Metan og SF6 er værre drivhusgasser end CO2 men glemmes i klimadebatten

Colourbox

Metan dannes, når der ikke har været ilt ved forrådnelse af organisk materiale, som havner i jorden, i søer og på havets bund. Der findes ca. 10.000 mia. t metan i undergrunden, og hvis de frigøres, vil helvede bryde løs. Mange års forbrug af fossile brændstoffer har skabt en global opvarmning, så havet opvarmes, permafrosten tør, og metanen kan frigøres og udledes i atmosfæren. Metan har 26 gange så stor effekt som CO2 – og kan ændre havets syrebalance, så koraller og andre havdyr dør.

 

SF6-gas (svovlhexafluorid) i atmosfæren har en levetid på flere tusind år, er 100-200 gange kraftigere end CO2 og indeholder komponenter, som kan ødelægge ozonlaget. Montrealprotokollen fra 1987 forbyder gasarter, der ødelægger ozonlaget, så SF6 bør kun anvendes i særlige tilfælde bl.a. som isoleringsmiddel til elektriske komponenter i højspændingsanlæg ved transport af strøm.

 

Der findes store mængder metan på havets bund, og når vandet opvarmes, kan metan og SF6-gas boble op til overfladen. Vandet kan pga. boblerne miste bæreevnen, så skibe risikerer at synke, og i luften kan fly eksplodere i en ’metansky’. Metan, SF6 eller lign. kan være årsagen til de mystiske ulykker i Bermuda-trekanten. På store havdybder i kolde temperaturer findes metan i krystalliseret form – metan hydrat, som i varmere vand frigøres og i store mængder kan udløse en flodbølge.

 

Den globale opvarmning i Sibirien, Alaska og andre steder i det arktiske område er årsag til, at permafrosten tør, og metan i store mængder udledes i atmosfæren. Man kunne brænde metanen af, men i tundraen kan ild være svær at slukke. Hvis metanen ikke brændes af, vil den udledes i atmosfæren, hvor indholdet af metan er blevet fordoblet i løbet af de seneste 200 år!

 

… og så taler man i Danmark om problemet, at køer udleder metan, når de bøvser …

 

Metan er en kraftig energi, som blandet med ilt vil blive anvendt hos raketfirmaet SpaceX som brændstof i deres planlagte rumfartøj til brug som rutefly i solsystemet – klar til start 2024 (Martin Bernth, Ill.Vid. marts 2017). Metan blandet med ilt kan måske blive et fremtidigt superbrændstof til skibe, fly, biler o.a., så man kan få brændt metanen af i stedet for at udlede den i atmosfæren.

 

Da metan er dannet af organisk materiale, kan metan igen omdannes til organisk materiale og bruges til fx foder, skriver Michael Le Page, NewScientist, nov. 2016. Der forskes i det hos firmaet UniBio i London – hovedkontor på Niels Bohrs Alle, København – og med mangel på fødevarer kunne det være en interessant mulighed for at udnytte naturressourcerne – og samtidig skåne klimaet.

 

Danmark fortsætter en sort klimakurs med ca. 77% sort og 23% grøn energi og er mere sort end USA med 66% sort og 34% grøn energi. Sverige, Schweiz og Frankrig er klimadukse pga. kernekraft med ca. 10% sort og 90% grøn energi. For at supplere den ustabile vind og solenergi, satser Danmark på mere gas og biomasse med afbrænding af træ, der hverken er ren eller CO2 neutral.

DECC (Department of Energy and Climate Change, UK, 2015):

Kul udleder 1018 kg CO2/MWh – Gas 437 kg CO2/MWh – Bio/træ 920 kg CO2/MWh

 

COP21 aftalen, Paris 2015, at den globale temperatur højst må stige 1,50 C, kan blive svær at overholde, så længe man tillader, at fossile brændstofindustrier bruger atmosfæren som losseplads.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Det er fornuftigt at lede efter intelligent liv i rummet, for der er ikke megen intelligens på jorden, når man fx hører en dansk energiminister og en SF leder sige: Vi har brug for mere olie fra Nordsøen for at få råd til en grøn omstilling! Det samme kan man jo sige i Saudi Arabien og andre steder!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…