Ungarns ministerpræsident Viktor Orbán: Det er selve Europas eksistens, som nu står på spil

Ungarns ministerpræsident Viktor Orbán taler til parlamentet efter den islamiske terror i Paris:

 

Ærede talere, ærede kolleger i Parlamentet, ærede Parlament.

 

Vores første ord i dag skal være kondolence. Jeg ønsker at benytte lejligheden til at formidle medfølelse fra det ungarske folk og fra Ungarn til Frankrig og det franske folk: vi deler jeres sorg og står ved jeres side i jeres trængsler.

 

Ærede Parlament.

 

Den Europæiske Union er blevet angrebet, og vi også er i fare. Den Franske Republiks præsident, François Hollande, har sagt, at det, der er sket, er en krigshandling.

 

Hvis dette er tilfældet – og det er det – må vi erkende, at ikke kun Frankrig og det franske folk er i krig.

 

Frankrig er medlem af Den Europæiske Union. I den forstand blev hele EU overfaldet i Paris. Vi er medlem af EU, og det er derfor også vores anliggende. Det, der skete fredag ​​aften, kunne ske overalt i Europa. Vi er heller ikke sikre. Tiden er inde til, at de ledende politikere i EU vågner op og indser, hvad der er på spil.

 

Lad os stille et enkelt spørgsmål. Hvad er mest humant?

 

Hvad er mest menneskeligt?

Vi ungarere har været fortalere for lukning af vores grænser for at standse strømmen af ​​mennesker, der kommer fra Mellemøsten og Afrika. Vi er blevet voldsomt kritiseret for dette af dem, der hævder, at dette ikke er en human tilgang.

 

Men vi står over for et spørgsmål.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Hvilken metode er mest human: at lukke grænser for at standse ulovlig indvandring eller at sætte uskyldige europæiske borgeres liv på spil?

 

Retten til liv, herunder retten til selvforsvar, har forrang for alle andre rettigheder. Ingen ideologi eller økonomisk interesse af nogen art bør tillade os at risikere livet for europæiske borgere.

 

Uanset hvordan vi ser på det, er EU uden ror. EU er svag, usikker og lammet. Der er møder og konferencer i massevis, men der er ingen løsninger.

 

Vi sprællede i nettet af ideologier i stedet for at tage hårdt fat på grundlag af sund fornuft og vore egne kulturelle traditioner.

 

Lederne af flere europæiske lande forsøger stadig at lave ordninger om, hvordan man flytter og absorberer masser af indvandrere i stedet for i fællesskab at tage praktiske skridt til endeligt at stoppe strømmen.

 

I Bruxelles hævder de stadig, at indvandring er en god ting. Men dag efter dag ser vi beviser på, at indvandring er en dårlig ting. Det er ikke en win-win situation, men det modsatte.

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

 

Ærede Parlament.

 

Europas eksistens står på spil

Vi føler, at selve eksistensen af ​​Europa er på spil.

 

I Bruxelles sender man alligevel alle de forkerte budskaber: Der er stadig flere opfordringer og invitationer til indvandrere i stedet for at fortælle dem fast og ærligt, at de slet ikke vil finde det, de forventer, her.

 

Vi har gentagne gange advaret lederne af Den Europæiske Union om ikke at invitere disse mennesker til Europa.

 

Alle, der nøgternt har gennemtænkt de mulige konsekvenser af ubegrænset massemigration, kan se, hvilke farer der er forbundet med den ukontrollerede, ulovlige strøm af mennesker, der krydser vore grænser.

 

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

Europæiske og amerikanske sikkerhedseksperter, lederne af efterretningstjenesterne og politicheferne har hele tiden advaret Europa om den øgede terrortrussel. Hver eneste politiker og alle Europas ledere er blevet gjort opmærksom på faren.

 

I begyndelsen af ​​denne sommer sagde Grækenland, at det ikke var muligt at udelukke tilstedeværelsen af ​​jihadister blandt masserne af indvandrere, der ankommer.

 

Masseindvandringen strider mod sund fornuft

Set ud fra perspektivet om sund fornuft, var det klart, at man ikke måtte lade et så stort antal mennesker komme ind uden ordentlig kontrol – hundredtusinder af mennesker, hvis præcise oprindelse er ukendt, hvis identitet er ukendt, og hvis motivationer er ukendte.

 

Hertil kommer, ærede parlament, at de kommer fra områder, hvor europæiske stater i øjeblikket er involveret i militære operationer. Noget lignende er aldrig sket før. Vi tillader i hundredtusindvis af mennesker at komme fra regioner, hvor EU er i krig.

 

Det er blevet påvist, at terrorister bevidst og systematisk udnytter masseindvandring for at blande sig med masserne af mennesker, der forlader deres hjem i håb om et bedre liv. Vi mener ikke, at alle, der kommer derfra, er terrorister. Men vi ved ikke, og ingen kan sige, hvor mange terrorister der allerede er ankommet blandt masserne af indvandrere.

 

Vi ved ikke, hvor mange af dem, der er her allerede, og hvor mange af dem der ankommer fra dag til dag. En enkelt terrorist er én for meget. Det er smertefuldt at tænke på, hvor mange terrorister der kan have krydset vores land. Tiden er kommet til at sætte en stopper for dette i hele Europa.

