Udlejning: Kan skattevæsenet bestemme lejen på min lejlighed?

Colourbox

Spørgsmål:

 

Jeg er i den situation, at jeg for nylig fik min selvangivelse for 2014 ændret af SKAT uden at have bedt om dette. Det er åbenbart tilladt, da SKAT har bemærket, at jeg er begyndt at leje min gamle lejlighed ud til et familiemedlem. I dette tilfælde min søn, der bor hos sin mor, men gerne ville flytte hjemmefra.

 

Det er der som sådan ikke noget ulovligt ved, men myndighederne mener at vide, at den månedlige leje er sat for lavt!

 

Jeg har igennem nogle år ejet den pågældende lejlighed på 49 m2, som jeg fraflyttede for at flytte udenbys. Den ligger i en ældre ejendom og har ikke været renoveret, siden den blev købt i 2007, så jeg mener ikke, at den er mere værd end de 4.000 kr. om måneden, som jeg tager i husleje.

 

Jeg har i 2014 selvangivet lejen, som man skal, og har nu modtaget rettelsen fra SKAT, der mener det korrekte lejebeløb bør være 5.000 kr. om måneden. Da jeg er på herrens mark i denne underlige sag, valgte jeg at rådføre mig med en gammel bekendt, der er ejendomsmægler. Han mente også, at 4.000 kr. var en fair månedlig leje.

 

Spørgsmålet er nu, om SKAT virkelig kan ændre lejen, og om jeg har nogle gode muligheder for at klage eller gøre opmærksom på mit synspunkt over for myndighederne?

 

Svar:

 

Den del af spørgsmålet, som vedrører værdien af den månedlige leje, kan jeg desværre ikke give dig et fyldestgørende svar på, da dette er uden for mit ekspertiseområde.. Jeg har dog alligevel et bud på, hvad du kan gøre i sagen.

 

SKAT har i det givne tilfælde valgt at fiksere lejen skønsmæssigt, hvilket de har ret til, hvis du har fastsat lejen til et beløb, der er lavere end markedslejen.

 

Det skyldes, at du skal beskattes af den økonomiske fordel, du opnår ved at udleje boligen til din søn til en lavere værdi, end den reelt er værd. Ved markedslejen forstås den typiske leje, der kan opnås efter lejelovgivningens regler. SKAT kan altså ikke fastsætte lejen til et beløb, der er højere end den lovlige leje efter gældende lejelovgivning.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

Hvis du mener, at SKAT har ansat lejeværdien forkert, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Du kan enten selv indsende din klage til Skatteankestyrelsen eller indhente professionel assistance til at påklage afgørelsen.

 

Da der findes regler i skatteforvaltningsloven om omkostningsgodtgørelse, er det muligt for dig at opnå godtgørelse fra skattevæsenet til professionel bistand, herunder advokathjælp til at føre sagen.

 

Hvis du selv indsender klagen, skal du være opmærksom på, at du i din klage skal fremlægge dokumentation for din opgørelse af markedslejen, da du efter reglerne skal løfte bevisbyrden. Det er dog muligt at få en sagkyndig person ud og lave en objektiv vurdering af boligens lejeværdi. Udgifter til syn og skøn dækkes normalt 100 % af myndighederne, men kræver anmodning gennem Skatteankestyrelsen.

 

Jeg håber, at ovenstående svar giver dig et overblik over dine muligheder i sagens forløb. Du er velkommen til at kontakte mig ved yderligere spørgsmål.

 

Det er muligt at indhente praktiske tips for borgere, som ønsker at påklage sager om skatteemner, ved at besøge Aagaard Lund ApS’ hjemmeside: http://alskat.dk/

 

Aagaard Lund besvarer spørgsmål fra læserne om SKAT og skatteklager. Har du et spørgsmål, kan dette sendes med fulde adresseoplysninger på [email protected]. Udvalgte spørgsmål vil blive besvaret i avisen (skriv hvis du vil være anonym).

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…