Kan man anlægge sag mod bl.a. olieindustrien for klimaskadelig virksomhed?

Efter de store skader, som tyfonerne voldte i Filippinerne i 2013 med 6.000 dræbte og millioner af mennesker, der blev hjemløse, og efter at lignende naturkatastrofer har hærget andre steder, er en gruppe klimaorganisationer inkl. Greenpeace ved at finde ud af, om de kan anlægge sag mod bl.a. olieindustrien for at medvirke til de voldsomme klimaændringer, der hærger verden. Det er gjort før mod tobaksindustrien, hvor storrygere har anlagt sag for skader, tobakken havde forvoldt dem.

 

Danmark importerer stadig flere mio. tons kul om året, og man regner med, at verdens kulforbrug stiger indtil 2030. Danskerne er blandt de store klimasyndere med ca. 17 t CO2 udledning pr. indbygger om året. Det globale gennemsnit er ca. 4-7 t. Det danske udslip skulle gerne ned på 1-2 t om året i 2050, men det kræver bl.a. en omlægning af energien – til kernekraft!

 

Alt og alle er afhængige af energi, men det skal være ren energi i stedet for forurenende fossile brændstoffer. Verdens energibehov kan ikke dækkes af sol og vin, som kun dækker et par procent. Det er en illusion holdt i live af naive politikere samt industrier, som tjener penge på vindmøller og solceller – med statsstøtte. Det er også besynderligt, at København kan blive CO2 neutral ved at opsætte vindmøller i provinsen! Problemet med støj og flimmer kan så genere landbefolkningen.

 

Mange energiideer brister som bobler – senest bølgeenergianlægget i Hanstholm, der blev begunstiget med EU støtte på 20 mio. euro og nu omdannes til skrot. Ingen investorer tror længere på ideen. Det samme vil nok ske med vindmøllerne, men de støttes stadig med 7-8 mia. kr. i PSO og giver arbejdspladser. Når der i dag tales om fremtidig mangel på arbejdskraft, er der ca. 30.000 ansatte i vindindustrien, som kan blive ledige, hvis industrien kollapser pga. manglende statsstøtte.

 

Det er ren magi at kalde biobrændsel for CO2 neutral!

Biobrændsel betragtes af nogle politikere som redning for forsyningssikkerheden og kalder energien for CO2 neutral på en forunderlig molboagtig måde. Bioenergi udsender CO2 og andre forurenende stoffer men kaldes CO2 neutral, hvis man samtidig planter flere skove, som kan optage CO2. Så kan kul vel også kaldes CO2 neutral ved at plante skove? I forvejen skal folk skrotte deres brændeovne, som sviner og ikke er CO2 neutrale, men det vil de måske blive, hvis man samtidig planter træer i haven!

 

Amager Bakkes forbrændingsanlæg (med skibakke på toppen i det varmere klima?) kan ikke skaffe affald nok og skal importere mere, for man kan da ikke lade et 4 mia. kr. dyrt anlæg stå ubenyttet! Det har også vist sig svært at fjerne plastic fra affaldet. USA importerede engang affald fra Canada, men det stoppede, da der blandt affaldet var giftigt hospitalsaffald. Mange politiske beslutninger er forkerte og dyre for statsborgerne men gratis for de politiske beslutningstagere.

 

I dag er kernekraft med thorium den bedste løsning på verdens presserende energiproblem. Det skal ikke være uran pga. affaldet, men udover thorium er der fx americum, opdaget af Glenn T. Seaborg. Danske forskere er ved at udvikle en thorium waste burner, der skal omdanne atomaffald til ren energi, men politikerne er tilsyneladende uvidende om thoriums potentiale – men det kommer!

 

Under OL i Rio har Danmark med sit guldhåndboldhold vist, hvordan sammenhold og troen på sejr kunne overvinde stærke franske kæmper. Samme styrke bør vi vise mht. fremskaffelse af ny energi med thorium, som findes i Grønland i rigelige mængder. Danmark kan godt være med i spidsen og deltage i udvikling af thorium kernekraft, som ikke blot kan stoppe udledning af CO2 men også hjælpe lande ud af fattigdom. Uden billig, rigelig og ren energi kan det ikke lade sig gøre.

 

global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…