TV-skandalen fortsætter: For anden gang lægger TV2 sig i selen for at få vælgerne til at støtte den røde asylpolitik

You Tube

Thorning-regeringen har gennemført en kraftig forhøjelse af de sociale ydelser, som flygtninge modtager i Danmark. For en almindelig flygtningefamilie drejer det sig om 10.000 kr. ekstra om måneden.

 

Meget taler for, at dette gør det mere attraktivt for asylansøgere at vælge Danmark som asylland. Dermed er det medvirkende til, at så mange asylansøgere er kommet til Danmark.

 

EU’s grænseagentur Frontex har i sin årlige risikoanalyse for 2015 påpeget, at syriske asylansøgere i høj grad rejser videre fra det land, de i første omgang kommer til, mod andre dele af Europa.

 

Ifølge Frontex er der flere grunde til dette, ”især, at de forventer at modtage mere attraktive velfærdsydelser”.

 

Velfærdsydelser kan i den forbindelse være forskellige ting: sociale ydelser, uddannelsesmuligheder og andet.

 

Skandaløst indslag

Venstre har med afsæt i Frontex kritiseret regeringens gunstige sociale ydelser til flygtninge.

 

Det udløste i onsdags et skandaløst indslag i Nyhederne på TV2. Studieværten Divya Das afviste pure, at der overhovedet stod noget i Frontex’ rapport om, at flygtninge søgte mod lande med høje velfærdsydelser. På den baggrund kom hun med usædvanligt aggressive udfald mod Venstre.

 

Da TV2 så måtte erkende, at dette indslag var meget langt ude, forsøgte man at gøre det til, at Divya Das og Venstres Kristian Jensen havde ”talt forbi hinanden”. Vel havde de ej. Studieværten gik direkte efter at nedgøre Venstres synspunkter.

 

En lille rundspørge

Men hvis man troede, at TV2 ville bøje hovedet i skam over denne dybt problematiske dækning af sagen, så må man tro om igen. Tværtimod fremturer stationen.

 

Læs også
Lars Løkke tegner et misvisende billede af, hvor meget vælgerne bakker hans forslag om en SV-regering op

TV2 har således lavet en lille rundspørge blandt 200 syriske asylansøgere. Kun 13 af dem siger til TV2, at de har søgt til Danmark på grund af de sociale ydelser.

 

Det ville være højst overraskende, hvis mange af de adspurgte asylansøgere selv sagde, at de var kommet til Danmark for at få høje sociale ydelser. Mange af dem nævner naturligt nok beskyttelse af deres menneskerettigheder, uddannelse og familie og venner som fremtrædende begrundelser.

 

Men menneskerettigheder og uddannelse kan de også få i andre lande. Der må være nogle grunde til, at de i udpræget grad søger mod Danmark (og i endnu højere grad mod Sverige). Her siger Frontex altså, at velfærdsydelserne har stor betydning.

 

Det kan både være de ydelser, man får, når man skal starte tilværelsen i landet som flygtninge, og det kan være ydelser senere hen – for eksempel når man skal tage en uddannelse.

 

Et led i den sammenhæng er den høje kontanthjælp, som Thorning-regeringen har sikret flygtninge.

 

Men tilsyneladende mener TV2 ud fra deres lille rundspørge at kunne konkludere, at Frontex ikke ved, hvad de taler om. Mon dog?

 

Læs også
Kristian Jensen stak piben ind – men krigen i Venstre kan brage løs igen, fordi Løkke vil gøre op med arven fra Fogh

En forsker fører valgkamp for rød blok

Også på en anden led prøver TV2 at anfægte, hvad Frontex siger.

 

Man trækker en forsker ved navn Martin Lemberg-Pedersen frem. Han påstår, at flygtningene overhovedet ikke har noget kendskab til de sociale forhold i de forskellige modtagerlande. Det er slet ikke noget, de forholder sig til, siger han.

 

Frontex og andre myndigheder, der har problemerne helt inde på livet i den virkelige verden, siger meget klart det modsatte.

 

Noget tyder på, at denne Lemberg-Pedersen misbruger sin forsker-titel til at stille sig på den røde side i valgkampen.

 

Lad os konkret tage nogle centrale formuleringer fra Frontex og andre.

 

Velfærdsydelser tiltrækker asylansøgere

Læs også
Inger Støjberg vraget – både Venstre og Socialdemokratiet glider nu væk fra den stramme udlændingepolitik

Jyllands-Posten har interviewet Eva Moncure, der er talsperson for Frontex. Hun siger:

 

”Velfærdsydelserne varierer landene imellem, så asylansøgerne har en motivation til at søge asyl i et land, som tilbyder højere velfærdsydelser. Asylsøgerne er meget interesserede i at komme til de nordiske lande, fordi de kan få opholdstilladelse i længere tid, og man får mere i støtte.”

 

Hun bliver så spurgt, om asylansøgerne kender til de offentlige ydelser i de forskellige lande. Svaret lyder:

 

”Ja, det gør de da. Der er jo befolkningsgrupper fra deres hjemland, som allerede har boet i de forskellige europæiske lande i mange år. De kender jo alt til ydelser og systemet.”

 

Eva Moncure peger videre på, at også menneskesmuglerne kan give asylansøgere alle de informationer, de har brug for, om de sociale ydelser i de forskellige lande.

 

Talsmanden for et andet EU-agentur, der hedder European Asylum Support Office (EASO), giver Eva Moncure ret: Ydelsernes størrelse har – blandt andre faktorer – betydning for valget af destination.

 

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

Disse udtalelser fra centrale europæiske myndigheder på asylområdet udstiller, hvor tyndbenet TV2’s selvbestaltede rundspørge er.

 

Hvad skal vi med den slags?

Pointen i det, Frontex siger, er naturligvis ikke, at de sociale ydelsers niveau er den eneste faktor, der styrer, hvilket land asylansøgerne vælger. Det er jo heller ikke det, blå blok siger.

 

Pointen er derimod, at det er en medvirkende faktor. De sociale ydelsers niveau gør med andre ord en forskel.

 

Hvad skal vi så med røde journalister, som fuldstændig uanfægtet påstår, at det ikke tilfældet – og som dermed prøver at styrke Helle Thornings chancer for genvalg?

 

Og hvad skal vi med en offentlig TV-station, der lader dem gøre det?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…