Svar til Jørgen Faxholms læserbrev om klima-forvirring 4. juni i Den Korte Avis

Kære Jørgen Faxholm

 

Det er helt legitimt ikke at tro, at klimaændringer kan være menneskeskabte, og fremtiden må så afgøre, hvem der har ret.

 

Det er dog et faktum, at man i 1987 vedtog en Montreal protokol, fordi der var kommet et hul i ozonlaget pga. menneskets udledning af CFC gasser (chloro-fluoro-carbon kemikalier fra bl.a. køleskabe – freon).

 

Det blev opdaget i 1983, men man troede først, at NASA’s satellitter havde misfortolket deres data, så det tog nogle år, før man gjorde noget ved problemet.

 

Det er også korrekt, at forureningen af bl.a. oceanerne med hele 5 plasticfelter – man taler om en samlet størrelse som det afrikanske kontinent – er menneskeskabt og sammen med overbefolkning er det problemer, vi skal tage alvorligt.

 

Vilde dyr udryddes, fordi mennesket overtager deres levesteder osv.

 

Jeg mindes ikke at have modtaget noget materiale fra dig ang. meteorologiske iagttagelser, men jeg vil læse det med interesse, hvis jeg får det.

 

http://www.global-alarm.dk/

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…