Fri os for en hysterisk debat om soldater, der hjælper med opgaver, som politiet ikke kan overkomme

Soldater under den nationale flagdag (Foto: Asger Bonnevie)

 

 

Dansk politi har fået betydelige ekstra opgaver med grænsekontrol, bevogtningsopgaver og terrorbekæmpelse.  Det giver problemer med overbelastning og forsømmelse af andre opgaver.

 

Derfor er der opstået en debat om, at man kunne overlade nogle af politiets arbejdsopgaver til andre.

 

I den forbindelse har Dansk Folkeparti foreslået, at man kunne lade soldater erstatte politi i visse sammenhænge – for eksempel nogle former for bevogtning eller grænsekontrol.

 

Det har givet anledning til nogle ret ophedede reaktioner. Debatten truer med at skride ud i hysteri, og det ville være ærgerligt, hvis det skete. Disse emner kan og bør diskuteres med besindigheden og den sunde fornuft i behold.

 

Skrækbilleder

Der har især været røster, der udmalede skrækbilleder af, hvor forfærdelige tilstande vi kan få, hvis soldater i et eller andet omfang overtager bevogtningsopgaver på offentlige steder.

 

Den forskruede radikale politiker Zenia Stampe ser nærmest en risiko for, at soldaterne vil gå i krig mod den danske befolkning.

 

En skribent på Jyllands-Posten følger i dag op med denne bemærkning: ”Militærforslaget giver gysende mindelser om helt andre samfundsformer og for Danmarks vedkommende helt andre tider, for eksempel for 70-75 år siden.” Det kunne blive nazisternes besættelse om igen, må man forstå.

 

Justitsminister Søren Pind har også antydet, at der kunne ligge uhyggelige perspektiver i at se bevæbnede danske soldater i gaderne.

 

Men det er hysteri.

Læs også
Grænsebevogtningen skal beskytte landet – men tolkningen af konventionerne lægger landet åbent

 

Dette er Danmark

Hvis det danske forsvar overtog visse bevogtningsopgaver, ville det ikke rumme nogen som helst trussel om brutalitet, militærdiktatur, eller hvad feberhede fantasier ellers kunne udmale.

 

Intet – absolut intet – tyder på, at det danske forsvar ville skride ud i den retning, bare fordi nogle soldater skulle bevogte nogle bygninger.

 

Der er heller ingen grund til at tro, at den danske befolkning ville blive grebet af angst for, at soldaterne ville optræde som folkets og demokratiets fjender.

 

Der ville være den største tiltro til, at det danske forsvar ville optræde i pagt med demokratiet. Og hvis borgerne vurderede, at soldaternes tilstedeværelse var påkrævet for at forhindre terror, ville langt de fleste være særdeles glade for, at forsvaret gav en hånd med.

 

Dette er Danmark. Det er hverken Nazi-Tyskland eller Zimbabwe. Så stop dog det hysteri.

 

Læs også
Soldater bevogter den jødiske synagoge i København

Det betyder ikke pr. definition, at det er en god idé at lade soldater overtage bevogtningsopgaver. Men det betyder, at det er en debat, der kan og skal føres uden at tabe hovedet.

 

Den første opgave

Den første opgave i denne debat er at se på, om politiet kan aflastes for nogle af sine arbejdsopgaver, uden at man går så langt som til at inddrage soldater.

 

I dagens avis giver kriminalassistent Freddy Ladefoged et væsentligt bidrag til dette med tre konkrete forslag til, hvordan politifolk kunne lettes for nogle af deres nuværende opgaver.

 

Den anden opgave

Den anden opgave er at definere, hvad man egentlig forestiller sig, når man overvejer at bruge soldater til visse opgaver.

 

Soldater er jo ikke uddannede til politimæssig bevogtning i gaderne eller grænsekontrol. Er der nogle funktioner, de vil kunne varetage, uden at der skal sættes et større uddannelsesprogram i gang?

 

Læs også
Regeringen overvejer at støtte væbnet kamp i Afrika

Den tredje opgave

Den tredje opgave er at afklare, hvilke magtbeføjelser soldaterne i givet fald skal udstyres med.

 

Når der i øjeblikket tales om, at soldater måske kunne bruges, så er pointen jo ikke, at der er behov for særlige militære magtbeføjelse, der går ud over politiets nuværende beføjelser.

 

’Hystaderne’ i debatten lader, som om det er tilfældet. Men tanken er vel ’bare’, at soldater påtager sig nogle af politiets opgaver med magtbeføjelser, der svarer til politiets.

 

Vigtigt vil det i hvert fald være, at beføjelserne er ret præcist defineret.

 

Risici

Hvis man skal tale om en risici i forbindelse med forsvarets overtagelse af visse opgaver, så er risikoen ikke, at det danske forsvar og dets soldater går amok i en magtrus.

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Derimod er der en risiko, hvis man ikke tilstrækkeligt præcist får defineret arbejdsopgaver og beføjelser.

 

Og så er der endnu en risiko, som man desværre ikke helt kan se bort fra:

 

Folk med sympatier for Islamisk Stat eller andre rabiate og terroristiske kræfter kan være til stede blandt soldater.

 

Statistisk er denne fare beskeden. Til gengæld kunne det gå helt galt, hvis den blev til virkelighed.

 

Dette er ikke ren teori. I Tyskland har man afsløret islamistiske soldater.

 

Der findes en sådan fare, og den vil vokse. Men heller ikke her skal man male fanden på væggen, som situationen er i dag.

 

Læs også
Hvordan går det egentlig med den græske økonomi?

Kan være rigtigt og nødvendigt

Det er ikke nogen trussel mod vores sikkerhed, at danske soldater eventuelt overtager visse opgaver med grænsekontrol eller bevogtning.

 

Det kan være rigtigt og nødvendigt, hvis politiet bliver tilstrækkeligt presset – forudsat, at rammerne er tilstrækkeligt klare.

 

Så lad os få en besindig vurdering på dette – og spare på hysteriet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…