Asylstrømmen fører en voldskultur med sig – den ene alvorlige episode afløser den anden, men de bliver konstant bortforklaret

Ghettoskole er ved at gå op i limningen - elver tæsker løs på alt alt og alle (Arkivfoto fra en helt anden skole)

Nogle unge asylansøgere – såkaldt uledsagede flygtningebørn – har voldtaget og befamlet nogle piger på Langelandsfestivalen. Lignende optrin er velkendte fra andre europæiske lande.

 

Unge på det samme asylcenter har for nylig været involveret i voldsomme slagsmål med andre unge asylansøgere på grund af småting under en fodboldkamp. Lignende optrin er velkendte fra andre europæiske lande.

 

Sidste år begyndte nogle af de unge at smadre inventar i asylcenteret, fordi de ikke kunne bruge internettet om natten. Lignende optrin er velkendte fra andre europæiske lande.

 

Overalt ser man de samme voldsepisoder. Overalt får man de samme beroligelser fra sagsbehandlere, myndigheder og politikere. De forsikrer, at det er ganske enkeltstående problemer. De forklarer, at disse problemer alene skyldes personlige traumer.

 

Men det er et falsk billede. Disse begivenheder drejer sig ikke kun om tilfældige enkeltpersoner og deres pressede situation. Der er et klart mønster i dem:

 

Den asylstrøm, som kommer til Danmark og Europa fra især den muslimske verden, fører en voldskultur med sig.

 

Man forsøger at bortforklare hver enkelt episode og dermed skjule mønsteret i dem. Men disse bortforklaringer virker mere og mere utroværdige, og befolkningerne begynder at gennemskue dem.

 

Konflikter løses med vold

Millioner af kristne er i de senere år blevet fordrevet fra landene i Mellemøsten. Hvornår har man hørt eksempler på, at de er gået amok i voldsorgier? Nej, vel?

 

Hvis volden bare kommer fra personlige traumer, skulle de have rigelig grund til at være voldelige. For de har langt værre vilkår end de overvejende muslimske grupper, der bliver installeret i vores asylcentre.

 

En stor del af de muslimske asylansøgere, der indfinder sig hos os, kommer fra samfund og kulturer, hvor vold er en meget udbredt måde at løse konflikter på og opnå goder på. Det kræver ikke dybtgående akademiske studier af de pågældende lande at finde ud af det.

 

Læs også
Video: Hunden vil sidde ned, så hvorfor ikke sætte sig på en dejlig blød baby …

Denne voldskultur slår også igennem i en række af de asylcentre, hvor de bliver installeret. På en rystende video fra et asylcenter i den tyske by Dortmund kan man se et aktuelt eksempel. Videoen bringes nedenfor i avisen.

 

Det betyder på ingen måde, at alle muslimske asylansøgere er voldelige. Men det betyder, at det blandt dem er mere almindeligt at løse konflikter med vold. Vi har set det samme i Tullebølle asylcenter på Langeland.

 

Stammekultur

Voldskulturen går hånd i hånd med, hvad man ofte kalder en stammekultur. Der er en meget stærk loyalitet over for den slægt og gruppe, man tilhører, og man står last og brast i kampen mod andre.

 

Skænderier og slagsmål mellem forskellige grupper af muslimer er da også velkendte fra europæiske asylcentre og ude i samfundet. Og især er det udbredt på centrene, at muslimerne udsætter kristne asylansøgere for en særdeles hårdhændet behandling.

 

Muslimer holder med muslimer, når de vantro skal sættes på plads. For en Koran-tro muslim er en kristen mindre værd end en muslim.

 

Forskel på folk

Læs også
Video: Hvalpen skal møde sin far for første gang – og så kommer overraskelsen

Samtidig er kvinder mindre værd end mænd.

 

Ikke-muslimske vestlige kvinder risikerer at blive angrebet af muslimske mænd som det skete på Langelandsfestivalen. De samme mænd ville ikke drømme om at angribe muslimske kvinder, fordi de er muslimer.

 

At fremstille den slags, som om det bare skyldtes personlige frustrationer og traumer hos gerningsmændene, er hen i vejret. Der er et klart mønster i det:

 

Man gør forskel på folk. Respekten for ens egen muslimske gruppe er størst. Respekten for muslimske mænd er større end respekten for ikke-muslimske mænd. Respekten for mænd er større end respekten for kvinder.

 

Allerringest er respekten for ikke-muslimske kvinder, der opfører sig frit og uden at være tildækket. Som for eksempel de to stakkels piger på Langelandsfestivalen. De blev behandlet som en slags slaver, der bare stod til rådighed.

 

Mere vold i vores samfund

Politikere med integrationsministeren i spidsen har understreget, at det kun er et lille mindretal af asylansøgere, der begår den slags handlinger. Det er rigtigt.

Læs også
Video: Hunden risikerer sit eget liv for at redde sine hvalpe ud i live

 

Men det ændrer ikke ved, at voldskulturen er væsentligt stærkere i disse indvandrergrupper end blandt danskere. Herunder brugen af vold og chikane over for kvinder.

 

Og det ændrer ikke ved, at en massiv tilstrømning af disse grupper vil bringe mere vold til vores samfund.

 

Dette har ikke det ringeste at gøre med, at erklære ”krig mod 1,5 milliarder uskyldige muslimer”, som justitsminister Søren Pind af uransalige grunde har påstået.

 

Det er en nøgtern konstatering af faktiske forhold. Og et blandt mange stærke argumenter for, at der skal være en særdeles stram begrænsning på tilstrømningen fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…