Regeringens besked til såkaldt hellige krigere: I bliver straffet, hvis I rejser ud til områder, hvor Islamisk Stat befinder sig

Nu er det slut med psykologbistand med mere for unge og andre, der vender hjem efter at have deltaget i væbnede konflikter i Syrien og Irak.

 

 

Tværtimod vil de ved hjemkomsten få bøde eller ryge direkte i fængsel, hvis de uden polititilladelse er rejst ud til nærmere bestemte områder i Syrien og Irak, som Islamisk Stat kontrollerer eller er markant til stede i.

 

 

Tidligere har det været næsten umuligt at dømme disse såkaldt hellige krigere, da anklagemyndigheden har skullet bevise, at de har været involveret i kampe sammen med terrororganisationer, men det er nu slut.

 

 

Overtrædelse af forbuddet kan koste fængsel i op til seks år

Loven blev vedtaget af Folketinget tirsdag den 2. juni i år af flertal bestående af de fire borgerlige partier plus Socialdemokratiet, medens De Radikale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet alle stemte imod.

 

 

Justitsminister Søren Pind meddelte i går i en pressemeddelelse, at loven vil træde i kraft den 30. september, og det betyder, at alle, der uden polititilladelse rejser til en række nærmere defineret områder i Syrien og Irak ved hjemkomsten vil blive straffet med bøde eller fængsel i op til seks år.

 

 

Samtidig forhøjes straframmen med op til ti år for folk, der lader sig hverve til terrorisme eller fremmer terrorisme ved at tilslutte sig en væbnet styrke. I særligt grove tilfælde kan der idømmes fængsel i op til 16 år.

 

 

Indrejseforbuddet omfatter tre distrikter og to provinser i Syrien samt ét distrikt i Irak. Områderne er fastsat efter drøftelser med Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet og vil løbende blive justeret i takt med udviklingen i de pågældende områder

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

 

 

Loven gælder for både danske statsborgere i indland og udland samt for personer, der har fast ophold i Danmark.

 

 

Det er de lokale politistationer, der udsteder indrejsetilladelserne til pågældende områder i Syrien og Irak, og tilladelser vil kun blive givet til folk, der har et lovligt ærinde i områderne såsom journalister, autoriserede nødhjælpsarbejdere, erhvervsfolk med flere.

 

 

Ansøgningsskemaer vil blive tilgængelige på Rigspolitiet.dk

 

 

Fortsætter den hårde linje over for terror

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

I forbindelse med pressemeddelelsen udtalte justitsminister Søren Pind (V) blandt andet:

 

 

”Med indrejseforbuddet fortsætter vi den hårde linje over for terror og gør det nemmere at straffe fremmedkrigere.”

 

 

Det skønnes, at omkring 130 såkaldt hellige krigere fra Danmark er rejst til Syrien og Irak og har kæmpet sammen med især Islamisk Stat. I alt skønnes 40 fra Danmark at være blevet dræbt under kampene. Blandt dem to så sent som i august i år.

 

 

Hos PET er der ingen tvivl om, at hjemvendte krigere fra Syrien og Irak kan udgøre en potentiel fare. Således udtalte chefen for  PET’s Center for Terroranalyse, Søren Jensen, i forbindelse med PET’s seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark blandt andet, at:

 

 

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

”Personer, der rejser til Syrien og Irak for at kæmpe for militante islamiske grupper udgør fortsat en trussel mod Danmark. Det er i dag færre, der rejser ud, end vi tidligere har set,” sagde PET-chefen, og understregede:

 

 

”Men dem, der rejser, tilslutter sig nu altovervejende Islamisk Stat. Personer fra Danmark, der opholder sig hos i IS i Syrien eller Irak, kan bidrage til angrebsplanlægning mod Danmark,” fastslog chefen for PET’s Center for Terroranlyse, Søren Jensen.

 

 

Nu mangler myndighederne så blot at få styr på IS-terrorister, der kommer her til forklædt som asylansøgere, og som de tyske myndigheder efterhånden har afsløret ikke så få af.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…