Elever truer, sparker og slår lærere på skole i indvandrerghetto – myndighederne er magtesløse

Google Map

En lærer blev sparket så voldsomt, at hun gik grædende væk.

 

En anden lærer blev truet af en elev: “Jeg får mine forældre til at slå dig ihjel”.

 

En gravid ansat kom i konflikt med en elev. Hun fik et skub i maven og faldt til jorden sammen med eleven.

 

Novaskolen i Vejle er meget hårdt ramt af vold og trusler mod lærerne. Det skriver DR Trekanten 13.6.

 

De har fået aktindsigt i en rapport over arbejdsmiljøet på skolen.

 

Skolens statistik viser, at der har været 35 tilfælde af krænkende udtalelser og trusler. Der har også været 15 tilfælde af fysisk vold mod personalet i årets første kvartal.

 

Novaskolen ligger i Nørremarken, hvor en høj andel af beboerne har baggrund i et ikke-vestligt land. Området har været på regeringens ghettoliste i flere år.

 

Skolen hed tidligere Nørremarksskolen. Men i 2013 skiftede den navn til Novaskolen. Det skulle være med til at give den en ny start.

 

Men det har tilsyneladende ikke hjulpet.

 

Samme problemer i 15 år

Skolen har en overvægt af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

 

Det fremgår af et interview med Karen Balslev,  som har børn på Novaskolen. Men der er ikke mange andre danske forældre, fortæller hun.

 

“Vi ville da ønske, at der var flere etnisk danske, end tilfældet er på Novaskolen,” siger hun. (Kristelig Dagblad 7.10.16)

 

Skolen har i mange år kæmpet for at ændre elevsammensætningen, så der kom flere danske elever. Men det har været op ad bakke, og der har ikke været megen hjælp at hente.

 

Allerede i 2004 forsøgte skolen at lave en opdeling af eleverne, for at holde på de danske elever. Ligesom Lankær Gymnasium gjorde det for nylig.

 

Det udløste et ramaskrig, skriver Kristeligt Dagblad. Der var ikke den store forståelse for skolens situation.

 

Kort forinden besøgte jeg selv skolen. En lærer inviterede mig. Hun var bekymret over udviklingen. Skolen havde svært ved at magte de mange børn med indvandrerbaggrund. Og skolen var ved at få et mere muslimsk præg med  for eksempel lærerinder med islamisk tørklæde.

Læs også
Ny S-minister løber fra sit ansvar for, at indvandrerbørn lærer dansk sprog og danske værdier

 

Hun fortalte, at man overvejede at rive hele eller dele af Nørremarken ned for at komme ghettoen til livs.

 

Men ingenting skete.

 

Masseindvandringen fra ikke-vestlige muslimske lande fortsatte.

 

Flere andre skoler oplever også voldelige elever
Novaskolen er langt fra den eneste skole, hvor der er voldelige elever. Og voldelige elever er bestemt ikke altid elever med anden etnisk baggrund end dansk.

 

I 2011 lavede fagforeningen FTF en undersøgelse, som viste, at 11 procent af lærerne i den danske folkeskole bliver udsat for vold, begået af elever og forældre.

 

Året efter i 2012 lavede DR Nordjylland en undersøgelse på 90 folkeskoler. Her svarer 60 procent af lærerne, at de har elever, der er voldelige. (TV-Avisen 25.6.12)

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Men en del af de asociale, truende og voldelige elever kommer fra ikke-vestlige lande. Det er man nødt til at se i øjnene for at gøre noget ved problemet.

 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/skole-i-vejle-haardt-ramt-af-vold-eleverne-sparker-og-truer-laererne

http://vafo.dk/vejle/15-tilfaelde-paa-tre-maaneder-Elever-sparker-og-slaar-laerere/artikel/474588

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/vi-vil-ikke-goere-de-mange-nydanske-elever-til-et-problem

 

Karen Balslev, der blev valgt som skolebestyrelsesformand for to år siden og desuden er tilknyttet en mødregruppe på skolen, der primært består af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

 

daglbad i et socialt belastet område, men problemet findes også andre steder.

– Desværre er det heller ikke helt ualmindeligt på andre skoler i vores område, siger Dan Skjerning, der er formand for børne- og familieudvalget i Vejle Kommune.

En aktindsigt fra DR Trekanten viser, at Novaskolen har fået fire påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre arbejdsmiljøet.

Skolen arbejder hårdt på at få styr på problemerne, siger Vejle Kommunes HR-chef Thrine Nørgaard. Det betyder, at nu bliver alle episoder om vold og trusler registreret.

Læs også
Indvandrer slog, sparkede og truede 15-årig pige – så forsøgte han at lyve sig fra det i retten

– Jeg tænker, at i en periode vil vi se en vækst i antallet, til vi får styr på det og får handlet på det. Så skal det komme ned, siger hun.

Dan Skjerning, formand for børne- og familieudvalget mener, at der skal gribes ind over for volden, der er løbet helt af sporet på Novaskolen. Så det kan blive nødvendigt at anmelde volden til politiet eller de sociale myndigheder, fordi skolen har få sanktionsmuligheder.

– Det er eksempler i det her, hvor jeg tænker, at vi skal skride til anmeldelse noget tidligere, siger han.

Han opfordrer også til, at se problemet bredere.

– Det er måske en del af den forråelse, vi har i vores samfund, som jeg synes er en rigtig væsentlig ting at tage fat i, siger Dan Skjerning.

Hverken skolelederen, lærernes tillidsmand eller formanden for Vejle Lærerkreds vil interviewes om vold og trusler mod Novaskolens ansatte.

 

 

Hverken skolelederen, lærernes tillidsmand eller formanden for Vejle Lærerkreds vil interviewes om vold og trusler mod Novaskolens ansatte.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…