Flygtningepresset på kommunerne er langt fra forbi: Udlændingestyrelsen mangler at behandle tusindvis af asylansøgninger fra sidste år

Wikipedia

Antallet af asylansøgere i år er dalet betragteligt i forhold til sidste år. Men det har ikke betydet en lettelse af arbejdspresset i Udlændingestyrelsen.

 

Således realitetsbehandlede Udlændingestyrelsen per 31. juli år i alt 10.423 asylansøgninger, fremgår det af tal fra Udlændingestyrelsen.

 

Næsten halvdelen er sager, der ikke nåede at blive behandlet sidste år, hvor Danmark modtog i alt 21.316 asylansøgere, og hvor 10.856 fik asyl.

 

Der er kommet færre nye i løbet af 2016

Frem til 31. juli i år har i alt 5.326 personer ifølge Udlændingestyrelsen søgt asyl i Danmark, men hvor mange af disse ansøgninger, der uden videre er blevet afvist som grundløse, og hvor mange der er overgået til realitetsbehandling fremgår ikke af Udlændingestyrelsens tal.

 

Ud over de 5.326 asylansøgere, som Danmark havde modtaget per 31. juli, er der i løbet af august og til og med 11. september ifølge politiets Polsas-registreringer ankommet yderligere 374 asylansøgere, men tallene fra politiet er dog behæftet med en vis usikkerhed.

 

Inklusive politiets lidt usikre tal er det samlede antal asylansøgere i år fra januar og frem til 11. september således oppe på i alt 5.700 personer mod 7.113 asylansøgere sidste år i perioden januar – september.

 

Det store asylboom sidste år satte ind i perioden september – december, hvor ikke færre end 14.203 personer søgte asyl i Danmark.

 

Somalierne er for alvor begyndt at komme igen

Medens der sidste år i forhold til tidligere år var et kraft dyk i antallet af somaliske asylansøgere, er billedet ved at vende, og somalierne er for alvor begyndt at komme igen.

 

Sidste år søgte således 257 somaliere asyl i Danmark, men allerede her i årets første syv måneder har Udlændingestyrelsen modtaget 222 somaliske asylansøgninger.

 

Læs også
Donald Trumps nye skattelettelser er godt nyt for verdensøkonomien

Somalierne er dog langt fra den største gruppe.

 

Det er fortsat syrerne, der ligger i toppen med 964 personer, der søgte asyl i årets første syv måneder. Det tilsvarende antal for samme periode sidste år lå 7.271 syriske asylansøgere. Alt i alt søgte 8.608 syrere asyl i Danmark sidste år.

 

Syrerne deler dog førstepladsen med afghanerne, der ligeledes er repræsenteret med 964 asylansøgere per 31. juli i år. I samme periode sidste år var antallet af afghanske asylansøgere nede på 296, men efter at antallet i månederne august – december eksploderede med 2.035 afghanske asylansøgere, nåede det samlede antal asylansøgere fra Afghanistan i 2015 på i alt 2.331 personer.

 

Mange flere flygtninge til kommunerne

Som bekendt er det landets kommuner, der alene skal bære følgerne af Folketingets asylpolitik. Det er her samtlige flygtninge i sidste ende havner, og der en hård belastning for især kommunernes socialbudgetter og skolebudgetter.

 

Per 31. juli havde landets kommuner alene i år ifølge Udlændingestyrelsen tilsammen modtaget 5.204 flygtninge.

 

Som de fire kommuner, der har modtaget flest flygtninge, er Aalborg med 240, Aarhus med 200, Vejle med 166 og Odense med 139.

Læs også
Rigsstatistikeren: Hvorfor går det så relativt godt med den danske økonomi?

 

Efterhånden som Udlændingestyrelsen får arbejdet sig igennem de over 10.000 asylansøgninger plus dem, der løbende dukker op, vil presset på kommunerne i løbet af året blive endnu større.

 

I øjeblikket ligger anerkendelsesprocenten på 83. Hvis det holder resten af året betyder det, at 83 procent af de over 10.000 asylansøgere, der i øjeblikket, der i øjeblikket venter på svar, på et tidspunkt vil få asyl og dermed flygtningestatus og blive fordelt mellem kommunerne.

 

Næsten fem tusinde har alene i år fået familiesammenføring

Det er ikke alene antallet af opholdstilladelser, der belaster kommunerne. Dertil kommer yderligere familiesammenføringerne, efter at en person har fået opholdstilladelse.

 

Sidste år søgte i alt 15.985 personer om familiesammenføring, og af dem fik de 11.642 tilladelse.

 

I år har Udlændingestyrelsen frem til 31. juli behandlet 5.267 ansøgninger om familiesammenføring og givet 4.529 tilladelser. Hvordan antallet af tilladelser fordeler sig, fremgår ikke af tallene fra Udlændingestyrelsen.

 

Læs også
Tyskerne er blevet mere kritiske over for asylansøgere – de stoler ikke på dem

Til gengæld er der tal på, hvem der søger om familiesammenføring, og blandt flygtningene topper syrerne med 1.145 ansøgninger om familiesammenføring efterfulgt af flygtninge fra Eritrea med 780 ansøgninger og somaliere med 199 ansøgninger om familiesammenføring.

 

På denne måde kan hver flygtning, der får opholdtilladelse, hurtigt blive til flere.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…