Hasan med tre koner og 17 børn kan få 211.000 kroner i børnepenge – det vil Socialdemokratiet ikke lave om på

Daham Hamoud Hasan fra Syrien fik opholdstilladelse i Danmark i foråret.

 

Straks ansøgte han om at få familiesammenføring med 2 koner og 17 børn.

 

I Syrien havde Daham Hamoud Hasan ialt 20 børn med 3 koner.

 

Da historien kom frem i maj var en af konerne og otte børn allerede ankommet. Det betyder, at han vil få 214.128 kroner i børnepenge om året. Det har Ekstra Bladet regnet ud. (25.5)

 

De otte børn og den ene af de tre koner, som allerede er kommet til landet, betyder, at han allerede nu kan få 101.850 kroner i børnepenge. (DKA 25.5)

 

Familien blev installeret i en nedlagt skole – de skulle have et stort hus med plads til hele den store familie.

 

Dertil kommer udgifter til sprogskole, lægehjælp, skole, osv.

 

Det kan blive en kæmpebelastning for Esbjerg Kommune.

 

Tilsyneladende skal danskerne ikke regne med, at Daham selv kan eller vil bidrage til forsørgelsen af sin store familie. I Syrien arbejdede ham, men nu er han syg, siger han. I to år har han modtaget behandling og offentlig forsørgelse på det danske samfunds regning.

 

Sagen rejste et ramaskrig i befolkningen, medierne og blandt politikere.

 

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

Nu foreslår regeringen et loft over børnefamilieydelsen. Men trods forargelsen over den syriske storfamilies børnepenge, så kniber det med støtte til at gøre noget ved problemet.

 

Fertilitet

Der er ikke mange, der har 17 børn i Danmark – heller ikke blandt ikke-vestlige indvandrere, som ellers er den befolkningsgruppe der historisk har haft den højeste fertilitet.

 

Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2015.

 

Som det ses af grafen, har dansk og ikke-vestlig fertilitet fulgtes i en årrække, men nu går tendensen i hver sin retning igen. Det store antal nyankomne udlændinge er formodentlig en væsentlig faktor for at kurven stiger.

 

Af grafen kunne man få indtryk af, at ikke-vestlige indvandrere kun får lidt flere børn end danske. Det er korrekt samlet set, men tal indikerer, at der må være store forskelle i fertilitet indenfor gruppen ikke-vestlige indvandrere. Ikke-vestlige indvandrere er klart den gruppe, der har flest familier med mange børn.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Indvandrerfamilierne i overtal blandt familier med mange børn

”De udenlandske familier udgør 13 pct. af alle børnefamilier, men 36 pct. af børnefamilierne med fire børn eller derover.” Det skriver Jyllands-Posten. (JP 6.9)

 

I Tabellen nedenunder kan man se forskellene i fertilitetskvotienter de forskellige landegrupper imellem.

 

 

Den beskæring af børnefamilieydelsen, som regeringen foreslår, vil altså berøre udenlandske storfamilier mest.

 

Regeringens forslag – Socialdemokratiet støtter ikke

Regeringen udspil er, at der fremover kun gives børnefamilieydelse til 2,75 barn. Fuldt tilskud til de 2 første børn, mens tilskuddet til det tredje barn sættes ned med 25 procent.

 

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

Dansk Folkeparti og Konservative støtter forslaget, men Socialdemokraterne vil ikke længere være med, partiet var ellers positivt stemt, da sagen med de 17 børn rullede i maj. (Tv2)

 

Nu deltager Socialdemokraterne i koret af klagere.

 

” Min største bekymring er på vegne af de familier, hvor man har tre børn eller mere, og hvor forældrene er arbejdsløse eller førtidspensionister eller på anden vis har en anstrengt økonomi. Der kan det ende med at gå ud over de børn, som det handler om, og som er årsagen til, at man har en børnecheck i Danmark,” siger Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokraterne. (Jyllands-Posten)

 

Det siger sig selv, at de lavestlønnede, og folk på overførselsindkomst vil mærke nedsættelsen mest, og kommunerne burde måske af den grund se på en form for mindre tidsbegrænset overgangstilskud.

 

Men det er også fornuftigt at regulere tilskuddet, fordi en gennemsnitsfamilie næppe har hverken tid eller råd til at få mere end 3 børn.

 

Det er flot, at den generelle holdning i befolkningen er, at det er fornuftigt at give børnefamilierne en håndsrækning i en tid hvor befolkningen skrumper i hele Europa.

 

Læs også
Røde partier sætter Mette Frederiksen under stort pres for at give indvandrerne flere penge til velfærd på bekostning af danskerne

Men det er ikke dem, der i forvejen får børn, som skal opmuntres til at bringe 5 eller 10 til verden, derimod alle dem der vælger børn fra, eller som kun får ét barn.

 

Så meget får man i børneydelse i dag:

 

0-2 år: 4.470 kr. pr. kvartal

3-6 år: 3.537 kr. pr. kvartal

7-14 år: 2.784 kr. pr. kvartal

15-17 år: 928 kr. pr. måned.

 

Siden den 1. januar 2016 har forældre med et topskattegrundlag på over 732.900 kr. fået mindre udbetalt i børne- og ungeydelse.

 

Læs mere og se billede af Daham Hamoud Hasan  her.

Læs også
Mange unge indvandrere i København sætter religiøse love over demokratiet – men det søger man at skjule

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…