Hun er tolk i asylcentre, og hun tegner et krast billede af, hvordan muslimske asylansøgere og tolke ”foragter vores land og vores værdier”

 73 procent af asylansøgerne i Tyskland er muslimer. Kun 14 procent er kristne – og de har det ofte hårdt i asylcentrene.

 

Det fremgår af et interview, som den kristne tyske nyhedstjeneste idea har lavet med en 39-årig tolk fra Eritrea, der selv er kristen. Hun har boet i Tyskland siden 1991.

 

Hun tolker til og fra arabisk, så hun har en viden om, hvad der foregår på asylcentrene, som det almindelige personale og myndighederne ikke har.

 

Hun siger: ”Kristne bliver undertrykt, skræmt og chikaneret af muslimske flygtninge.” Muslimerne ignorerer værdierne i det land, som de er kommet til.

 

”Tyskland skal islamiseres”

Hun peger samtidig på, at langt størstedelen af sikkerhedspersonalet og tolkene i asylcentrene også er muslimer. Det gør det ekstra svært for de kristne.

 

Den 39-årige tolk fortæller, at mange af de muslimske tolke umiddelbart virker, som om de har taget tyske normer til sig. De gør et venligt og åbent indtryk, når de er sammen med tyskere.

 

Men når de er alene sammen med deres muslimske fæller får piben ofte en anden lyd, siger hun. ”Så viser de deres virkelige ansigt og siger ting som: ’Tyskland skal islamiseres’”.

 

Hun føjer til: ”De foragter vores land og vores værdier.”

 

Diskrimination

I artiklen, der rummer interviewet med tolken, berettes om kristne organisationers erfaringer med muslimske tolke, der bevidst diskriminerer kristne.

 

Læs også
Bliver en vis Annegret Kramp-Karrenbauer – også kaldt AKK – Tysklands næste kansler?

Det sker for eksempel ved, at man fejloversætter kristnes oplysninger til brug for asylafgørelser – sådan at deres sag kommer til at stå i et dårligere lys. Dermed får de sværere end muslimerne ved at få asyl.

 

Tolkene har også magt ved at varetage en række andre opgaver som bindeleddet mellem centerledelsen og asylansøgerne. Eksempelvis når der laves lister over, hvilke asylansøgere der skal have tøj.

 

Man har oplevet eksempler på, at muslimske tolke egenhændigt har skubbet kristne asylansøgere bagest i køen, så der kun er det dårligste tøj tilbage.

 

Mener, at de kan tillade sig alt

Formanden for en kristen organisation, der hedder Europäische Missionsgemeinschaft, beretter om et tilfælde, hvor en afghansk asylansøger blev gennembanket af muslimer, fordi han var konverteret til kristendommen.

 

Men de involverede muslimer nægtede alt, og så var det påstand mod påstand, og myndighederne stod magtesløse.

 

Den kristne formand, Frank Seidler, siger: ”Sådan et forløb har vi desværre jævnligt oplevet.” Han føjer til, at det får angriberne til at tænke, at de kan tillade sig alt i Tyskland uden at blive stillet til regnskab.

Læs også
Afrikaner fik afvist sin asylansøgning, men han blev ikke udvist – det fik frygtelige konsekvenser for en 9-årig pige

 

”Integrationen har ikke fundet sted”

Den kristne hjælpeorganisation ”Open Doors” giver andre eksempler.

 

For eksempel kan kristne asylansøgere blive truet på deres eget sprog med bemærkninger såsom: ”Vi skærer halsen over på dig!” eller: ”Vi voldtager din kone!”

 

Artiklen citerer en revisor ved navn Thomas Günster, der er frivillig i flygtningearbejdet. Han siger, at der er noget grundlæggende galt i systemet:

 

”Staten går ud fra, at tolkene, der for det meste er opvokset i Tyskland, er integrerede i det nye lands værdisystem. Men denne integration har ikke fundet sted.”

 

Naivitet

Problemerne med muslimske tolke og sikkerhedsfolk i asylcentrene viser den naivitet, som samfundet er præget af.

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Myndigheder og personale har et falsk billede af, hvad der foregår, fordi de hverken kan eller vil sætte sig ind i, hvordan en betydelig del af det muslimske personale og de muslimske asylansøgere faktisk fungerer i forhold til kristne.

 

Det har fået den kristne tolk fra Eritrea til at tage bladet fra munden.

 

http://kath.net/news/57457

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…