Derfor skal vi stoppe integrationen

Foto: Steen Raaschou

Det blevet vedtaget, at regeringen skal komme med et konkret forslag til hvordan man kan oprette statslige flygtningebyer i stedet for den nuværende og desværre ganske håbløse model, hvor kommunerne sidder med opgaven med at huse migranter og flygtninge og er ved at kløjes i den.

 

Det er den 1. marts at regeringen skal fremlægge forslaget. Selvom Venstre er modstander af hele ideen om at flygtninge skal være midlertidigt i Danmark i disse statslige enheder indtil de kan rejse hjem igen, så ser jeg frem til hvad regeringen kommer med.

 

I Dansk Folkeparti har vi en plan for hvad vi mener disse statslige enheder skal bruges til, men vi skal også have et flertal på plads.

 
Der er ingen tvivl om, at statslige flygtningebyer vil være en stor hjælp for kommunerne, især hvis migranterne og flygtningene bliver der indtil de kan sendes hjem igen.

 

Det vil også mindske tilstrømningen, al den stund at Danmark vil fremstå markant mindre attraktivt såfremt migranterne ved, at de ikke kan slå ned permanent i Danmark.

 

Men der er naturligvis blot tale om et skridt på vejen, ikke en langtidsholdbar løsning. For står det til V og S, så skal de pågældende integreres. Men det er en meget dårlig idé.

 

For det er hævet over enhver tvivl, at integrationen af ikke-vestlige indvandrere og især af muslimer langt fra er gået, som man kunne have håbet. Mange af dem vil ganske enkelt ikke integreres ind i en kultur, som de foragter og ser ned på.

 

Tager vi for eksempel beskæftigelsesfrekvensen, så viser tal fra Danmarks Statistik, at denne for nationaliteter, der typisk er kommet til Danmark som flygtninge, er endog deprimerende lav.

 

Alle tilgængelige tal og statistikker viser tydeligt, at det er naivt at tro, at man løser en eventuel kommende mangel på arbejdskraft ved at tage imod større mængder af migranter og flygtninge.

 

Større mængder vil blot blive en kæmpe belastning for velfærdsstaten og for vores sociale og kulturelle sammenhængskraft.

 

Vi har allerede oplevet pres på dansk kultur og dansk identitet som følge af indvandringen. De fleste husker nok sagen om juletræet i Egedalsvænge som et eksempel.

 

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

Det drejede sig om, at muslimer i afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge i Kokkedal afviste at bruge penge på den traditionelle markering af julen få dage efter en stor Eid-fest. Sagen vakte, berettiget, meget opstandelse.

 

Og der er ikke tale om en håndfuld muslimer, som har det svært med danske normer og værdier. En måling bragt i Jyllands-Posten i efteråret 2015 viste, at næsten fire af ti muslimer i Danmark ønsker, at Koranen skal indgå som fundament for dansk lovgivning.

 

Og målingen er ikke noget særsyn. Adskillige målinger har gennem de seneste år vist, at mange muslimer ikke kan eller vil forstå det land og den kultur, som de har valgt at leve i. De bor her, men har samtidig fravalgt at leve som os andre Hvorfor egentlig?!

 

Vi ser det i forhold til kvindesynet hos visse. Det mest graverende eksempel kommer nok fra Køln nytårsnat, hvor op mod 1000 mænd, der ifølge tysk politi var af “nordafrikansk og arabisk oprindelse”, i grupper begik grove seksuelle krænkelser, trusler og tyveri mod en række kvinder.

 

Velkendt er det også, at ikke-vestlige indvandrere er massivt overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne. Desværre og især når det gælder virkelig grov kriminalitet. Ifølge Danmarks Statistik er hver tredje, som er dømt for voldtægt i perioden 2004 til 2013, indvandrer.

 

Vi kan og skal hjælpe dem, som er på flugt fra krig og forfølgelse. Men vi må gøre det på en måde, så vi ikke sætter vores eget land over styr. Ingen kan bede et folk om at ødelægge sit eget land for at hjælpe andre.

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Det er et helt urimeligt spørgsmål at stille den danske befolkning over for, og det bør både S og V indse. Drop nu den integration, for det er en illusion.

 

Martin Henriksen, MF og udlændingeordfører for DF, formand for Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…