Ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede ved alvorlige forbrydelser – stadig flere får ubetinget fængsel

Arkivfoto / skærmprint: You Tube

Ikke-vestlige Indvandrere og efterkommere fylder i stigende grad op i de danske fængsler.

 

Målt i perioden år 2000 og til og med 2015 er deres andel af personer, der bliver idømt ubetingede fængselsstraffe, således stærkt stigende.

 

I år 2000 blev er afsagt i alt 8.939 ubetingede fængselsdomme. Heraf udgjorde ikke-vestlige indvandrere i alt 13,1 procent af de dømte på trods af, at deres andel af befolkningen i alderen 15 – 79 år kun udgjorde 4,2 procent i år 2000.

 

I 2015 blev der afsagt 5.944 ubetingede domme, og heraf tegnede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande sig for 24,8 procent af de dømte samtidig med, at deres andel af befolkningen i alderen 15 – 79 år i 2015 kun udgjorde otte procent.

 

Som man kan se, fylder de ikke-vestlige indvandrere langt mere op i fængslerne, end deres andel af befolkningen skulle tilsige. De er med andre ord stærkt overrepræsenterede.

 

Stort fald i antal dømte danskere

Til forskel fra indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er andelen af ubetingede fængselsdømte af dansk oprindelse faldet fra 84,9 procent af de dømte i år 2000 til i alt 72,9 procent i 2015.

 

Andelen af personer med dansk oprindelse er i samme periode faldet fra 93,1 procent i år 2000 til 87,1 procent i 2015.

 

For vestlige indvandrere og deres efterkommere er der derimod tale om en lille stigning i antallet af ubetingede fængselsdømte fra to procent i år 2000 til 2,4 procent i 2015.

 

Stigningen her skyldes østeuropæere, da baltere og tidligere østeuropæere henregnes under vestlige indvandrere.

 

Flest domme til libanesere, somaliere og tyrkere

Læs også
Inger Støjberg: “Flygtninge strømmer ind på arbejdsmarkedet” – her er realiteterne

Målt i forhold til deres antal i Danmark er libaneserne de mest kriminelle i landet.

 

I 2015 blev i alt 235 libanesere idømt en ubetinget fængselsstraf. De udgjorde hermed 1,5 procent af den samlede libanesiske befolkning i alderen 15 – 79 på i alt 19.533 personer.

 

På andenpladsen kommer somalierne i forhold til deres antal.

 

På tredjepladsen kommer tyrkerne. De har flest fængslinger i absolutte tal. Men i forhold til gruppens størrelse ligger de nummer tre.

 

Til sammenligning udgjorde de 4.335 personer af dansk oprindelse, som i 2015 fik en ubetinget fængselsdom, i alt kun 0,1 procent af de 3.923.481 personer af dansk oprindelse i alderen 15 – 79 år, som i 2015 havde bopæl i Danmark.

 

Der er også ikke-vestlige med meget lav kriminalitet

Ligesom østeuropæere og baltere henregnes under vestlige indvandre, må kinesere, indere, filippinere og vietnamesere med flere se sig henregnet i gruppen af ikke-vestlige indvandrere.

Læs også
Antallet af voldtægter er eksploderet på blot otte år – næsten halvdelen af de voldtægtsdømte er af ikke-vestlige oprindelse

 

Men i forhold til gruppen af hovedsageligt muslimske indvandrere er kriminaliteten her så lav, at den knap nok tæller i statistikken

 

I 2015 boede der 10.164 kinesere i Danmark i alderen 15 – 79 år, og af dem fik i alt tre personer en ubetinget fængselsstraf i 2015.

 

Samme mønster gælder for filippinere, vietnamesere, indere og thailændere. Kun meget få blandt dem, blev i 2015 idømt ubetinget fængsel. 0.675 thailændere i alderen 15 – 79 år, der i 2015 boede i Danmark, blev e fem idømt en ubetinget fængselsstraf.

 

Ud af denne gruppes samlede befolkningstal på i alt 52.363 personer mellem 15 og 79 år blev således 40 personer eller i alt 0,08 procent idømt en ubetinget fængselsstraf.

 

Sådan er der forskel på folk, selvom de alle kaldes ikke-vestlige indvandrere.

 

Se tabellerne i Danmark Statistik her:

Læs også
Justitsministeriet kommer med skræmmende oplysninger om unge indvandreres kriminalitet, men TV og aviser fortier problemet

http://www.statistikbanken.dk/10021

 

http://www.statistikbanken.dk/10338

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…