En stupid og modbydelig tegning af Inger Støjberg i Politiken viser, hvad der står på spil for vores samfund

Foto af Politiken: Privat

 

 

Politiken bringer i dag, torsdag, en tegning af integrationsminister Inger Støjberg.

 

Hun tænder sit juletræ med et satanisk udtryk i ansigtet. På træet hænger en livløs asylansøger, kvalt i den snor, han eller hun hænger i.

 

Pointen er, at Inger Støjberg er skyld i folks død på grund af de stramninger på familiesammenføringer, som hun står for.

 

Ja, Støjberg er ikke bare skyldig. Hendes politik skyldes ondskab. Hun er så ond, at hun oplever juleglæde ved at slå mennesker på flugt ihjel.

 

Tegningen, som er lavet af Anne-Marie Steen Petersen, er stupid og modbydelig. Samtidig er den afslørende.

 

Anne-Marie Steen Petersen er tydeligvis overbevist om, at hun kæmper for det gode og humane. Men hun har efter alt at dømme ikke gjort sig mange tanker om, hvad der skal til for at bevare det humane samfund, som Danmark udgør. Dermed svigter hun fuldstændig dette samfund.

 

Et af verdens mest humane samfund

Danmark er et af verdens mest humane samfund. Der er stor frihed. Der er et stærkt demokrati. Der er sammenhængskraft. Der er stor omsorg for hinanden og ansvarlighed over for samfundshelheden. Der er fred og en særdeles civiliseret måde at håndtere konflikter på.

 

Der er stor lighed mellem kvinder og mænd. Der er stor respekt og menneskelighed i forhold til børn. Der er accept af, at folk har forskellige meninger og retten til at udtrykke dem.

 

Konsekvenserne af voldsomt stor indvandring

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Vi har efterhånden ganske megen erfaring for, hvad der sker med dette samfund, hvis det åbner for en voldsomt stor indvandring fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande.

 

Vi får en kraftig opsplitning af samfundet med dannelse af parallelsamfund. Vi får langt flere spændinger og konflikter. Vi får en markant styrkelse af antidemokratiske og kvindeundertrykkende holdninger og autoritære holdninger til børn. Vi får mere vold og kriminalitet.

 

Vi får mere religiøs fundamentalisme med krav om, at samfundet skal indrettes efter islams religiøse regler.

 

Det betyder på ingen måde, at alle indvandrere fra disse lande repræsenterer denne udvikling. Men det betyder, at en massiv indvandring vil trække samfundet i den retning.

 

Der findes ikke noget eksempel på et europæisk land, der har haft en massiv indvandring af denne type, uden at disse tendenser har vist sig.

 

Sagt på en anden måde: En massiv indvandring af denne karakter vil alt i alt føre til et mindre humant samfund, sådan som vi forstår det.

 

Læs også
Ny bog af Lars Hedegaard om ‘eliten’, der har ændret et frit og velstående samfund til et ufrit og forhutlet område, underlagt islams krav

Familien

Hvis man vil forsvare det humane samfund, må man imødegå det enorme indvandringspres, som vi oplever i øjeblikket. Det humane samfund er ikke længere en given ting. Man er nødt til at værne om det.

 

Det er det, Inger Støjberg forsøger at gøre. Og det er det, tegner Anne-Marie Steen Petersen fremstiller som den skinbarlige ondskab

 

Langt de fleste accepterer, at man må værne om sin familie. Ingen vil drømme om at kræve, at en velfungerende familie bør lade enhver, der måtte ønske det, flytte ind.

 

Man skal hjælpe andre, men på en måde, som bevarer det gode familieliv.

 

Ordskvalder og letkøbte meninger

Men når det gælder samfundet, lader tegner Anne-Marie Steen Petersen og ligesindede, som om man slet ikke behøver at foretage den slags afvejninger.

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Et eller andet sted ved de det jo godt. De ved godt, at vi ikke kan invitere alle mennesker, der gerne vil have et bedre liv, til Danmark. Simpelt hen, fordi det ville ødelægge det humane danske samfund.

 

Men de bekender aldrig kulør. De går aldrig ind på, hvad der er forsvarligt, når det gælder indvandring, hvis vi skal bevare dette samfund. Ikke et ord om, hvilken indvandring, og hvor stor indvandring vi efter deres mening kan klare.

 

De er først og fremmest optaget af at vise, at de vil det gode. Men de fortæller aldrig, hvad det skal gå ud på i praksis, så de kan stilles til regnskab.

 

Dermed melder de sig reelt ud af kampen for det humane samfund. De nøjes med ordskvalder og letkøbte meninger – og frem for alt tavshed om, hvor vi skal trække grænsen, hvis det humane samfund skal bevares.

 

I praksis er de antihumanister

Imens kæmper mennesker som Inger Støjberg for at forsvare det humane samfund. Det er selvfølgelig helt legitimt at være uenig i hendes vurdering af, hvad det danske samfund kan bære.

 

Men det er aldeles ikke legitimt at fremstille hende som drevet af ondskab og sig selv som drevet af godhed. Den godhed, som folk af Anne-Marie Steen Petersens slags vifter med, er i realiteten et forfærdeligt svigt i kampen for det humane samfund.

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

 

I praksis er folk som Anne-Marie Steen Petersen antihumanister.

 

To slags moral

Den store tyske samfundsforsker Max Weber betonede, at man måtte skelne mellem sindelagsmoral og ansvarsmoral.

 

Sindelagsmoral drejer sig groft sagt om at vise sin gode vilje og sine rigtige meninger. Ansvarsmoral drejer sig om at gøre det, der har de mest forsvarlige konsekvenser i praksis.

 

Fri os for sindelagsmoralisterne, der ikke vil tage konkret ansvar for det humane samfund. Fri os for deres tilsvining af mennesker, der fører kampen for det humane samfund.

 

Fri os for stupide og modbydelige tegninger som den i dagens Politiken.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…