Islamiseringen går stærkt – nu er muslimer den største gruppe blandt skoleeleverne i en af Europas gamle kulturhovedstæder

Skærmprint fra YouTube fra Wien

En chokmelding har ramt Østrig.

 

Nye tal viser, at muslimer er den største gruppe blandt skoleeleverne i Wien, når man ser på den religiøse baggrund!

 

Dette er situationen i en af Europas store, gamle kulturhovedstæder. I det traditionelt ærkekatolske Østrig.

 

Tallene understreger, hvor stærkt islamiseringen af Europa går.

 

Den næststørste gruppe blandt eleverne er katolikker.

 

Den tredjestørste gruppe er elever, der ikke bekender sig til nogen religion.

 

Læs også
Franske politikere har fået nok – her laver de en dramatisk aktion for at stoppe muslimer, der holder fredagsbøn i gaderne

Endelig er der en pænt stor gruppe af serbisk-ortodokse kristne.

 

Kamp mod de vantro

Velmenende skolefolk og andre har nu fået den idé, at de dramatiske ændringer i befolkningens sammensætning skal håndteres med undervisning i … etik.

 

Specielt skal man påpege over for eleverne, at islam jo egentlig bygger på de samme etiske principper som kristendommen.

 

Det står lidt uklart, om man her tænker på ’etiske principper’ i Koranen såsom:

 

Allahs love står over menneskenes love.

Læs også
Sverige har fået et islamistisk parti – muslimer vil udnytte demokratiet til at få magt

 

Mænd står over kvinder.

 

Vantro skal bekæmpes og om nødvendigt slås ihjel.

 

Pæne mennesker og barsk virkelighed

Nå, det gør man nu nok ikke. Disse skolefolk er meget pæne og politisk korrekte mennesker. Så de vil gøre alt for at sløre de fundamentale modsætninger.

 

Undervisningen i etik bliver formentlig noget med, at man både i Biblen og Koranen kan finde passager om, at man skal vise medmenneskelighed. Og den slags.

 

Læs også
Danskere møder stadig flere offentligt ansatte, der bærer islamisk tørklæde – Danmark bliver mere muslimsk

Imens vil virkeligheden fortsætte med at udvikle sig fuldstændig uafhængigt af den velmenende og betydningsløse etik-undervisning.

 

Med parallelsamfund, antidemokratiske holdninger, kvindeundertrykkelse, kriminalitet, elendig uddannelse – og hvad der ellers hører til masseindvandringen.

 

Den mest konkrete effekt af undervisningen i etik vil formentlig være, at underviserne selv føler sig vældig gode.

 

https://kurier.at/politik/inland/mehr-muslime-als-katholiken-in-den-wiener-pflichtschulen/285.859.910

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…