Nye tal: Hvis en af dine forældre har været på kontanthjælp, er der tre gange så stor risiko for, at du som ung selv ender på kontanthjælp

Colourbox

Hvis en af dine forældre har tilbragt en periode af deres liv på kontanthjælp, er der tre gange så stor risiko for, at du som ung selv ender på kontanthjælp.

 

Det viser en ny beregning Agenda har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Knap 40 pct. af de unge på 18-24 år på kontanthjælp mellem 2015 og 2016 har forældre, der også selv har modtaget kontanthjælp. Tilsvarende var andelen med kontanthjælpsforældre markant lavere for unge, der ikke var på kontanthjælp i samme periode. Her er det samme tilfældet for 13 pct. af de unge.

 

Samme konklusion gør sig gældende, hvis man i stedet sammenligner forældre, der har modtaget kontanthjælp over en længere periode med forældre, der ikke har været på kontanthjælp.

 

Personer tæller først med som kontanthjælpsmodtagere, hvis de har modtaget ydelsen i mindst et halvt år. Der er derfor tale om en gruppe, der har opholdt sig relativt længe på kontanthjælp i forhold til den typiske unge og den typiske dansker.

 

En lignende undersøgelse blev foretaget af tænketanken Kraka i 2012. Også her viste det sig, at der var en klar tendens til, at unge på kontanthjælp i højere grad havde forældre, der har været på ydelsen. Der er ikke tegn på, at udviklingen har ændret sig nævneværdigt på fem år, og der er derfor stadig klare tegn på negativ social arv i kontanthjælpssystemet.

 

Mange forældre på langvarig kontanthjælp

Der er samtidig også et klart mønster mellem unge kontanthjælpsmodtagere og forældre, der generelt har modtaget offentlig forsørgelse, eksempelvis førtidspension, ledighedsydelse eller kontanthjælp.

 

Over halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne mellem 18 og 24 år har forældre, der har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et ud af de seneste ti år. Tilsvarende har flere end hvert fjerde 18-24-årig på kontanthjælp forældre, der har modtaget kontanthjælp i de seneste 9 ud af 10 år. Det er tre gange så mange, som blandt unge, der ikke modtager kontanthjælp.

 

 **************

 

Sådan har vi gjort

Analysen ser på unge mellem 18 og 24 år og deres forældres berøring med kontanthjælpssystemet.

 

”Unge, der har modtaget kontanthjælp” dækker over unge mellem 18-24 år, som var på kontanthjælp eller uddannelseshjælp i minimum 26 uger i løbet af uge 48 2015 og uge 47 2016.

Læs også
Indvandrere hænger fast på kontanthjælp

 

”Forældre, der har modtaget kontanthjælp” dækker over forældre, hvor minimum én af forældrene har modtaget kontanthjælp i mindst et halvt år i løbet af 2006-2016.

 

”Forældre, der har modtaget offentlig forsørgelse” dækker over forældre, hvor minimum én af forældrene har modtaget kontanthjælp, ledighedsydelse, førtidspension, ressourceforløbsydelse eller været i skånejob i mindst et halvt år i løbet af 2006-2016.

Forældreoplysninger til den unge er fundet ved brug af Befolkningsregisteret. Forældreoplysningerne er herefter koblet med beskæftigelsesoplysninger fra DREAM.

 

AGENDA

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…