Det er ikke kun mændene: Også kvinder fra ikke-vestlige lande er langt mere kriminelle end deres danske medsøstre

Ambrin Asif Riaz er ensom i Danmark, alligevel bliver hun (Modelfoto: Steen Raaschou)

Kriminalitet er ikke kun et anliggende for mænd. Også kvinder kan være med. Endda i fin stil.

 

Således viser tal fra Danmark Statistik, at antallet af kvindelige lovovertrædere er steget markant siden år 2.000.

 

Så markant, at kvinderne målt i antal domme står for en stor andel af den stigning, der har fundet sted i perioden fra år 2000 og til og med 2015.

 

Og her har kvinderne fra ikke-vestlige lande langt sig klart i spidsen i forhold til deres antal.

 

Antallet af dømte ikke-vestlige kvinder mere end fordoblet
I år 2000 blev i alt 22.614 kvinder i alderen 15 – 79 år dømt for overtrædelser af straffeloven, særlovene og færdselsloven.

 

Af dem var de 1.602 kvinder af ikke-vestlig oprindelse med både dansk og fremmed statsborgerskab.

 

De udgjorde hermed 7,1 procent af samtlige dømte kvinder samtidig med, at de kun udgjorde 4,1 procent af den samlede kvindelig befolkning i den pågældende alder.

 

Samme år fik 20.287 kvinder af dansk oprindelse en dom og udgjorde således 89,7 procent af de dømte.

 

Men det skal ses i sammenhæng med, at kvinder af dansk oprindelse samme år udgjorde 93,1 procent af den samlede kvindelige befolkning i den pågældende alder.

 

Deres kriminalitetsrate var det således markant lavere end deres ikke-vestlige medsøstres.

 

Antallet af dømte ikke-vestlige kvinder mere end fordoblet
I den mellemliggende tid frem til 2015 er kriminaliteten blandt ikke-vestlige kvinder steget til mere end det dobbelte.

 

Læs også
En far skulle til svømning med sin 2-årige datter – men så var der nogle muslimske kvinder…

I 2015 fik således i alt 36.388 kvinder i alderen 15 – 79 år dom for overtrædelser af de nævnte love.

 

Blandt dem var de 4.015 ikke-vestlige kvinder, hvilket er en stigning på 150,6 procent i forhold til de 1.602 domme, der i år 2000 blev afsagt over ikke-vestlige kvinder.

 

De udgjorde hermed 11 procent af samtlige dømte kvinder i 2015 samtidig med, at deres andel af samtlige kvinder i Danmark i alderen 15 – 79 år udgjorde 7,6 procent.

 

Samme år blev 30.840 kvinder af dansk oprindelse dømt i 2015 og udgjorde hermed 84,8 procent af samtlige dømte kvinder mod 89,7 procent i år 2000.

 

I forhold til år 2000 er der for kvinder af dansk oprindelse tale om en stigning på 52 procent i antal domfældte i forhold til år 2000.

 

Ligeledes i 2015 udgjorde kvinder af dansk oprindelse 86,1 procent af landets samtlige kvinder i alderen 15 – 79 år.

 

Læs også
To ministre ville hjælpe muslimske kvinder – så belærte kvinderne dem om, at islamisk lov står over dansk lov

Kvinderne har den største procentstigning i kriminalitet
I år 2000 blev i alt 124.659 personer dømt ved de danske domstole.

 

Heraf var de 102.045 mænd og de 22.614 kvinder.

 

I 2015 blev i alt 157.621 personer dømt ved de danske domstole. Der er her tale om en stigning på 26,4 procent i forhold til år 2000.

 

Blandt de dømte i 2015 var de 121.223 mænd, hvilket er en stigning på 18,8 procent i forhold til år 2000.

 

Hos kvinderne blev der i 2015 afsagt 36.388 domme, hvilket er en stigning på intet mindre end 60,9 procent i forhold til år 2000.

 

Så kom ikke her og snak om det svage køn, men det skal dog understreges, at antallet af domme som nævnt også omfatter færdselsloven.

 

Læs her og her mere om befolkningens alder og afsagte domme

Læs også
Så mange asylansøgere i Danmark blev sidste år dømt overtrædelser af straffeloven – herunder for drab og voldtægter
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…