Han vil ikke give kvinder hånd eller arbejde i et supermarked, fordi det er mod islam – men han vil gerne lade danskerne forsørge sig

En muslimsk mand hævdede, at han var uddannet som både læge og tandlæge i et land uden for EU. Nu ville han gerne have de danske myndigheder til at se på, om han kunne behandle patienter i Danmark. Det skriver ekstrabladet.dk.

 

Men hvis myndighederne skal vurdere hans egnethed som læge, skal kommunen bevilge ham et kursus i ’lægedansk’. Kurset består i danskundervisning, praktik på hospitalsafdelinger og teoretisk undervisning i lægefaglige discipliner.

 

Det sagde kommunen nej til. Jobcenteret havde åbenbart ikke samme høje tanker om mandens lægefaglige kompetencer, som han selv havde. Man mente, at hans forudsætninger mere gik i retning af at arbejde inden for butiksbranchen, lager, rengøring, service og lignende.

 

Nej til supermarked

Man tilbød ham derfor en praktikplads i et supermarked, så han kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Men det var tilsyneladende under hans værdighedhan var jo højtuddannet, måtte man forstå.

 

Og for resten stred det også mod hans religion at arbejde i et supermarked, mente han.

 

Kort sagt: Han havde ikke lyst til at tage det arbejde, han blev tilbudt, og så brugte han som argument, at myndighederne ville tvinge ham til noget, der gik imod hans religion.

 

Vil ikke give kvinder hånd

Men jobcentret havde ikke bare sat spørgsmål ved mandens kvalifikationer som læge. Man henviste også til, at han havde et islamisk fuldskæg, der ”stod i vejen for, at klager kunne arbejde inden for det medicinske område”.

 

Det blev den muslimske mand vældig fortørnet over. Han mente, at mange læger arbejder med stort fuldskæg, og at han i øvrigt vidste mere om hygiejne end sagsbehandleren.

 

Her er virkelig en mand, der forstår at være krænket over hvad som helst.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Han følte sig også stærkt krænket over, at en sagsbehandler sagde til ham, at han ikke kunne arbejde inden for det medicinske område, hvis han ikke ville give hånd til kvinder. Og det ville han ikke, fordi også det stred mod hans religion, kunne han fortælle.

 

Voldsomme beskyldninger

Så var det, at jobcenteret tilbød ham en praktikplads i et supermarked. Og da han sagde nej til det, lukkede man for hans kontanthjælp.

 

Det fik ham til at blive helt ustyrlig og klage alle vide vegne med meget voldsomme beskyldninger mod de danske myndigheder for diskrimination og magtmisbrug.

 

Blandt andet klagede han til Ligebehandlingsnævnet med krav om ”erstatning for de moralske og økonomiske skader, som han er blevet påført” – som det så smukt er formuleret af en eller anden advokat eller lignende, der har hjulpet ham.

 

Men Ligebehandlingsnævnet har afvist hans klage – det kunne sandt for dyden da også bare mangle andet. Man mente ikke, at der var tale om religiøs chikane.

 

Fundamentalist eller bare arbejdssky

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Måske er manden slet og ret en forbenet fundamentalist, der blindt tror på, at islam forbyder ham at arbejde i et supermarked, give hånd til kvinder, eller barbere fuldskægget af.

 

Men man får nu en kraftig mistanke om, at der også spiller noget andet ind:

 

Han virker som en arbejdssky person, der bruger et hvilket som helst påskud for at slippe for at komme i arbejde.

 

Eller i hvert fald føler han sig så fin på den, at det eneste arbejde, han har lyst til, er noget, som han reelt ikke er kvalificeret til.

 

I praksis er der jo ikke den store forskel. Han vil under ingen omstændigheder tage det arbejde, han kan få.

 

Men det er intet problem at leve på kontanthjælp …

Manden synes derimod ikke, at det er et problem at modtage kontanthjælp og dermed blive forsørget af hårdt arbejdende danske skatteydere. Her står islam tilsyneladende ikke i vejen.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

Men desværre for ham har man frataget ham kontanthjælpen – bare fordi han ikke gider arbejde!

 

En uhørt forfølgelse.

 

Nu skal det vise sig, om han prøver at få sagen for Menneskerettighedsdomstolen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…