Hvis de 10.000 mia. ton metan i undergrunden udledes, vil jorden eksplodere

Colourbox

 

Metan er 26 gange værre som drivhusgas end CO2 men glemmes i klimadebatten

Metan dannes ved forrådnelse af organisk materiale, som havner i jorden, i søer og på havets bund. Når havet opvarmes, og permafrosten tør, frigøres metanen og udledes i atmosfæren. Metan kan ændre havets syrebalance, så koraller og andre havdyr dør. Det sker allerede i dag!

 

SF6-gas (svovlhexafluorid) fra undergrunden har en levetid i atmosfæren på 800-3200 år, er 100-200 gange kraftigere end CO2 og kan ødelægge ozonlaget. Montrealprotokollen fra 1987 forbyder gasarter, der ødelægger ozonlaget, og SF6 anvendes kun lidt – bl.a. som isoleringsmiddel til elektriske komponenter i højspændingsanlæg og udgør ca. 1 promille af den danske udledning.

 

Når havvand opvarmes, kan store mængder metan og SF6-gas frigøres og boble op til overfladen. Vandet kan pga. boblerne miste bæreevnen, så skibe synker, og fly kan eksplodere i en metansky. Bermuda-trekantens mystiske ulykker kan skyldes metan, SF6 eller lign. På dybe, kolde havdybder er metanen krystalliseret (metanhydrat), som i varmere vand frigøres og kan udløse en flodbølge.

 

Permafrosten i de arktiske områder tør ved et varmere klima, og metan udledes i atmosfæren. Metanen burde brændes af, men ilden kan være svær at slukke, men hvis den ikke brændes af, udledes den i atmosfæren, hvor indholdet af metan er blevet fordoblet i løbet af de seneste 200 år!

 

Metan er en potent energi, som blandet med ilt vil blive anvendt hos raketfirmaet SpaceX som brændstof i et rutefly i solsystemet – start 2024 (Martin Bernth, Ill.Vid. marts 2017). Metan blandet med ilt kan måske blive et fremtidigt superbrændstof til skibe, fly, biler o.a., så man kan få brændt metanen af i stedet for at udlede den i atmosfæren.

 

Metan er dannet af organisk materiale og kan igen omdannes til organisk materiale og bruges til fx foder, skriver Michael Le Page, NewScientist, nov. 2016. Firmaet UniBio i London – hovedkontor på Niels Bohrs Alle, København – forsker i det, og med mangel på fødevarer kunne det være en interessant mulighed for at udnytte naturressourcerne – og samtidig skåne klimaet.

 

Danmark fortsætter en sort klimakurs med 77% sort og 23% grøn energi og er mere sort end USA med 66% sort og 34% grøn energi. Sverige, Schweiz og Frankrig er klimadukse pga. kernekraft med ca. 10% sort og 90% grøn energi. Som backup til ustabil vind og sol satser Danmark på mere gas og biomasse med afbrænding af træ, der hverken er ren eller CO2 neutral – men bidrager til afskovning.

 

DECC (Department of Energy and Climate Change, UK 2015):  

Kul udleder 1018 kg CO2/MWh

Gas udleder 437 kg CO2/MWh

Bio/træ udleder 920 kg CO2/MWh

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

 

COP21 aftalen, Paris 2015, at den globale temperatur højst må stige 1,50 C, kan blive svær at overholde, så længe man tillader de fossile brændstofindustrier at bruge atmosfæren som losseplads.

 

Det er det rene vrøvl og mangel på sund fornuft, når man hører den danske energiminister Lars Christian Lilleholt og SFs leder Pia Olsen Dyhr sige: Vi har brug for mere olie fra Nordsøen for at få råd til den grønne omstilling! Det samme kan man jo sige i Saudi Arabien og alle andre steder!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…