Uddannelse af imamer i Danmark er ikke en løsning – der er en langt bedre måde til at tage kampen op

Colourbox

Kan vi løse problemerne med imamer, der opfordrer til handlinger, der er i strid med dansk lov ved at oprette en uddannelse til imam i Danmark?

 

Det spørgsmål rejses ofte. Mit svar er et klart nej. For det er selve islam, religionens indhold, der er problemet. Derfor vil mere uddannelse i islam selvfølgelig ikke få problemerne med islam til at gå væk. Snarere tvært imod.

 

Årsagen til, at vi ikke skal oprette en uddannelse som imam, er at problemerne kommer direkte fra de islamiske grundskrifter. Det er i dem, at det står, at muslimer ikke må have ikke-muslimske venner, at kvinder er mindre værd end mænd, at mænd må have 4 koner, at mænd må slå kvinder, at mænd har ret til sex med deres koner når de vil, at man skal straffes, hvis man forlader islam osv osv. Så hvad vil en større viden om disse ting hjælpe? Ikke det mindste.

 

Desuden har man allerede rig mulighed for at specialisere sig i islam på religionsstudiet på universitetet. Så vi har faktisk allerede en uddannelse, som de muslimske menigheder kunne benytte som forudsætning for at blive imam, hvis de ønskede.

 

I Vesten har man en dyb tro på, at mere uddannelse giver mere frihed. Det er idealerne fra renæssancen og oplysningstiden vi fører med os i den tro. Og den holder også meget godt inden for vores egen kulturkreds. Men hvorfor skulle mere grundig læsning af frihedsfjendske budskaber inden for islam give større frihed? Det giver ikke mening.

 

Der er dog en ting, der kunne give større frihed: det er en relativering af koranen. Som det er nu, er alle muslimer overbeviste om, at koranen er Allahs direkte ord. Derfor kan man ikke se stort på nogen dele af koranen. Derfor er man nødt til at tage alt, hvad der står i bogen alvorligt. Hvis muslimerne kunne komme frem til den indlysende sandhed, at koranen selvfølgelig er en bog, der er skrevet af mennesker, ligesom alle andre bøger, så ville de kunnet tage afstand fra dele af koranen og de kunne tolke den meget friere.

 

Der findes koran-forskere rundt omkring i verden der er ved at kortlægge koranens tilblivelse. De forsker i hemmelighed, for det er meget farligt for ikke-muslimer at behandle koranen og det er slet ikke velset, at arbejde med en tese, der går lige imod et af islams centrale dogmer – koranens ufejlbarlighed. Men lad os håbe, at forskerne snart kan servere overbevisende resultater, så koranen kan fratages sin særlige, hellige status. Det kan måske få en effekt på længere sigt. Her og nu er der ikke noget at hente her.

 

Hvordan kan man så give muslimer mere frihed og undgå frihedsfjendske budskaber fra imamerne? Efter min mening er den bedste løsning at prædike kristendom for dem. At missionere.

 

Det er der heldigvis allerede en præst, der gør: Massoud Fouroozandeh har haft stor succes med at omvende muslimer til kristendom. Det arbejde burde støttes politisk og økonomisk og udbredes til alle dele af Danmark. Det ville give frihed til muslimerne og den bedste integration i Danmark.

 

Tilrejsende flygtninge/migranter, der skal integreres i Danmark, burde mødes med oplysning om Danmark og undervisning i kristendom. Senere bør de møde præster fra folkekirken, der kan fortælle dem om evangeliet.

 

Læs også
Vi får at vide, at den muslimske kultur var en berigelse af Spanien – men sandheden er en ganske anden

Det ville give dem meget bedre muligheder for at finde sig til rette i Danmark. For Danmark er i alt gennemsyret af kristendommen.

 

Marie Krarup er MF for Dansk Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…