Gode intentioner skal starte i nærområdet og brede sig derfra

Hver voksen person bør tage ansvar for egne handlinger og have respekt for andre. Det er ikke omgivelsernes skyld, når mennesker opfører sig uansvarligt bl.a. i forhold til forurening.

 

Der smides i Danmark stadig masser af cigaretskodder på fortove og i naturen, men ingen får bøder som fx i Singapore. Store bøder har en præventiv virkning, skæpper i statskassen og kunne gøre Danmark renere. Tobaksfabrikanterne burde droppe filteret eller lave et filter, der forsvinder efter kort tid i jorden. Eller brug cigaretrør, der engang var et tegn på elegance – selveste Winston Churchill brugte et pap rør for ikke at få tobak i munden, når han røg på sin cigar.

 

Plastic er en af havenes store forureningskilder til skade for fisk, havdyr og mennesker. Enkelte steder vil man forbyde plastposer, som vi alle bruger hæmningsløst. Min gamle mor genbrugte i 1960erne sine plastposer, som blev vasket og hængt til tørre. Det gør jeg ikke i dag. Fabrikanterne af disse poser burde finde en type uskadelige plastposer, som opløses i løbet af kort tid!

 

Mængden af elektronisk affald vokser – også i Danmark. Vi udskifter ofte TV, mobiltelefon og computer sammen med elektrisk køkkenudstyr o.a. Tallet fra FN oplyser, at der globalt i 2017 vil være ca. 65 mio. t elektronikskrot. Hvis det havner i naturen, vil det betyde flere giftstoffer i jorden og i vandet. Skrot burde betragtes som en ressource og genanvendes, for der er penge i affald. Også i rummet ’flyder’ det med skrot fra gamle satellitter, som ikke er brændt op. Selv et lille stykke skrot kan gøre skade på en satellit eller et rumfartøj. Mennesker er tilbøjelige til at lade andre rydde op efter sig, men det er alles ansvar at rydde op efter sig selv!

 

Den største forurening skyldes verdens overbefolkning. Millioner af mennesker fødes, fordi der ikke var mulighed for prævention, og alle forbruger og forurener mere. Kina indførte i 1979 etbarnspolitikken for at skabe økonomisk fremgang, og det virkede. Mange mente, det var imod menneskerettighederne, men hvem siger, det skal være en ret at føde flere børn, end man kan tage ansvar for. Menneskepligterne, artikel 18: Fornuftig familieplanlægning er ethvert pars ansvar! Menneskepligterne, udarbejdet af InterActionCouncil, var på FN’s generalforsamling i 1998 men ikke vedtaget! Der bør ikke være menneskerettigheder uden -pligter!

 

I en svær situation for flygtningefamilier, burde man hjælpe kvinder med prævention, så de ikke skal føde flere børn fx i flygtningelejre. Læger og sygeplejersker i lejrene kunne hjælpe, og lærere kunne undervise børnene, således at man selv i en flygtningelejr kan få en mere værdig tilværelse.

 

Pga. den globale opvarmning sker der ændringer i naturen og i folks levevilkår, og fremtiden bliver problematisk for mange. Skovbrande i Californien har bredt sig over et areal som en tredjedel af Fyn, 8 små øer i Stillehavet er forsvundet pga. vandstigning. Tørke, oversvømmelse og befolkningstilvækst udløser konflikter som i Syrien, som i 1930 havde 2,8 mio. indbyggere – og før de mange flygtede fra landet pga. krigen, udgjorde befolkningen ca. 20 mio. mennesker!

 

Vi bør begynde i nærområdet men sprede oplysning om pligter og ansvar til hele verden. Politikerne bruger kræfter og penge på at afhjælpe skaderne i stedet for at ændre den menneskelige adfærd! Politikerne kunne bl.a. ændre udviklingsbistanden til ikke kun at afhjælpe den akutte nød men udvikle en fremtidig løsning. Det kunne være nytårsfortsætter for 2018!

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…