Udenlandske læger bringer patientsikkerheden i fare: Patientnævnet slår nu alarm på grund af manglende sprogkundskaber

Colourbox

Den udenlandske læge kan fagligt set måske være kompetent, men kan han ikke kommunikere med patienten på et forståeligt sprog, udgør han en regulær fare for patientsikkerheden.

 

Således er læger med manglende svenskkundskaber blevet et problem i Region Jönköping, mener det svenske Patientnämnden ifølge SVT Nyheder.

 

”Hvis lægen ikke forstår patienten, er det til fare for patientsikkerheden,” siger Patientnämndens talsmand, Ragnwald Ahlnér, til SVT.

 

”I værste fald kan sprogproblemer føre til forkerte diagnoser, fejlmedicinering eller til og med, at sygdomme slet ikke behandles,” pointerer Ragnwald Ahlnér.

 

Vil nu have en skriftlig redegørelse

Patientnämnden har fået adskillige klager fra patienter, som enten ikke kan forstå, hvad lægen siger, eller at lægen ikke forstår patienten, fordi han ikke taler tilstrækkeligt svensk.

 

Derfor vil Patientnämnden nu have en skriftlige redegørelse for, ”hvilke rutiner Region Jönköping har for at kvalitetssikre, at sundhedspersonalet er i besiddelse af så tilstrækkelige svenske sprogkundskaber, at det kan passe sit arbejde tilfredsstillende.”

 

”Selvom der findes minimumskrav til svenskkundskaber, som læger klarer, er det en helt anden sag at møde en patient, og her bliver der klaget over, at lægen ikke forstår patienten, eller at patienten ikke forstår lægen,” forklarer Ragnwald Ahlnér.

 

Problemet er voksende

Problemet med de udenlandske lægers manglende svenskkundskaber er ifølge Patientnämnden stadigt voksende i og med, at det bliver mere og mere almindeligt, at sygehuspersonalet ikke har svensk som modersmål.

 

”Sundhedsplejen rekrutterer jo utallige ude fra Verden, så at sige, og så bliver det sådan her. Men det er vigtigt, at regionen tager dette her seriøst. Ellers er der en stor risiko for, at patientsikkerheden bryder sammen,” understreger Ragnwald Ahlné.

 

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

Du kan læse hele artiklen i SVT her

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/lakare-2

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…