Politikerne virker handlingslammede overfor den globale opvarmning

Salomon øerne.

Hvorfor og hvordan er det kommet så vidt, at vi er ved at ødelægge den jord, der er vor eneste mulighed for overlevelse? Det ender katastrofalt, hvis vi ikke stopper de menneskelige aktiviteter, der er skyld i den globale opvarmning. Flere mennesker betyder flere aktiviteter, og verden har siden 1950 øget sin befolkning med ca. 5 mia. flere mennesker, som alle udleder CO2.

 

Den globale opvarmning er i gang, og 11 små koraløer i Salomon øgruppen i Stillehavet er allerede forsvundet i havet, som er steget ca. 7 cm siden 1993. Isen smelter på polerne og vandet fylder mere, når det opvarmes, så også øer og kystområder i Danmark kan forsvinde ved vandstigninger.

 

Jordens overskudsdag var i år 8. august, 5 dage før datoen i 2015. Resten af året forbruger vi flere af jordens ressourcer, end de kan nå at regenerere. Det betyder rovdrift og formindsker bl.a. havenes fiskebestand og betyder mindre livsnødvendigt drikkevand til en voksende befolkning.

 

John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF (verdens naturfond) siger, at forbruget må sættes ned, og at vi skal leve mere bæredygtigt, men hvordan kan verdens befolkning spise mindre, når den øges med 80 mio. flere mennesker hvert år. Skal føden evt. suppleres med insekter og kakerlakmælk?

 

I 2030 vil jordens overskudsdag måske ligge i juni måned, og pga. overbefolkning vil verden måske mangle op til 40% af det vand, der er nødvendig ikke blot til drikkevand men til afgrøder, hvilket resulterer i færre fødevarer til endnu flere mennesker. Det er uansvarligt af verdens ledere at tale om bæredygtighed, når de ikke stopper befolkningstilvæksten for at bremse den globale opvarmning.

 

Overalt i verden er der søer og floder, der normalt forsyner nærområder med fisk og vand, som pga. tørke får mindre vand, hvilket betyder færre afgrøder. En af verdens største søer Tanganjika i Tanzania er ramt af global opvarmning, hvilket skaber problemer for folk i området. Biodiversiteten ændres, og fødekæden kan briste, hvilket rammer lokalbefolkningen. Hvor skal de vilde dyr gå hen, når deres vadesteder er tørret ind, og skovene står i brand?

 

Familieplanlægning er ethvert pars ansvar (FN’s menneskepligter, artikel 18)

På TV berettes om de 1200 ekstra fødsler her i sommer i Danmark, hvor befolkningstallet også stiger. Flygtninge kommer til landet og bliver familiesammenført med koner og 2-5-20 børn. Et Roma-kærestepar havde slået sig ned under en bro i København og forsøger at samle flasker i byen for at sende penge hjem til deres 6 børn efterladt i Rumænien. Hvilken tilværelse kan de skabe for deres mange børn. Det er ansvarsløst, og vi burde hjælpe med familieplanlægning. De ekstra mange mennesker udleder CO2 til en atmosfære, der er ved at kvæles – og mange børn sulter.

 

Efterhånden som antallet af mennesker stiger, vil behovet for vand også stige. I Danmark kan vi endnu drikke vandet direkte fra vandhanerne, men i andre lande og især i de store byer er det ved at være et problem at skaffe vand til alt og alle. Vand er så livsvigtigt, at man kunne stoppe en konflikt – ikke ved at fjerne parternes våben, men ved at fjerne deres adgang til drikkevand.

 

Hvis politikerne og John Nordbo (WWF) ønsker at gøre noget for verdens natur med biodiversitet og vilde dyr, bør den globale opvarmning bremses ved bl.a. at stoppe befolkningstilvæksten for at gøre jorden bæredygtig igen som i 1950, hvor der kun var 2,5 mia. mennesker på jorden.

 

www.global-alarm.dk

Læs også
Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…