre nogen forskel.

 

”Når der falder en dom som den her, så retter vi ind og kigger sagerne igennem. Jeg forventer bestemt ikke, at der bliver ændrede forhold for nogen. Det her en helt konkret sag, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er noget overrasket over, hvor den er endt ud,” siger Inger Støjberg. (Tv2)

 

Ministeren forventer altså ikke, at dommen vil betyde noget, men hvis den gør så vil man rette ind.

 

Og det vil også ske ifølge libaneserens advokat Morten Lomann. Han har flere andre klienter med lignende sager, og han regner med at flere kommer til. Det sagde han til TV2 News tirsdag.

 

Det må man forstå vil betyde, at Højesterets afgørelse vil stille udlændinge på tålt ophold  stærkere i deres afvisning af at forlade Danmark og deres krav om at leve som alle andre – selv om de er dømt til udvisning.

 

Når libaneseren har fået medhold i Højesteret står andre udlændinge på tålt ophold ret stærkt, hvis de selv vil bestemme, hvor i Danmark de vil opholde sig.

 

De kan sandsynligvis nu se frem til, at få et langt mere frit ophold i Danmark. Slut med at skulle bo i Center Sandholm eller på Kærshovedgaard i Midtjylland og slut med den hyppige meldepligt.

 

Flere udlændinge på tålt ophold er med højesteretsdommen efter alt at dømme sikret deres personlige bevægelsesfrihed i Danmark.

 

Højesteret kunne have valgt at lade danske regler komme før menneskerettighedskommissionens vedtægter.

 

I stedet valgte de, at vægte udviste udlændinges ret til familieliv højere end danske regler.

 

Noget der kan betyde flere kriminelle udlændinge i Danmark med negative konsekvenser for danskerne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…