Opsigtsvækkende melding: For første gang gør et EU-land nu op med flygtningekonventionen for at bremse asylstrømmen

Østrigs regering vil nu gøre det muligt at suspendere FN’s flygtningekonvention og andre dele af international asylret. En ny lov skal give regeringen beføjelser til at gøre dette, hvis asyludviklingen ser ud til at komme ud af kontrol.

 

Efter planen skal loven allerede vedtages i juni. Oplysningerne kommer fra den østrigske avis Der Standard, som har set et udkast til den ny lov.

 

Dette er første gang, at et EU-land erklærer sig parat til at bryde med flygtningekonventionen og beslægtede regler. Et meget opsigtsvækkende skridt.

 

Hidtil har de europæiske lande accepteret de stramme bindinger, som flygtningekonventionen lægger på asylpolitikken. Dette til trods for, at flygtningekonventionens bestemmelser er udformet i en helt anden tid.

 

Nu vil Østrig så tage konsekvensen af, at regler og virkelighed ikke hænger sammen.

 

Afvist ved grænsen

Ifølge lovudkastet skal Østrig kunne gennemføre ”særlige bestemmelser til at opretholde den offentlige orden og beskytte den indre sikkerhed.”

 

Disse regler skal kunne træde i kraft, hvis bare prognoserne for det fremtidige asyltal peger på, at der kan opstå forstyrrelser i asylsystemet og i andre dele af den offentlige sektor.

 

Regeringen får altså mulighed for at suspendere flygtningekonventionen for at forebygge, at offentlig orden og sikkerhed trues.

 

I bemærkningerne til lovudkastet hedder det, at man ikke vil risikere en ”overbelastning” ad asylsystemet, som man havde i 2015.

 

Hvis lovens særbestemmelser sættes i kraft, vil asylansøgere blive afvist ved grænsen. De får altså ikke lov til at komme ind og få deres asylsag behandlet – sådan som konventionerne ellers tilsiger.

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

 

Selv hvis folk er kommet ind, men endnu ikke har fået deres sag behandlet, vil de blive sendt tilbage til grænsen. Eneste undtagelse er folk, der har nære slægtninge i Østrig eller trues af tortur og anden umenneskelig behandling, hvis de sendes tilbage.

 

De to regeringspartier SPÖ (socialdemokrater) og ÖVP (borgerlige)vil allerede behandle udkastet i deres interne koordinationsudvalg torsdag. Og så bliver sagen hastet igennem uden tid til høring, hvilket har udløst en hel del protester.

 

Østrig og lukningen af Balkan-ruten

Det er ikke overraskende, at det netop er Østrig, som nu er parat til at bryde konventionerne.

 

Landet ligger lige midt i asylruterne op gennem Europa. Man har modtaget kolossalt mange asylansøgere på vej mod Tyskland, Sverige, Danmark og andre nordeuropæiske lande. Og hele 90.000 søgte sidste år asyl i Østrig selv.

 

Derfor indførte østrigerne for nogle måneder siden et lavt loft over antallet af asylansøgere. Højst 80 om dagen. Man satte også en grænse for, hvor mange asylansøgere man ville lade rejse igennem landet.

 

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Samtidig har Østrig haft stor indflydelse på lukningen af Balkan-ruten. Da Østrig lagde låg over asyltallet, fulgte landene på Balkan efter. Først og fremmest lukkede Makedonien sin grænse mod Grækenland af.

 

Denne lukning af Balkan-ruten har ført til et dramatisk fald i antallet af asylansøgere i Nordeuropa, herunder i Danmark. De når simpelt hen ikke herop.

 

Østrigs loft over asyltallet har i praksis været et brud på flygtningekonventionen. Med den nye lov vil man formalisere og udvide mulighederne for at suspendere konventionen og andre regler.

 

Soldater ved Brenner-passet

Samtidig er den østrigske regering ekstremt opmærksom på, at menneskesmuglerne er på vej til at omlægge deres ruter. Både på grund af lukningen af Balkan-ruten og på grund af aftalen mellem EU og Tyrkiet.

 

Nu vil en stor del af asylstrømmen komme til at gå op gennem Italien. Men også her ligger Østrig på vejen. Derfor har østrigerne så travlt med at få deres ny lov vedtaget.

 

Regeringen har allerede bebudet, at den vil indføre skrap grænsekontrol med soldater ved Brenner-passet, hvor grænsen til Italien går. Og nu vil den altså sikre sig et lovgrundlag for at kunne afvise asylansøgerne ved denne grænse – så ved menneskesmuglerne det.

Læs også
Tjek udløbsdatoen på dit EU-sygesikringskort inden sommerferien

 

Gør det grove arbejde for Danmark

Realiteten er, at Østrig gør en meget stor del af det grove arbejde for Danmark og andre nordeuropæiske lande. Hvis det ikke var for Østrig og lukningen af Balkan-ruten, ville asyltallene hos os være langt højere i øjeblikket.

 

Mens Østrig vil suspendere flygtningekonventionen for at kunne magte opgaven, forsikrer integrationsminister Inger Støjberg, at den danske regering under ingen omstændigheder vil standse asylansøgere ved grænsen. Man vil overholde alle konventioner.

 

Den ’luksus’ kan Østrig ikke tillade sig. Landet står midt i en virkelighed, som flygtningekonventionen er helt ude af trit med.

 

Det lever vi højt på i Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…