I dag er hjemmeværnet med til at kontrollere Danmarks grænse

De første medlemmer af Hjemmeværnet begynder i dag arbejdet på grænsen mod Tyskland. De skal støtte politiet i arbejdet med den midlertidige grænsekontrol.

 

Det vil i første omgang være ved de store grænseovergange i Sønderjylland, at de rejsende vil kunne møde politi- og hjemmeværnsfolk, der arbejder sammen. Senere på måneden træder Hjemmeværnet også til ved havnene på Lolland og Falster, hvor færgerne fra Tyskland anløber.

 

Indsættelsen af Hjemmeværnet sker på baggrund af regeringens beslutning om, at forsvaret skal aflaste politiet, der siden 4. januar har stået for den midlertidige grænsekontrol på grænserne mod Tyskland.

 

I alt vil der blive indsat, hvad der svarer til 125 årsværk fra Hjemmeværnets side. Samtidig er der taget beslutning om indtil videre at skrue ned på antallet af politifolk, der skal bruges i forbindelse med grænsekontrollen. Det betyder sammenlagt, at 165 politifolk kan komme tilbage til deres almindelige politikredse for at løse andre af politiets opgaver.

 

– Vi har altid haft et godt og tæt samarbejde med forsvaret om en lang række forskellige opgaver, eksempelvis afvikling af festivaler og andre store arrangementer eller ved afspærring af gerningssteder. Derfor er vi glade for, at vi kan få en håndsrækning i forbindelse med grænsekontrollen, for det vil mindske presset på politikredsene, der siden januar har skulle afgive folk til opgaverne på grænsen, siger politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet.

 

Mandskabet fra Hjemmeværnet skal ud over forskellige logistiske opgaver bistå politiet med at kontrollere de tilrejsende, herunder sikre sig, at de har de rette dokumenter til at kunne rejse ind i Danmark. Hvis de rejsende tages ud til nærmere kontrol, vil det være politiets personale, der vil stå for denne. Hjemmeværnet hjælper allerede i dag politiet med logistiske opgaver i forbindelse med grænsekontrollen.

 

Hjemmeværnets folk vil være ubevæbnede under arbejdet på grænsen og vil arbejde under politiets ledelse. Før indsættelsen på grænsen har personalet fra forsvaret været igennem et fem dage langt kursus i blandt andet dokumentkontrol, grænsekontrol og nødværge, som Politiskolen har afholdt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…