Det syriske regimes frygtelige angreb med giftgas mod civile får præsident Trump til at ændre kurs – men han har et stort problem

Donald Trump: Arkivfoto

”Min holdning til Syrien og Assad har ændret sig særdeles meget,” erklærede præsident Donald Trump efter det syriske Assad-regimes uhyggelige angreb med giftgas mod civile.

 

Trump har ellers bebudet en udenrigspolitisk kurs, hvor USA ikke skal optræde som politibetjent i alle mulige konflikter i verden.

 

Samtidig har hans regering signaleret, at man ikke gav det høj prioritet at få fjernet Bashar al-Assad fra magten.

 

Men som manden med ansvaret har han nu erfaret, at verden ikke altid er så enkel, som man forestiller sig.

 

Uhørt provokation

Nu truer Trump med, at der kommer en amerikansk reaktion mod Syrien. Men det står indtil videre helt åbent, hvad den kan bestå i.  

 

Udover at gasangrebet menneskeligt set er frygteligt, er det også en uhørt politisk provokation mod den amerikanske præsident.

 

Assad har – bakket op af Rusland – udnyttet Trumps tilbageholdende signaler til at afprøve, hvor langt han kan gå.

 

Han vil flytte grænserne for, hvor brutalt han kan slå til mod sine fjender. Og han satser på, at USA vil lade det passere, fordi man ikke ønsker at blive militært involveret i den syriske konflikt.

 

Obamas dumhed

Trump har reageret mod denne provokation med en truende bemærkning: ”Man vil få at se, hvad mit budskab til Syrien vil blive!”

 

Læs også
Udenrigspolitikken i et bekymrende paradigmeskifte – Danmark er på vej væk fra USA

Men dette siger meget lidt om, hvad han egentlig forestiller sig.

 

Politisk vil giftgasangrebet formentlig ændre hans holdning til det syriske regime. Det kan også påvirke hans politiske relationer til Vladimir Putin, i hvert fald for en tid.

 

Men Donald Trumps problem er det samme som det forgængeren Barack Obama stod i:

 

En amerikansk militær involvering i Syrien kan blive ganske uoverskuelig og ende i et mareridt. Omvendt finder modparten jo hurtigt ud af det, hvis USA ikke har vilje til at sætte magt bag sine trusler.

 

Obama begik den store dumhed, at han lagde op til en amerikansk intervention, hvis Assad-regimet brugte giftgas. Så brugte Assad giftgas, men Obama havde ikke mod på at reagere, da det kom til stykket.

 

Det underminerede fuldstændig hans autoritet i forhold til det syriske regime og gav Rusland blod på tanden til at involvere sig stærkt på Assads side.

 

Læs også
Tre tidligere udenrigsministrer advarer mod Trumps plan for fred – men fortidens Mellemøstpolitik var dødsensfarlig

Troværdige trusler

Det er naturligt, at Trump nu fremsætter trusler efter det forfærdende angreb. Men det er helt afgørende, at disse trusler er troværdige.

 

Det skal være realistisk, at USA kan og vil føre truslerne ud i livet. Og den amerikanske reaktion skal være kraftig nok til, at det kan ramme Assad-regimet og Putin – det være sig politisk, økonomisk eller militært.

 

Samtidig skal Trump undgå at foretage sig noget, der gavner de islamiske ekstremister, som dominerer den syriske opposition.

 

Trump er tydeligvis rystet over giftgasangrebet på civile. Men amerikansk militær involvering vil være et skridt, der kan få meget vidtrækkende konsekvenser. Og det vil i øvrigt trække Trumps udenrigspolitik ind i et mønster, som han har været opsat på at undgå.

 

Men han er nødt til at trække en grænse tilstrækkelig tydeligt til, at Assad og Putin ikke føler sig opmuntret til bare at gå videre. Videre med at udslette fjenden ved at bruge de mest barbariske midler mod civile.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…