Valget står ikke mellem himmel og helvede – men der er mindst 10 grunde til, at et blåt flertal vil være bedst for Danmark

Fire borgerlige partiledere samlet på Venstres landsmøde 2014 (Foto: Henrik Bjerregrav, Flickr)

Det gør en forskel, hvor man lægger sin stemme ved dagens valg.

 

Det er ikke en forskel mellem himmel og helvede – så store kontraster har vi ikke i dansk politik. Men det er trods alt en forskel, der kan mærkes. En blå regering vil trække i en anden retning end den røde, vi har haft i de seneste fire år.

 

Der kan nævnes mindst 10 grunde til, at et blåt flertal vil være bedst for Danmark.

 

For det første skal der meget mere styr på, hvem og hvor mange vi tager imod i Danmark.

 

Asyltilstrømningen er på vej til at komme ud af kontrol. Der er stærkt behov for at stramme.

 

De høje sociale ydelser, som Danmark har givet flygtninge under Thorning, må igen begrænses. De gør Danmark for attraktivt som asylland.

 

Samtidig må Danmarks forhold til konventionerne tages op til kritisk revision. De er udformet under helt andre historiske omstændigheder og udgør i deres nuværende form en spændetrøje, som er uacceptabel.

 

Stramningerne i forhold til indvandringen fra en række ikke-vestlige lande må gå hånd i hånd med, at Danmark bliver bedre til at tiltrække den udenlandske arbejdskraft, som vi rent faktisk har brug for.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det andet skal integrationen af dem, der kommer hertil, være langt bedre. Både når det gælder arbejde, kultur og værdier.

 

Læs også
Det var Journalistisk Venstreparti, der valgte, at valget skulle dreje sig om klima – befolkningen var optaget af udlændingepolitik

Stramninger i tilstrømningen giver et stort bidrag til dette. Men det drejer sig også om at stå meget stærkere fast på det frie og fredelige demokratiske samfunds værdier, bekæmpe parallelsamfund og afvise alle tanker om et samfund styret af religiøse dogmer.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det tredje skal det bedre kunne betale sig at arbejde.

 

Vi har alt for mange mennesker på offentlig forsørgelse, samtidig med at østeuropæiske arbejdere hentes hertil for at fylde ledige arbejdspladser.

 

Østeuropæere må meget gerne fortsat lægge et godt stykke arbejde i Danmark. Men det skal være som supplement til, at mange flere danskere er kommet i arbejde.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

For det fjerde skal de private virksomheder styrkes. Den globale konkurrence er benhård. Hvis vi ikke sikrer virksomhederne lavere omkostninger ved at sænke skattetrykket, får de sværere ved at klare sig. Det samme sker, hvis de faglige uddannelser ikke får løftet deres niveau.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det femte kan det offentliges ressourcer bruges meget bedre.

 

Det er for eksempel fastslået, at der overhovedet ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor mange penge en kommune bruger på skolerne, og hvor godt eleverne klarer sig.

 

Alt for meget i debatten handler om penge. Alt for lidt handler om, hvordan man gør tingene på en bedre måde.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

Læs også
Der bliver stadigt færre danskere til at sætte kryds – ved valget den 5. juni vil hver tyvende stemmeberettiget være udlænding

For det sjette er det ubetinget nødvendigt, at de faglige krav og disciplinen styrkes i vores uddannelsessystem.

 

Vi er slet ikke med i verdenstoppen, nå det gælder de faglige kvalifikationer hos elever og studerende. Og hvis ikke disciplinen styrkes, så der bliver mere ro og koncentration, vil vi sakke endnu længere agterud.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det syvende skal det sociale system vise mere kærlig konsekvens over for unge mennesker, der fungerer dårligt.

 

De skal have klare retningslinjer. De skal opleve, at de bliver taget alvorligt, at de har et ansvar, og at det har konsekvenser, hvis de ikke lever op til det ansvar.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

Læs også
Lars Løkke har udskrevet folketingsvalg – udlændingepolitikken bliver afgørende

For det ottende er der behov for at styrke politiets ressourcer.

 

Terrortruslen vokser og bliver stadig mere kompliceret at håndtere. Politiet skal rustes bedre til at klare den udfordring. Samtidig er der brug for øget politiindsats på andre områder – for eksempel den grove vold.

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det niende skal en positiv holdning til EU-samarbejdet kombineres med, at der sættes grænser for EU’s magt.

 

Der er brug for et opgør med EU-Domstolens store politiske indflydelse. Der er brug for et opgør med fantasierne om fri adgang til sociale ydelser hen over grænserne og fjernelse af al grænsekontrol. Der er brug for større besindighed og national selvbestemmelse.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

For det tiende skal Danmark ophøre med at spille international duks til skade for sig selv.

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

 

Vi skal ikke pålægge dansk landbrug krav, som betyder, at landbrug nedlægges, mens vi i stedet importerer landbrugsvarer fra lande med meget ringere miljøstandarder.

 

Vi skal heller ikke vælge unødigt dyre energiløsninger i Danmark, hvis de reelt ikke gør nogen forskel for CO2-udledningen i Europa. Bare for at kunne nyde dukse-rollen.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

Og skulle vi så lige tage et ekstra punkt med:

 

For det ellevte er der brug for at begrænse den monopollignende status, som DR og TV2 nyder i det danske samfund.

 

De to TV-stationer har haft en dominerende stilling i dækningen af valgkampen. Vælgerne har ikke noget reelt alternativ, og langt de fleste seere sidder jo ikke og laver kritiske analyser af, om valgdækningen kunne gøres på en anden og bedre måde.

 

Denne position har journalisterne misbrugt til i skandaløs grad at give rød blok en hjælpende hånd i valgkampen. DR og TV2’s magt bør begrænses.

 

Ud fra den holdning er det mest fornuftigt at stemme blåt.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…