Inger Støjberg forlænger grænsekontrollen: Stor fangst af blandt andet menneskesmuglere i årets første syv uger

Colourbox

Modstandere af grænsekontrollen har hidtil hævdet, at grænsekontrol er virkningsløs og kun til gene for pendlere og hæderlige rejsende.

 

Nu viser det sig tværtimod, at den midlertidige grænsekontrol, som udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) indførte den 4. januar i år, har vist sig at være en så stor succes, at hun i går besluttede at forlænge den med 10 dage indtil den 4. marts.

 

Over 230.000 personer kontrolleret

I løbet af de syv uger fra den 4. januar til og med den 19. februar har de 200 politifolk, der fra landets politikredse er afsat til opgaven, kontrolleret i alt 230.767 personer, hvoraf ikke alle havde rent mel i posen.

 

Således er i alt 736 personer blevet nægtet indrejse i Danmark. Blandt dem en lang række udviste kriminelle, som ulovligt forsøgte at komme tilbage til Danmark.

 

Ligeledes har grænsekontrollen være katastrofal for menneskesmuglerne. I løbet af de syv uger, kontrollen har varet, er det således lykkedes for politiet at pågribe ikke færre end 89 menneskesmuglere.

 

Grænsekontrol nødvendig for orden og sikkerhed i Danmark

Inger Støjbergs og dermed regeringens begrundelse for at forlænge den midlertidige grænsekontrol, der vel at mærke kun er en stikprøvekontrol, er hensynet til orden og sikkerhed i Danmark, understreger hun:

 

”Regeringen betragter fortsat grænsekontrollen som nødvendig for at opretholde orden og sikkerhed i Danmark. Vi skal have styr på, hvem der rejser ind i landet, og vi ønsker ikke at se store ophobninger af flygtninge og migranter i Danmark,” forklarer Inger Støjberg og fortsætter:

 

”Det er regeringens vurdering, at der er risiko for, at illegale udlændinge strander i Danmark, hvis vi ophæver grænsekontrollen på nuværende tidspunkt. Derfor forlænger vi nu kontrollen i yderligere ti dage,” lyder begrundelsen fra ministeren.

 

Er parat til at skærpe kontrollen

Som nævnt er der ikke tale om traditionel grænsekontrol, men om stikprøvekontrol, hvor politiet på skift befinder sig ved de 15 forskellige grænseovergange på den 70 kilometer lange grænse mod Tyskland med vægt på hovedfærdselsårerne ved grænseovergangene i Padborg, Kruså og Frøslev.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Ligeledes foretages der stikprøvekontrol på banegårdene i Padborg og Tønder samt ved færgehavnene i Rødby og Gedser, hvor der er færgeforbindelser fra Tyskland.

 

Men stikprøvekontrollen kan skærpes, understreges det i en pressemeddelelse fra Udlændinge-, integrations- og boligministeriet:

 

”Grænsekontrollen bliver løbende vurderet, og stikprøvekontrollen vil kunne intensiveres efter behov,” hedder det i pressemeddelelsen, hvor det også understreges, at regeringen er parat til yderligere at forlænge stikprøvekontrollen med de ti dage, som Schengen-reglerne tillader.

 

Det vil ske, ”hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed,” hedder det således i pressemeddelelsen fra Inger Støjbergs ministerium.

 

Usikkerhed om virkningen på asyltallet

Ifølge nogle medier, blandt dem Jyllands-Posten, har grænsekontrollen betydet, at antallet af asylansøgere er dykket. Det er dog noget usikkert.

 

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at Danmark i årets første syv uger har modtaget langt flere asylansøgere end i samme periode sidste år.

 

I ugerne 1 – 8, altså i januar-februar sidste år, søgte i alt 1.127 personer asyl i Danmark. Det var i en periode, hvor der i modsætning til nu ikke var stikprøvekontrol ved grænsen.

 

I øjeblikket har i alt 2.218 personer i år søgt asyl i ugerne 1 – 7, hvilket er noget nær en fordobling i forhold til samme periode sidste år.

 

Ser man på udviklingen her i årets første syv uger, er det dog karakteristisk, at antallet af asylansøgere har været jævnt faldende fra 639 personer i uge 1 til 190 personer i uge 7. Det er det fald, nogle mener skyldes grænsekontrollen.

 

Over 300.000 flygtninge sidder fast i udlandet

En anden og måske mere sandsynlig årsag til det jævne fald i antallet af asylansøgere i løbet af årets første to måneder ligger i udlandet.

 

Ifølge det indflydelsesrige tyske nyhedsmagasin, Der Spiegel, er omkring 100.000 flygtninge og migranter på vej mod Europa således strandet på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

 

Og mellem 200.000 og 250.000 venter i øjeblikket i Libyen på menneskesmuglere, der kan fragte dem over Middelhavet.

 

Dertil kommer, at Tyskland ved grænsen mod Østrig nu er begyndt at afvise flygtninge og migranter, der er på vej til Skandinavien.

 

Situation kan imidlertid ændre sig drastisk, hvis den tyrkisk-syriske grænse bliver åbnet, og menneskesmuglerne atter med forårets og sommerens komme for alvor får gang i overfarterne fra Libyen til især Italien.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…