Kriminaliteten blandt indvandrere fra muslimske lande er tårnhøj i forhold til kriminaliteten blandt asiatiske indvandrere

Udskriv

I statistikkerne over eksempelvis ikke-vestlige indvandreres kriminalitet indgår indvandrere fra både asiatiske lande og indvandrere fra muslimske lande i samme gruppe.

 

Men ser man nærmere på tallene, så er kriminalitetsraten blandt de to grupper vidt forskellig.

 

Den Korte Avis har boret i kriminalitetstallene fra Danmarks Statistik, og udvalgt indvandrere fra fem muslimske lande, hvor kriminaliteten er størst og sammenlignet med indvandrerne fra fem asiatiske lande, hvor kriminaliteten ligeledes er størst.

 

Der er tale om lande, hvor gruppen af indvandrere fra de fem muslimske lande tilsammen udgjorde 158.871 personer i fjerde kvartal 2015, medens gruppen af indvandrere fra de fem asiatiske lande tilsammen udgjorde 60.689 personer, ligeledes i fjerde kvartal 2015.

 

Samtlige tal i artiklen omfatter indvandrere og efterkommere, som er slået sammen under betegnelsen indvandrere.

 

Over 11.000 kriminelle blandt indvandrere fra muslimske lande

Blandt indvandrere fra muslimske lande er kriminaliteten blandt mænd og kvinder tilsammen højest blandt indvandrere fra Tyrkiet, Libanon, Irak, Somalia og Iran.

Læs også
To unge mænd med mellemøstligt udseende gik til angreb på en af politiets fotovogne med brosten

 

Tilsammen blev i alt 11.090 indvandrere af begge køn fra disse lande i alderen 15 – 79 år i 2015 fundet skyldige i kriminalitet, det vil sige straffeloven, særlovene og færdselsloven.

 

Under tusinde kriminelle blandt indvandrere fra asiatiske lande

Blandt indvandrerne fra de asiatiske er den tilsvarende kriminalitet hos mænd og kvinder tilsammen højest blandt indvandrerne fra Vietnam, Kina, Indien, Thailand og Filippinerne.

 

Tilsammen blev i alt 975 indvandrere af bege køn fra disse lande i alderen 15 – 79 år i 2015 fundet skyldige i kriminalitet, det vil sige straffeloven, særlovene og færdselsloven.

 

Fakta er således, at:

 

Læs også
To unge mænd kom fredeligt gående – så blev de passet op af tre indvandrere, der tæskede dem og tvang dem til at udlevere deres bankkoder

Blandt 158.871 indvandrere fra fem muslimske lande er 11.090 personer blevet kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt 60.689 indvandrere fra fem asiatiske lande er 975 personer blevet kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Somalierne fører stort blandt muslimske lande

Listen over de meste kriminelle indvandrere fra muslimske lande er opstillet efter procentvis antal dømte efter straffeloven, og her fører både somaliske mænd og kvinder suverænt.

 

Somaliske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 20.303 personer, og heraf blev i alt 1.057 mænd og 153 kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Blandt mændene blev 40 procent eller i alt 423 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om hele 50,3 procent eller i alt 153 straffelovsdømte.

Læs også
Det er ikke kun mændene: Indvandrerkvinders kriminalitet fra ikke-vestlige lande er flerdoblet siden årtusindskiftet

 

Libanesiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 25.907 personer, og heraf blev i alt 2.196 mænd og 354 kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Blandt mændene blev 28,1 procent eller i alt 618 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 26 procent eller i alt 92 straffelovsdømte.

 

Iranske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 19.242 personer, og heraf blev i alt 877 mænd og 221 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene blev 23,6 procent eller i alt 207 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 31,7 procent eller i alt 70 straffelovsdømte.

 

Irakiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 31.322 personer, og heraf blev i alt 1.572 irakiske mænd og 255 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene blev 22,9 procent eller i alt 360 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 25,5 procent eller i alt 65 straffelovsdømte.

 

Tyrkiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 alt 62.097 personer, og heraf blev i alt 3.708 tyrkiske mænd og 697 kvinder kendt skyldige i kriminalitet.

 

Blandt mændene blev 14 procent eller i alt 519 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 18,5 procent eller i alt 129 straffelovsdømte.

 

Vietnameserne mest kriminelle i den asiatiske gruppe

Blandt indvandrerne fra de asiatiske lande er det helt anderledes små tal, der opereres med. Gruppen føres af vietnameserne og generelt er gruppen kendetegnet af, at det er kvinderne, der har flest straffelovsovertrædeler i forhold til deres samlede kriminalitet.

 

Vietnamesiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 15.029 personer, og heraf blev 265 vietnamesiske mænd og 114 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene blev 24,9 procent eller i alt 66 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 42,1 procent eller i alt 66 straffelovsdømte.

 

Filippinske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 11.581 personer, og heraf blev i alt 65 mænd og 58 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene blev 24,6 procent eller i alt 16 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 32,8 procent eller i alt 19 straffelovsdømte.

 

Indiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 9.875 personer, og heraf blev i alt 157 mænd og 40 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene blev 12,7 procent eller i alt 20 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig om 27,5 procent eller i alt 11 straffelovsdømte.

 

Kinesiske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 2015 i alt 12.504 personer, og heraf blev 118 mænd og 85 kvinder kendt skyldige i kriminalitet i 2015.

 

Blandt mændene 11,8 procent eller i alt 14 dømt for straffelovsovertrædelser, medens det for kvindernes vedkommende drejede sig 14,1 procent eller i alt 12 straffelovsdømte.

 

Thailandske indvandrere udgjorde i fjerde kvartal 11.700 personer, og medens ingen thailandske kvinder i havde begået noget kriminelt i 2015, eller var blevet taget i det, blev til gengæld 73 mænd kendt skyldige i kriminalitet.

 

Af dem blev de 21,9 procent eller i alt 16 dømt efter straffeloven.

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=FOLK1C&PXSId=199115&tablestyle=&ST=SD&buttons=

 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