Sæt lys i vinduerne i aften den 4. maj

Colourbox

I dag mandag d. 4. maj 2015 er det 70 år siden, Danmark blev befriet fra den tyske besættelse af landet, som varede i 5 år.

 

For mange – især yngre mennesker – er 1945 en fjern fortid, som for længst er afgået ved døden. Heldigvis er det da også sådan, at den store nabo mod syd i dag er en af vores nærmeste allierede samt en af vores allerbedste samhandelspartnere.

 

Tyskland og Danmark har det godt sammen, ligesom det er tilfældet med de andre europæiske nationer, der for 70-80 år siden var bitre fjender, der bekæmpede hinanden militært.

 

Lysene tændes for den frihed, der aldrig bliver en selvfølge

Så langt så godt. Europas nationer står i dag sammen i et stort fællesskab, og set i et fredspolitisk perspektiv er det noget, vi skal være meget glade for og taknemmelige over.

 

Men betyder det så, at den værdifulde tradition med at sætte levende lys i vinduerne 4. maj herefter bare kan skrottes? Nej, bestemt ikke. Hvad er det nemlig, vi i vore dage sætter lys i vinduerne for?

 

Javel, den ydre konkrete anledning er Danmarks befrielse fra det tyske åg i 1945, men de levende lys i vinduerne er jo ikke mere vendt mod tyskerne. Det er lys, der tændes for den frihed, som ikke er og aldrig bliver en selvfølgelighed.

 

Den frihed og det demokrati, vore forfædre i Danmark og Europa kæmpede og i mange tilfælde døde for, har vi nydt godt af lige siden.

 

Men netop en dag som d. 4. maj, da frihedsbudskabet lød i tusindvis af danske hjem, er der grund til stadigvæk at tænde levende lys for den kamp, der dengang blev vundet, men som skal kæmpes videre generation efter generation.

 

Fjendebilledet ændrer sig, men de europæiske frihedsværdier bygget på ikke mindst kristendommen er også i disse år under pres.

 

Europa truet af kræfter udefra

Læs også
Enestående bog om 2. Verdenskrig: Forført til krig

I dag er Europas frie demokratiske lande ikke mere truet af hinanden. Truslerne kommer fra andre fjernere dele af verden, primært Mellemøsten og Afrika.

 

Samvittighedsløse og kyniske menneskesmuglere sender således masser af forfulgte og ulykkelige mennesker i elendige både over Middelhavet med det mål at nå det forjættede Europa.

 

I hvor høj grad er der blandt de reelle flygtninge også terrorister fra Islamisk Stat ombord – klar til at infiltrere Europa og begå terror ved først givne lejlighed?

 

Et helt naturligt humanistisk hensyn tilsiger os, at vi skal redde mennesker fra druknedøden – det kan overhovedet ikke diskuteres.

 

Men samtidig er vi pisket til at forholde os til de uoverskuelige konsekvenser af en massiv indvandring, der måske, for ikke at sige efter al sandsynlighed, også omfatter personer, hvis mål det er at ødelægge de frie samfund, der voksede sig stærke og fremgangsrige efter opgøret med de totalitære politiske ideologier efter 2. Verdenskrig.

 

Den frihed, der blev vundet tilbage i 1945, er igen truet!

 

Læs også
Fortæller et pressefoto altid hele sandheden?

Naiv politisk korrekthed skal skiftes ud med erkendelse af en barsk virkelighed

Europa er nemlig igen oppe mod totalitære kræfter, hvis mål det er at ødelægge os og de værdier, vi bygger på. Det er en situation, vi skal tage alvorligt og tackle ikke på en politisk korrekt naiv måde, men som mennesker, der er parate til at se en barsk virkelighed i øjnene og kæmpe for det, vi har kært.

 

Det er ikke en opfordring til konfrontation, men derimod en opfordring til at tage vores egne værdier alvorligt og give plads til fremmede i det omfang, det kan ske i gensidig respekt for hinanden værdier.

 

Og eksempelvis Danmark er altså vores land, ligesom Europa er europæernes. Det bør de mennesker, der ønsker at leve i Danmark eller et andet europæisk land respektere.

 

Sæt derfor levende lys i vinduerne i aften d. 4. maj – det er en mindeværdig og god tradition, som aldrig forældes!! Kæmp for alt, hvad du har kært – og frihed er og bliver det bedste guld. Det var det i 1945, og det er det også i 2015!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…