Isen smelter på Grønland og skovbrande hærger i Frankrig og andre steder. Det ender galt!

Wikimedia Commens

Kommentar: Den globale opvarmning betyder ændringer i folks livsbetingelser. Varmegrader på op til 40 grader C vil betyde flere skovbrande, tørke og oversvømmelse, og varmere temperatur vil betyde et øget energiforbrug bl.a. til aircondition, som vil være nødvendig, hvis man skal arbejde som i dag.

 

Verdens politiske ledere gør ikke nok ved verdens alvorligste problemer – befolkningstilvæksten og stop for brugen af fossile brændsler. De lover at handle – med effekt i 2030 eller 2050, når ansvaret ikke længere er deres. Den globale opvarmning er så katastrofal, at der skal handles nu.

 

Overbefolkning kan begrænses ved familieplanlægning. Det er bedre end ved krig og sygdom.

Man taler om at sende kondomer til Afrika, men afrikanske mænd er ikke altid ansvarsfulde, så det er kvinderne, der skal hjælpes med prævention. Man bør heller ikke sende bistandshjælp til et land, der ikke indfører familieplanlægning! Overbefolkning skaber fattigdom og konflikter og ødelægger biodiversiteten, og mange bistandspenge havner i et bundløst kar! Hvis ikke Kina i 1979 havde indført et-barns politikken, ville millioner af kinesere være døde af sult og nød. Se på Kina i dag!

 

Det er ikke kun i Afrika, at der er et overskud af mennesker, som emigrerer, da der ikke er arbejde eller mad til alle. I dag er de fleste lande overbefolkede og ikke længere bæredygtige. Japan har dog en nedgang, men landets nuværende indbyggertal på 126 mio. er langt over tallet i 1950 med 83 mio. mennesker. I 1950 var verden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia.

 

Tænk, hvis det ikke havde været menneskearten, der havde taget magten og pladsen på jorden. Tænk, hvis det havde været dyrenes konge løven eller elefanten, der regerede og havde udstillet mennesker i zoologisk have! Menneskeracen er ved at ødelægge den eneste planet, vi har at leve på. Verdens biodiversitet er i fare. Ikke kun tigre, løver og hvaler o.a. dyr udryddes, men insekter bl.a. bier er ved at forsvinde. Hvem skal så bestøve vore blomster og afgrøder?

 

Den globale opvarmning kan kun bremses ved kernekraft (der ikke kan bruges til bomber)

Der skal i fremtiden bruges endnu mere energi, og samtidig skal de miljømæssige problemer løses, hvilket kun kan ske gennem avanceret teknologi – og et frit marked, da økonomien spiller en stor rolle. Kernekraft med thorium som brændsel kan opfylde behovet for rigelig og billig energi, så man i stedet for de fossile brændsler kan bruge thorium, som allerede blev udviklet i 1960erne i USA – men stoppet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne bruges til bomber, som uran kunne.

 

Robert Hargraves: Thorium energy cheaper than coal.

 

Ustabile energiformer som sol og vind kan kun supplere og leverer i dag kun et par procent af den globale energi, så drømmescenarier om vind og sol er fremkaldt af naive mennesker, der ikke vil se fakta i øjnene. Heller ikke biobrændsel er CO2 neutral. Iflg. afdøde professor i geologi på KU, formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne thorium kernekraft have dækket verdens energibehov i år 2000, så vi ikke havde haft de nuværende klimaproblemer.

 

Europas nye darling, den franske præsident Emmanuel Macron har til miljøminister valgt en mangeårig miljøforkæmper Nicolas Hulot, der vil lukke landets kulkraftværker inden 2022, men planen er også at lukke 17 af de 59 atomkraftværker, som har leveret ca. 75% af energien, hvilket sænkes til 50%. Det kan gå ud over forsyningssikkerheden. Nicolas Hulot sagde ved planens fremlæggelse, at det er en sand revolution! Han burde i stedet omlægge atomkraftværkerne til thorium, der er langt mindre farligt og ikke har de samme affaldsproblemer som uran.

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Hvis man vil bremse den globale opvarmning, skal der handles nu!

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de politiske ledere ikke gør mere for at bremse den globale opvarmning. Med deres tøven er de medskyldige i, at der i fremtiden vil dø millioner af mennesker af sult, forurening og pga. den globale opvarmning. Det er folkemord i moderne udgave.

 

Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…