Regeringens økonomiske politik er hårdt trængt af asylkrisen – og nu skubber Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti den endnu mere op ad muren

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen sætter nu regeringen under et ubehageligt tryk i den økonomiske politik.

 

Det drejer sig om det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det går kort fortalt ud på, at kommunerne skal spare en sum, der i 2016 er 2,4 mia. kr., på de almindelige kommunale budgetter.

 

Det skal kommunerne klare ved at blive mere effektive. Pengene skal så gå til særligt prioriterede områder inden for det offentlige.

 

Regeringen har allerede aftalt med kommunerne, at de fleste af pengene (1,9 mia. kr.) skal sendes tilbage til kommunerne, hvor de så skal bruges på særligt prioriterede opgaver.

 

Men nu kræver Mette Frederiksen, at alle de 2,4 mia. kr. ryger tilbage til kommunerne, så de kan bruges til øgede velfærdsudgifter. Det skubber regeringen endnu mere op ad muren.

 

Svært for regeringen

I forvejen har regeringen svært ved at holde sammen på sin økonomiske politik. Ikke mindst på grund af de ekstra udgifter, som asylstrømmen fører med sig.

 

Regeringen har hårdt brug for de ekstra midler, som staten skulle have ind gennem omprioriteringsbidraget. Disse penge kunne bruges til de skattelettelser, som regeringen har stillet i udsigt.

 

Men det er blevet meget vanskeligere for regeringen at fastholde, at kommunerne skal effektivisere, og at nogle af de sparede penge skal sendes til staten og bruges på skattelettelser.

 

Belastningen fra flygtningene

Det er jo ikke kun staten, der belastes økonomisk af asylstrømmen. Efterhånden som mange får asyl, skal de ud i kommunerne, og det giver store ekstra udgifter her, som kommunerne ikke får fuld kompensation for. Først og fremmest får kommunerne stadig større problemer med at finde boliger til en rimelig pris.

 

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

I de enkelte kommuner oplever danske borgere, at de bliver skubbet ned i boligkøen, fordi kommunen skal finde og betale boliger til flygtningene. Samtidig vil kommunens øgede boligudgifter betyde, at pengene ikke kan bruges til velfærd til borgerne.

 

I denne situation er det ikke rart for regeringen at insistere på, at kommunerne skal aflevere en del af omprioriteringsbidraget til staten.

 

Den vigtige diskussion om at bruge pengene mere effektivt, har det med at drukne i debatten om belastningen fra flygtningene.

 

Hvad gør Dansk Folkeparti?

Mette Frederiksen har formentlig en god sag hos vælgerne, når hun kræver, at alle pengene skal gå tilbage til kommunerne.

 

Dansk Folkeparti har tidligere presset på for det samme. Partiet reagerer da også positivt på den socialdemokratiske melding. Men man skal ikke regne med, at partiet stemmer for det socialdemokratiske forslag i folketingssalen.

 

Dansk Folkeparti bruger som argument mod Socialdemokraterne, at de bare vil sende pengene tilbage, efter at de er blevet kradset ind. Dansk Folkeparti vil derimod lave tilbagebetalingen på en måde, så man omfordeler til fordel for svage kommuner.

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

Regeringen skal altså næppe frygte, at den får et flertal imod sig i Folketinget. Men der kan jo blive tale om, at Dansk Folkeparti kræver en eller anden form for imødekommelse på dette spørgsmål. Og det vil belaste regeringens økonomiske politik yderligere.
Claus Hjort og Makedonien

Regeringen har store vanskeligheder med at få de økonomiske ender til at hænge sammen. Den er ikke bare en spinkel mindretalsregering. Den er en spinkel mindretalsregering, der har fået uforudsete, store asyludgifter.

 

Og regeringens økonomiske politik vil fortsætte med at have det meget svært, hvis der ikke kommer bedre styr på asyludgifterne.

 

Her skal Lars Løkke ikke sætte sin lid til Angela Merkels mildt sagt luftige aftale med Tyrkiet. Han skal først og fremmest sætte sin lid til de indgreb, der virker i praksis – nemlig den skrappe grænsekontrol og lofterne over asyltallet, som er gennemført af Østrig og Balkan-landene.

 

Disse indgreb er begyndt at lette presset på de nordeuropæiske lande, herunder Danmark. De kan ikke løse alle problemer, men uden dem går det helt galt.

 

Det er sandelig nye tider. Regeringens økonomiske politik afhænger i høj grad af, hvad der sker i … Makedonien. Det havde Claus Hjort Frederiksen vist ikke forestillet sig, da han overtog Finansministeriet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…