Ny bog: “Kristendommens påskefortælling” – en guldgrube af indsigt

Hele to påskebøger fra samme forlag.  Den ene, Den sidste passion, er en blanding af nutidens eksistentielle kvababbelser, tradition, versfortælling og abstrakt, postmoderne digtning. Den anden, Kristendommens påskefortællinger, er en grundlærd, omfattende gennemgang af evangeliernes passionsberetninger.

 

”Den sidste passion” – en underlig hybrid

Den kristne påske som moderne lyrik. Det er Jakob Brønnums ærinde med denne bog. Forfatteren, som også er mangeårig redaktør af Præsteforeningens Blad, har en imponerende række udgivelser bag sig, i hvert fald i kvantitativ forstand. Han må have et stort behov for at udtrykke sig gennem det skrevne ord, og det gør jo heller ikke noget, hvis man virkelig har noget på hjertet.

 

Jeg har det lidt svært med denne bog. Den forekommer mig noget løs i kanterne, og jeg kan ikke se, at den føjer væsentlige, nye sider til den kendte historie. Tonen er lidt slidt og 68’er-agtig. Som når Judas beskrives som et ”jakkesæt”, en altid smilende, skulderklappende charmør, som ”elsker wienerbrød og søde piger”.

 

Påskens litterære, teologiske og historiske perspektiver

Så er der langt mere at hente hos den teologiske doktor, der med videnskabelig grundighed pløjer sig igennem de nytestamentlige påskefortællinger. Hans bog kræver noget af sin læser. Den henvender sig mest til den højere undervisning eller til kirkelig og folkeoplysende voksenundervisning.

 

Det skal man ikke lade sig skræmme af, for der er meget at få forstand af. Man går imidlertid hurtigt død, hvis man begynder fra en ende af. Når de indledende 100 sider er læst – og de er vældigt nyttige at læse, for her deler doktoren den nyeste viden om de fire evangeliers opbygning, historie og forfattere – kan man bruge resten af bogen som et opslagsværk. Her kan man dykke ned i de særlige emner, som interesserer én. Nadveren. Peters fornægtelse. Torneroningen og korsfæstelsen. Jesu opstandelse. Missionsbefalingen. Jesu himmelfart – for nu bare at nævne nogle enkelte kapitler. Bogen slutter med en indføring i de apokryfe evangeliers påskefortællinger. Altså dem, der af den ene eller anden grund ikke blev optaget i Bibelen.

 

En guldgrube af indsigt

Jeg har især fundet stor inspiration i forfatterens fortolkning af Markus-evangeliets beskrivelse af opstandelsen. Måske fordi den har været til stor nytteværdi i mit eget prædiken- og konfirmandarbejde. Bogen viser sin praktiske værdi ved at blive brugt. Nye vinkler lægges til, og det er frugtbart for eftertanken. Jeg tøver ikke med at kalde Willerts bog for en guldgrube af indsigt.

 

For første gang er der på vores eget sprog givet en samlet behandling af evangeliernes påskefortællinger. Det er i sig selv en bemærkelsesværdigt bedrift, som fortjener stor anerkendelse.

 

Og så er al denne velformidlede lærdom oven i købet til at betale med menneskepenge. Men det lader sig nok kun gøre, fordi der ikke er ét eneste billede i den tykke bog. Det havde frisket op.

 

Jakob Brønnum, Den sidste passion.

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

Eksistensen 2017, 296 sider, 268 kroner.

 

Niels Willert, Kristendommens påskefortællinger.

Eksistensen 2017, 628 sider, 299 kroner.

Torsten Dam-Jensen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…