En helt fra besættelsestiden er død

Frihedskæmpere på Enghavevej i København i forbindelse med befrielsen. Foto fra Frihedsmuseet

Der var ikke mange danske helte under den tyske besættelse af Danmark 1940-45, for de fleste danskere med regeringen i spidsen bakkede op om det tætte samarbejde med den tyske besættelsesmagt.

 

Men der var undtagelser, og det var de meget få, virkelige modstandsfolk eller frihedskæmpere, der blot kunne tælles i hundreder, og de danske sømænd i allieret krigstjeneste.

 

En af modstandsbevægelsens helte, Eigil Skov Jørgensen, døde den 12. februar, 93 år gammel. Han var medlem af modstandsgruppen Holger Danske, der i modsætning til modstandsgruppen BOPA havde sit udgangspunkt i et borgerligt, nationalt miljø.

 

Eigil Skov Jørgensen, der var uddannet elektromekaniker, fik en central rolle hos Holger Danske.

 

Under dæknavnet Foss drev han med enorm risiko et illegalt våbenværksted på skiftende adresser, hvor man reparerede våben og fabrikerede helt nye efterligninger af britiske stengun-maskinpistoler.

 

Man skilte simpelthen de britiske våben ad, lavede nøjagtige opmålinger, så man kunne lave funktionsdygtige kopier. Blandt andet lavede han de våben, som de kendte modstandsfolk Flammen og Citronen brugte.

 

Holger Danske gennemførte cirka 125 af de omkring 400 likvideringer af stikkere, der fandt sted under besættelsen. Eigil Skov Jørgensen deltog også i likvideringer, ligesom han medvirkede ved sabotagehandlinger, blandt andet mod Lundtofte Flyveplads i 1944.

 

Gestapo og de danske stikkere var hele tiden i hælene på Eigil Skov Jørgensen og hans kammerater, men Eigil Skov Jørgensen slap mirakuløst uskadt gennem besættelsestiden

 

Da besættelsen sluttede den 5. maj 1945, havde Holger Danske omkring 350 medlemmer. De havde været parate til at ofre deres liv for deres fædreland Danmark, og 64 af deres kammerater mistede livet.

 

Denne kærlighed til fædrelandet eller nationalfølelse, som besjælede disse modstandsfolk, må være komplet uforståelig for nutidens politiske venstrefløj og det kulturradikale miljø.

 

Læs også
Det er netop nu 73 år siden, den tyske værnemagt indførte undtagelsestilstand i Danmark

For de bruger nu enhver lejlighed til at nedgøre nationalfølelsen og kærligheden til Danmark ved at gøre den til en suspekt nationalisme.

 

Vi kan med god ret bruge Churchills ord om Royal Air Force om den danske modstandsbevægelse og de danske søfolk i allieret tjeneste, at ”aldrig har så mange haft så få at takke for så meget”.

 

For det danske folk kan takke deres indsats for, at vi kom på den rigtige side af Kridtstregen, så vi fra at være opfattet som tyskernes og Hitlers kanariefugl eller halevedhæng til sidst blev optaget i de allieredes kreds.

 

Derfor er der al mulig grund til at mindes og hylde nu afdøde Eigil Skov Jørgensen som en værdig repræsentant for disse helte.

 

 

Du kan læse et tidligere interview med Eigil Skov Jørgensen fra Berlingske Tidende via dette link:

http://www.b.dk/nationalt/da-havde-vi-skudt-en-mand-der-ville-skyde-os

 

Læs også
Frihedskæmpere og mange andre var med, da modstandsgruppen Holger Danskes mødested genåbnede

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…