Uvidende dommer afsiger uhyggelig dom om racisme ved Retten i Helsingør

Retten i Helsingør (Foto: Google street view)

Torsdag i denne uge blev en mand ved Retten i Helsingør dømt for at have overtrådt den såkaldte racismeparagraf. Det er § 266b i straffeloven. Han blev idømt fire dagbøder af 400 kr.

 

I et indlæg på Facebook havde den dømte, Ole Flemming Nielsen, skrevet følgende:

 

”… ideologien islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig og undertrykkende, og menneskefjendsk som nazismen. De massive indvandring af islamister her til Danmark er det mest ødelæggende, det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.”

 

En totalitær ideologi

Der kan gives gode grunde for at afskaffe racismeparagraffen. Men denne sag drejer sig om noget andet – nemlig hvordan en domstol har brugt racismeparagraffen.

 

§ 266b gør det strafbart at fremsætte udtalelser, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af blandt andet sin tro. Og det mente dommeren altså, at Ole Flemming Nielsen gjorde.

 

Men den dømte truede eller forhånede ikke en gruppe på grund af dens tro. Han talte hverken om muslimer eller om deres tro. Han talte om ideologien islam. Ofte omtales dette som politisk islam eller islamisme.

 

Islamismen er en bestemt politisk opfattelse, der går ud på, at samfundet helt bogstaveligt skal indrettes efter de principper, der er nedfældet i Koranen.

 

Ifølge denne opfattelse står Koranens budskaber over demokratiet. Mennesker kan ikke træffe demokratiske politiske beslutninger, der strider mod Koranen. Man hylder dermed en totalitær ideologi.

 

Islamismen er en totalitær ideologi, ligesom nazismen og kommunismen er det. Det var efter alt at dømme dette, som Ole Flemming Nielsen forsøgte at udtrykke.

 

Et skråplan

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

Dette er og bør være et fuldstændig legitimt standpunkt i samfundsdebatten. Det bygger på overordentligt tungtvejende saglige argumenter. Hvis sådan noget gøres til en ”forhånelse”, er vi ude på et skråplan med meget vidtrækkende konsekvenser.

 

Ikke desto mindre vurderede byretsdommer Ulla Ingerslev, at Ole Flemming Nielsen overtrådte racismeparagraffen.

 

Det har udløst en debat blandt jurister. Nogle er kritiske over for dommen, andre finder den rimelig.

 

Dommernes formand vrøvler

Formanden for Den Danske Dommerforening, landsdommer Mikael Sjöberg har også fundet anledning til at blande sig i debatten – til fordel for den afsagte dom.

 

Sjöberg siger blandt andet: ”Dommerne er fuldt opmærksomme på regelsættene og dømmer efter regelgrundlaget.” (Jyllands-Posten)

 

Jovist, man må da gå ud fra, at en dommer er fortrolig med de juridiske paragraffer. Det er bare overhovedet ikke det, som denne debat drejer sig om.

Læs også
”De kalder os hvide svin”

 

Denne debat drejer sig om forståelsen af, hvad det er, Ole Flemming Nielsen har sagt. For at kunne forstå det, må man have eller indhente en elementær viden om islam. Denne viden er dommer Ulla Ingerslev ganske øjensynligt ikke i besiddelse af.

 

Fuldkommen sort snak

I dommen hedder det:

 

”De udtalelser, tiltalte er fremkommet med, skal vurderes i den samfundsmæssige og historiske kontekst, der var i efteråret 2013, og retten har i denne kontekst opfattet udtalelserne om ”ideologien Islam” som vedrørende Islam i det hele taget og ikke alene som den ekstreme del af Islam.”

 

Dette er fuldkommen sort snak. Og det er stærkt bekymrende for retsbevidstheden, når en dommer taler sort i en dom.

 

Skal det forstås sådan, at fordi Nielsen polemiserede mod ideologien islam i 2013 og ikke i 2014 eller 2015, så må der have ligget særligt fordækte motiver bag hans polemik? Fordi han skrev i 2013, så har han ikke ment ”islam som ideologi”, når han skrev ”islam som ideologi” – han må have ment islam som helhed?

 

Læs også
Ny bog – Tarek Ziad Hussein: Det sorte skæg – om at være dansk muslim

Undskyld???

 

Almindelig viden

Lad os lige tage det helt fra bunden af til ære for dommer Ulla Ingerslev og hendes formand Michael Sjöberg:

 

Man kan være muslim uden at være islamist. Men siden 1970’erne har islamismen, som er en totalitær ideologi, vundet markant frem blandt muslimer – også i Europa.

 

Man kan være islamist uden at være terrorist. Kun en begrænset del af dem, der hylder islamismen som totalitær ideologi, ønsker at bruge terroren som våben.

 

Når man som Ole Flemming Nielsen polemiserer mod ”islam som ideologi”, er det ikke det samme som at påstå, at alle muslimer er islamister. Det er selvfølgelig heller ikke det samme som at påstå, at de alle er terrorister.

 

Dette er almindelig viden i en debat, som startede meget længe før 2013 – det årstal, som dommeren af uransalige grunde har stirret sig blind på.

Læs også
“Det lille hus på prærien” er en elsket historisk børnebog – nu bliver forfatteren anklaget for racisme

 

Det eneste lille halmstrå

Det eneste lille halmstrå, der har været for at bruge racismeparagraffen mod Ole Flemming Nielsen, er, at han senere bruger formuleringen: ”Islam vil netop misbruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.” Her burde han for en sikkerheds skyld have gentaget, at han talte om islam som politisk ideologi.

 

Men det skulle være åbenbart ud fra sammenhængen, at det var det, han mente.

 

Uhyggelige perspektiver

I dommens konklusion står der: ”Retten har således tilsidesat tiltaltes forklaring om, at der skal sondres mellem ideologien islam og religionen islam.”

 

Igen må man spørge, hvad i alverden dommeren mener.

 

Mener hun, at der rent faktisk ikke er belæg for at sondre mellem ideologien islam og religionen islam? Mener hun, at en kritik af islamismen for at være totalitær per definition er en hån mod religionen islam og muslimer, der falder ind under racismeparagraffen?

Læs også
Tandlæge med arabisk baggrund kom alt for sent til jobsamtale og fik ikke stillingen – så klagede han over ’racisme’

 

Det ser unægtelig sådan ud. Hun afviser jo, ”at der skal sondres” mellem de to ting.

 

Dette vil være fuldstændig skandaløst. I så fald er dommen et klart angreb på ytringsfriheden og på den danske retsstat. Med aldeles uhyggelige perspektiver.

 

En sådan dom kan det danske samfund ganske enkelt ikke leve med. Den bør absolut gå til Landsretten (hvilket kræver en tilladelse fra procesbevillingsnævnet).

 

Skulle dommen blive fastholdt, er der ikke andet for, end at Folketinget enten afskaffer racismeparagraffen eller præciserer den, så en dom som den fra Retten i Helsingør vil være utænkelig.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…