Nye tal viser en positiv udvikling for dem, der er i fare for at blive sat på gaden

Nye tal fra Domstolsstyrelsen viser for sjette halvår i træk et fald i antallet af udsættelser. Boligminister Carsten Hansen glæder sig over, at indsatsen virker.

 

Efter konstante stigninger fra 2002 til 2011 lykkedes det i 2012 at knække kurven for udsættelser, og siden er det kun gået den rigtige vej med et fald på hele 28 procent fra 2011 til 2014.

 

I 2014 faldt antallet af udsættelser med hele 9,2 pct. i forhold til 2013. Det viser en ny opgørelse fra Domstolsstyrelsen.

 

“Det er igen rigtig flotte tal, men det er langt mere end tal. Det er fremfor alt mennesker, der undgår at blive sat på gaden. Helt præcist er det lykkedes at forhindre 323 familier i at miste deres hjem i 2014 i forhold til 2013, og jeg er meget tilfreds med, at det, vi har sat i gang, virker”, siger boligminister Carsten Hansen.

 

Regeringen har i de seneste år taget en række initiativer for at nedbringe antallet af udsættelser. For eksempel er der afsat flere penge til gældsrådgivning samtidig med, at lejeloven blev ændret, så huslejen nu bliver betalt samme dag, som lejerne får deres indkomst udbetalt.

 

Kommunerne har også fået mulighed for at betale huslejen i særlige tilfælde, men når det komme til at forhindre folk i at miste deres hjem, skal hver en sten vendes.

 

En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at der er stor forskel på kommunernes indsats, så der er stadig god grund til at fortsætte arbejdet.

 

“Det er helt afgørende med en hurtig reaktion fra kommunernes side, når folk er ved at blive sat ud. Derfor har jeg også netop på baggrund af Ankestyrelsens rapport sendt et brev til alle kommunerne med en opfordring om at sætte ekstra fokus på området. Vi kan se, at det virker i de kommuner, der gør en ekstra indsats, og når det kommer til folks hjem, kan vi ikke være andet bekendt, ” siger Carsten Hansen.

 

Rapporten fra Ankestyrelsen viste blandt andet, at en fjerdel af kommunerne ikke har skrevne retningslinjer for, hvordan de håndterer beskeden om en truende udsættelse, og kun halvdelen har en strategi.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er derfor ved at opdatere vejledningen til kommunerne, så alle har adgang til den nyeste viden om, hvor udsættelser kan undgås.

 

Læs også
Det er populært med et smukt vægur i indretningen

Tallene kan ses hos Domstolsstyrelsen her http://www.domstol.dk/om/talogfakta/statistik/Documents/Fogedsager/2014/Hel%C3%A5r/Fogedsager%20-%20byretter%202014%20-%20Uds%C3%A6ttelsessager.pdf

 

Initiativer der har indflydelse på tallet af udsættelser

Afskaffelse af starthjælpen, introduktionsydelsen, kontanthjælpsloftet (de såkaldte fattigdomsydelser).

 

Øgede muligheder for at yde rådgivning til udsættelsestruede lejere om huslejebetaling og ansøgning om sociale ydelser. Blandt andet 40 millioner i puljen til forebyggelse af udsættelse af lejere i almene boligområder.

 

Regler, der sikrer, at huslejen bliver betalt så hurtigt som muligt efter, at indkomsten bliver udbetalt (tidligere kunne der gå op til 6 dage fra udbetaling af indkomst til betaling af husleje, så der var risiko for, at der ikke var penge til betaling af husleje).

 

Regler, der sikrer, at boligorganisationen skal tage kontakt til kommunen, når socialt anviste lejere kommer bagud med huslejen.

 

Forbedrede muligheder for kommunerne -for at betale huslejen for beboere, der kommer i økonomisk knibe.

Læs også
Tyskland konfiskerer boliger for at bruge dem til migranter “Et massivt angreb på borgernes ejendomsret”

 

Analyser af kommunernes indsats.

 

Pressemeddelelse fra By- og Boligministeriet

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…