En stor skare pårørende til en tyrkisk mand optrådte så truende på hospitalet, at fortvivlede sygeplejersker græd

Google Maps

Mandag tog Retten i Næstved hul på en retssag, der drejer sig om et dramatisk optrin på Slagelse Sygehus den 6. januar 2016. Retssagen er omtalt i sn.dk.

 

En stor gruppe pårørende til en døende patient med tyrkisk baggrund optrådte ifølge personalet stærkt truende. Også politifolk blev truet, ligesom der blev slået ud efter dem.

 

De pårørende befandt sig i stort antal inde på den døendes stue, på gangen uden for stuen og i opholdsrummet i foyeren.

 

Personalet følte sig utrygge på grund af de pårørendes truende reaktioner. De bad derfor de pårørende om at splitte sig op i mindre grupper. Men det blev tilsyneladende taget meget unådigt op.

 

”Gå ud”

Mandag vidnede en af sygeplejerskerne, der fortalte:

 

”En af mændene på stuen ryger op imod mig og råber ’gå ud’ flere gange. Han er så tæt på mig, at et næsten er ansigt mod ansigt. Jeg skynder mig ud af stuen, og derude begynder jeg at ryste over hele kroppen. ”

 

Sygeplejersken fortalte om sin oplevelse til en kollega, der kontaktede en arbejdsmiljørepræsentant. Denne kom for at berolige de pårørende og endnu engang bede dem om at dele sig i mindre grupper.

 

Det nægtede de endnu engang, og de var så opfarende, at hun fortrak til kontoret. Det hele var så ubehageligt for personalet, at to af sygeplejerskerne stod og græd i hinandens arme på kontoret, fortalte arbejdsmiljørepræsentanten. Hun ringede så til politiet.

 

Politiet gjorde et nyt forsøg på at dæmpe gemytterne, men truslerne fortsatte.

 

Helt anden udlægning fra de tiltalte

Læs også
Tyrkiske indvandrere angreb franske kiosker, fordi de solgte blad, der kritiserede præsident Erdogan

Tre personer med tyrkisk baggrund er tiltalt i sagen: En 44-årig kvinde og hendes datter på 28 år – begge fra Slagelse – og en 20-årig mand fra København.

 

De havde en helt anden udlægning af begivenhederne end personalet. Alle tre sagde enslydende, at de ikke havde været særlig mange. ”Højst 19”, som den 44-årige kvinde udtrykte det.

 

Man måtte forstå på dem, at de var ofre for uhørt politibrutalitet. Den 44-årige kvinde fortalte, at hun bare var inde hos sin døende far på stuen.

 

”Så hører jeg larm ude fra gangen, jeg åbner døren og ser, at politiet har skubbet min bror i gulvet. Så skynder jeg mig derud, og pludselig begynder politiet at tæve løs på os alle sammen med deres stave – både børn og voksne, de tæver løs på alle.

 

Ingen vidner under mandagens retsmøde kunne dog bekræfte denne udlægning. De fortalte tværtimod, at politiet havde henvendt sig stille og roligt og først greb til hårdere metoder, da gruppen af pårørende blev truende over for dem.

 

På næste retsmøde, der foregår på fredag, skal de implicerede politifolk vidne.

 

Læs også
Danmark risikerer nu en åben port for tyrkiske familiesammenføringer – tusindvis af sager om afvisning skal måske genoptages

Kultursammenstød

Den dramatiske konflikt på Slagelse Sygehus var åbenbart usædvanlig voldsom, men ikke enestående. Med mellemrum kommer der beretninger om alvorlige kultursammenstød på sygehuse.

 

En del pårørende med indvandrerbaggrund møder meget massivt frem. De er meget utilbøjelige til at tage hensyn til, hvordan tingene normalt foregår på et dansk hospital. Og når personalet forsigtigt forsøger at få dem til at rette ind efter danske normer, risikerer de opfarende og truende reaktioner.

 

Længe har den politiske korrekthed betydet, at man ikke var meget for at tale om disse kultursammenstød. Men konflikten på Slagelse Sygehus nåede altså et niveau, hvor der kom en retssag ud af det.

 

Samtidig er de problematiske konsekvenser af tilstrømningen til Danmark efterhånden blevet så tydelige, at det kan være svært helt at fortie dem.

 

http://sn.dk/Slagelse/Foelelserne-kom-i-kog-paa-Slagelse-Sygehus/artikel/629634

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…