Læs også
Dannebrog: Folkets flag og et nationalt symbol – en bog skrevet med et varmt, dansk hjerte

 

Det er klart for enhver med sund fornuft, at Europa ikke kan klare så mange mennesker. Vi ved alle, at den europæiske økonomi ikke kan klare sådan en byrde.

 

Masseindvandring – terror, kriminalitet trussel mod vores kultur

Men ud over de finansielle og økonomiske realiteter skaber masseindvandring tre alvorlige risici, som hver især begrunder, hvorfor man skal holde strømmen af ​​mennesker tilbage.

 

For det første var vi fredag ​​aften vidne til, hvordan masseindvandring repræsenterer en eksponentielt stigende terrortrussel – ja i dag kan vi ikke engang tale om truslen om terror, men om det faktum at virkeligheden er terror.

 

For det andet, massemigration øger risikoen for kriminalitet. Det er ikke politisk korrekt at tale om dette overhovedet i den vestlige verden, dette faktum bliver offentligt benægtet – men det er en kendsgerning. På de steder i Europa med høje antal indvandrere, er kriminaliteten steget markant, og den offentlige sikkerhed er blevet forværret. Der er mere tyveri og røveri, flere fysiske overgreb, grov legemsbeskadigelse, voldtægt og mord. Uanset om vi taler om dem eller ej, er disse kendsgerninger stadig fakta.

 

For det tredje, massegenhusning af folk, der ankommer fra andre kontinenter og kulturer udgør en trussel for vores kultur, levevis, skikke og traditioner. Nu kan de, der har levet i illusionen om det multikulturelle samfund – og som har forsøgt at tvinge denne illusion ned over os – se, hvor alt dette fører hen.

 

Læs også
En guide til Grundtvig

Ærede Formand, ærede kolleger i Parlamentet, ærede Parlament.

 

Nej til kvoter

I lyset af, hvad der er sket, må vi også tale om spørgsmålet om obligatoriske flygtningekvoter. Det er stadig sådan, at folk uden for Ungarn ønsker at fortælle os ungarere, hvem vi skal leve sammen med. Det er det, kvoterne handler om.

 

 

Jeg foreslår, at vi fortsætter med at afvise kvoterne og fortsætter med at insistere på, at vi selv skal bestemme, hvem vi ønsker at lade komme ind, og hvem vi ønsker at leve sammen med. Obligatoriske flygtningekvoter er ganske enkelt ikke Europa: de er i modstrid med Europas ånd.

 

De er meningsløse, fordi de ikke vil løse krisen, men forværrer den. Det er klart, at obligatoriske flygtningekvoter ikke kan holde indvandrere væk, men er en invitation til dem. De reducere ikke trykket, men øger det – og det hastigt eskalerende pres vil medføre, at europæiske lande må genetablere deres grænser inden for EU.

 

Et sådant scenario er bare et spørgsmål om tid, hvis tingene fortsætter, som de har gjort, og dette kan komme til at betyde ophør på ​​Schengen-systemet med fri bevægelighed. Ærede kolleger i Parlamentet, obligatoriske kvoter er også illegitime, det er et spørgsmål, som Europas ledere ikke har kompetence til at træffe beslutninger om.

 

De har ingen beføjelser til at tvinge medlemsstaterne til foranstaltninger om flygtninge eller indvandring, som de pågældende lande ikke ønsker. I lyset af terrorangrebene kan Bruxelles ikke længere stille spørgsmålstegn ved medlemsstaternes ret til at forsvare sig, eftersom obligatoriske flygtningekvoter er farlige, fordi de ville sprede terror i hele Europa.

 

Vi har brug for en ny europæisk politik

De faktiske omstændigheder og tragiske begivenheder viser, at vi har brug for en ny europæisk politik. Det er ikke nok at lappe eller reparere den gamle. Jeg foreslår, at vi sætter dogmer til side, glemmer alt om politisk korrekthed og taler på en åben og ligefrem måde. Jeg foreslår, at vi vender tilbage fra højtflyvende idealer til sund fornuft og genovervejer vores europæiske politik på grundlag af fire selvindlysende krav.

Først og fremmest må vi beskytte de ydre grænser i EU, fordi sikkerhed begynder med beskyttelsen af ​​grænserne.

 

 

For det andet skal vi beskytte vores kultur, fordi Europas væsen består i Europas åndelige og kulturelle identitet.

 

 

For det tredje skal vi beskytte vores økonomiske interesser, fordi vi europæere skal forblive i centrum af verdensøkonomien. Og for det fjerde må vi give folk ret til at have indflydelse på europæiske beslutninger, fordi EU skal være baseret på et demokratisk grundlag.

 

Ærede kolleger i Parlamentet.

 

De europæiske borgere ønsker ikke hundredtusinder af ude fra kommende til at invadere deres lande ved ulovligt at krydse grænserne på en ukontrolleret måde. Ingen steder er der givet tilladelse til dette. Folk ønsker at leve i sikkerhed, og de ønsker at nyde fordelene ved Den Europæiske Union. Og det er vores pligt som medlemmer af Parlamentet og for regeringer i hele Europa til at lytte til folkets stemme.

http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/prime-minister-viktor-orban-s-address-in-parliament-before-the-start-of-daily-business

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…