Muslimers konvertering til kristendommen modarbejdes

Selvom mange er i fornægtelse, og ikke vil indrømme det, så er stort set alle efterhånden godt klarover, at den absolut største del af forklaringen på den mislykkede integration ligger i islam. Selv ikke de dygtigste bedragere kan længere skjule, at det særligt er den muslimske del af indvandringen, der ikke integreres og bliver en del af det danske samfund. Med andre nydanskere, der bor i de samme områder og som har de samme levevilkår, går det meget bedre.

 

Det står i dag lysende klart, at islam er den suverænt største hindring for integrationen.

 

Konverterende muslimer blev kaldt usmagelig menneskefangst
Det kan derfor undre, at Bertel Haarder har så meget imod, at muslimer konverterer. Tilbage i 2004, dengang han var integrationsminister, var hans udfald så aggressive og skingre, at han blev afkrævet en undskyldning fra Pinsekirken i Odense.

 

Når kirkens missioneren på asylcentre resulterede i, at nogle muslimer valgte at konvertere, så kaldte han det for usmagelig menneskefangst. Sidste år, da Bertel Haarder var kirke- og kulturminister, frarådede han muslimer, at konvertere indtil efter deres asylansøgninger er færdigbehandlede.

 

At konvertere fra islam til kristendommen er, at udvise den allerstørste vilje til integration. Det er den ultimative imødekommenhed, og samtidig fjernes den allerstørste sten på vejen.

 

Man synes at bebrejde enhver form for missioneren
I den sidste tid, har der været udbredt forargelse over, at Matin Henriksen har foreslået, at muslimer på højtiderne kunne slå et smut indenfor i kirken. Om ikke andet bare for at se.

 

I Kristeligt Dagblad den 24/2 2017 skriver Kristian Østergaard i sin gennemgang af ugens debat : ”Martin Henriksen fik stryg for sin opfordring stort set hele vejen rundt i det politiske spektrum, skønt Jesus i Johannesevangeliet netop siger til de nysgerrige : ”Kom og se” ! Her kunne man midt i forargelsen over Martin Henriksen have lyst til at spørge : Hvordan skal indvandrere få indtryk af kristendommens betydning herhjemme, hvis der aldrig lyder et ”kom og se” til dem” ?

 

Var det forresten ikke også netop det Pinsekirken i Odense drog ud og sagde ? ”Kom og se” !

 

En tidligere muslim straffes for at have konverteret
Samme dag kunne man et andet sted i Kristeligt Dagblad læse, at konvertitten Matin Nasery hjemsendes til Afghanistan i løbet af indeværende uge. Flygtningenævnet mener ikke, at hans konversion er reel, selvom Matin Nasery allerede dengang han stadig boede i landet, fik alvorlige
problemer, fordi man fandt to bibler i hans hus.

 

Mange har bevidnet og kan bekræfte, at Matin Nasery er en kristen mand, og har været det længe.

 

1310 mennesker har skrevet under i en underskriftindsamling. Alligevel er Flygtningenævnet ikke sendes nu tilbage til Afghanistan.

 

Det virker næsten som om, de i Flygtningenævnet er fornærmede. Ligesom Bertel Haarder. Hvorfor modarbejder de, at muslimer konverterer til kristendommen ?

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Argumenterne for, at sætte en stopper for konversionerne lyder hul
Bertel Haarders argument er, at konversion før en asylansøgning er færdigbehandlet, eller efter en ansøger har fået afslag, bringer tvivl om konversionen er reel. Dertil mener Bertel Haarder, at det er en dårlig ide, for i tilfælde af afslag, så har personen bragt sig i fare.

 

De begrundelser er der nogen ræson i, men målt op imod den afgørende betydning en konversion har, så klinger argumentationen nu alligevel hul. Dels så har mennesket gjort sig fri af islams lænker, og dels så er personen i et snuptag, så godt som integreret. Så jeg spørger igen. Hvorfor
modarbejder man oppefra så hårdnakket konversionerne ?

 

Ønsker mon myndighederne, inderst inde bag facaden, islamiseringen af Danmark ?

 

Steffen Wernberg-Møller

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…