Grotesk: Man kan blive medlem af en kommunalbestyrelse uden at kunne ét ord dansk- og så har man mulighed for tolk betalt af skatteyderne

En somalier, iraker, tyrker eller afghaner, der har boet bare tre år i Danmark kan blive valgt ind i en dansk kommunalbestyrelse og være med til at bestemme, hvad der skal ske i kommunen.

 

Udlændinge har altså ikke bare stemmeret ved kommunalvalgene efter tre år i Danmark. De er også valgbare.

 

Det forekommer i sig selv grotesk.

 

Men det er værre endnu.

 

Valgbar selv om man ikke kan dansk

Udlændinge kan blive valgt, selv om de ikke kan ét ord dansk.

 

Udlændinge kan altså være medlem af en kommunalbestyrelse, selv om de ikke forstår eller taler dansk.

 

I loven står der, at man, udover at være fyldt 18 år, skal være dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget de sidste 3 år forud for valgdagen. Det bliver uddybet af Britta Mogensen i Den Korte Avis den 16.11. (red. kursivering).

 

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti er oprørt:

 

“Det er intet mindre end grotesk, at ikke-dansk talende personer kan blive valgt til en kommunalbestyrelse. Som minimum burde der være krav om dansk statsborgerskab, siger han til Den Korte Avis.

 

Kommunalbestyrelsen kan stille tolk tilrådighed

Læs også
Kommunalvalget er først og fremmest et lokalvalg – men der er to vigtige landspolitiske signaler i resultatet

Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen ikke forstår dansk eller ikke selv taler dansk, så kan han eller hun få en tolk stillet til rådighed. Betalt af skatteyderne.

 

Martin Henriksen siger:

 

“Der er ikke krav på tolkning, men det kan en kommunalbestyrelse beslutte. Det er helt håbløst. Dansk Folkeparti har rejst dette overfor indenrigsministeren, men indtil videre uden held. Tilsyneladende mener regeringen ikke, at der er et problem. Men det er der jo af indlysende grunde.”

 

“Dansk Folkeparti vil helt sikkert tage det op igen i den nærmeste fremtid. Det bør naturligvis fremgå af loven, at der ikke kan stilles en tolk til rådighed”, slutter Martin Henriksen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…