Program der skal afradikalisere muslimer har været en fiasko, men alligevel bliver det rost til skyerne

Det lyder jo godt, at myndighederne vil bekæmpe radikalisering. De frygtelige begivenheder i Danmark, Frankrig og Belgien viser i al sin gru, at det er der stor brug for.

 

Men når det sker som i sidste uge i Aarhus, så bliver man faktisk endnu mere bange. Konkret blev der holdt en stor dyr konference om anti-radikalisering med ”fine” internationale oplægsholdere. Og formanden fra Grimhøjmoskéen var også inviteret med.

 

Det var Aarhus kommune og Østjyllands politi som havde inviteret. Aarhus kommune og Østjyllands politi er blevet verdensberømte som arkitekterne bag ”Aarhus-modellen”, som er et anti-radikaliseringprogram af blandt andet ‘jihadister’, der især er unge muslimer som har været i Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat.

 

Men konferencen viste, hvor lidt myndighederne har forstået af sagens alvor, og hvor svært man har ved at tage ved lære af erfaringer.

 

To dage forinden konferencen havde Aarhus kommune og Østjyllands politi meldt ud, at Aarhus modellens exitprogram aldrig har virket, der er aldrig blevet optaget en eneste til programmet.

 

Myndighedernes imødekommende tilbud om hjælp til at vende tilbage til et normalt liv er hidtil blevet afvist. Rådgivning, mentorer, uddannelsesstøtte, bolig mm er simpelthen ikke faldet i de hjemvendte jihadisters smag.

 

Men til trods for den kedelige kendsgerning, blev Aarhus-modellen altså rost til skyerne.

 

Som Aarhus Stiftstidende skriver, skete det i ”et korstog for Aarhus modellen” hvor der blev ”knyttet tættere bånd” mellem Aarhus, USA og 34 andre lande i kampen mod radikalisering.

 

Det er da fint at eksperterne kan knytte tætte bånd, men bidrager det til borgernes tryghed?

 

Modellen er på værksted

Ifølge myndighederne er Aarhus-modellen eller exit-programmet nu sendt på værksted for at blive justeret, det er dog uvist i hvilken retning. Ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S) kunne der måske blive tale om en form for tvang hvis exit-programmet blev en del af en prøveløsladelse.

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

 

Men hvorfor taler han om det? Det er jo ikke strafbart at rejse til Syrien. Man skulle synes, det var mere oplagt at tale om realistiske tiltag.

 

Hvor der er vilje, er der vej, men viljen til at tage imod myndighedernes udstrakte arm er altså total fraværende blandt salafistiske muslimer i Aarhus. Så hvorfor spinder man videre i det samme spor? Man fristes til at tro, det mest er for at berolige sig selv og for at vise, at man trods alt gør noget.

 

Alle de lokale aktører gør sig da også utroligt umage for, at mødet mellem Danmark og hjemvendte jihadister skal blive så gnidningsløst, empatisk og inkluderende som muligt. Stemningen man søger at opnår beskrives af en lokalavis som var tilstede under konferencen i Aarhus.

 

Det handler om kærlighed og lys

En af oplægsholdere fremhævede et citat af Martin Luther King Jr.:

 

”Mørke kan ikke fordrive mørke. Kun lys kan gøre det. Had kan ikke fordrives med had. Kun kærlighed kan gøre det.”

 

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

Ifølge Aarhus Stiftstidende gjorde citatet eller budskabet meget stort indtryk på deltagerne. Avisen skriver:

 

”Og budskabet gik også igen i smalltalken blandt konferencegæsterne fra 36 lande og fra de mange talere, ligesom det også er en del af essensen i den verdensberømte Aarhus-model, som kæmper mod radikalisering ved at bruge mentorer, uddannelse og dialog til at trække unge på adfærdsmæssige afveje på grund af religiøs eller politisk overbevisning tilbage på sporet.” (Aarhus Stiftstidende)

 

Man kan ikke være uenig i, at uddannelse og dialog er godt og rigtigt. Men hvis der ikke er hul igennem til samtalepartneren, hvis intet skaber genklang hos modparten, giver det altså ikke mening at fortsætte dialogen.

 

Strategien synes at være, at når salafistiske muslimer ikke reagerer på imødekommenhed og åbne arme, så må det være fordi det ikke er nok, de skal have mere kærlighed og flere åbne arme.

 

Men ikke nok med, at myndighederne vil møde sympatisører af Islamisk Stat med kærlighed og åbne arme, man vil også for alt i verden undgå at tale om hvor de får deres ideer fra.

 

Er imamerne ikke ansvarlige?

Ifølge Toke Agerschou vil man kun samarbejde med moske- og foreningsbestyrelserne, man vil holde imamerne udenfor.

Læs også
Vi skal ikke give os selv skylden for muslimers radikale holdninger

 

”Vi snakker med bestyrelserne i de foreninger, der står bag moskéerne eller trossamfundene, og siger, at de er ansvarlige. Det er ikke imamerne,” siger Toke Agerschou. (JP)

 

Planen er at arbejde ud fra teorier om ”community outreach”, som er et amerikansk koncept.

 

”Det er et af de emner, vi er tynde på i Danmark. Vi vil gerne lave et setup, hvor byens borgere på tværs af religion snakker om, hvordan civilsamfundet kan understøtte de unge. Den største fare i forhold til radikalisering er polarisering. Når dialogen holder op, er der næsten kun fordomme og fjendskab tilbage,” siger Toke Agerschou. (JP)

 

Man må sige det kan undre, at myndighederne ikke vil have imamerne med omkring bordet, tror de måske at bestyrelserne eller de menige muslimer er bange for de imamer, de selv har udpeget til at stå i spidsen for deres livssyn?

 

Hvis man ikke aftvinger imamer et løfte om, at det er NU de skal træde i karakter og vise en anden vej, og om nødvendigt videregive viden til myndighederne om deres undersåtter, er dialogen jo bare et spil for galeriet.

 

Paris-terrorister omtales som syriensfarere

Læs også
Morten var ved stranden med sine børn: ‘Fem muslimer’ omringede ham og truede med kniv: “Tror du bare, du kan gå her”

Den amerikanske ambassadør Rufus Gifford var en af oplægsholderne på konferencen, det var han fordi Aarhus-modellen er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus og USA. Ifølge Jyllands-Posten opstod kontakten mellem Danmark/Aarhus og USA allerede inden radikaliserede unge begyndte at valfarte til Syrien.

 

Ambassadøren mener bestemt at der er brug for mere af det samme. JP skriver søndag:

 

”For Rufus Gifford har terrorangrebet i Paris forrige fredag – bl.a. udført af hjemvendte Syrienfarere – kun gjort behovet for en forebyggende indsats a la Aarhus-modellen større, cementerer han, mens to politifolk spadserer omkring uden for vinduet, og to mænd med gråt jakkesæt og øresnegl venter i forlokalet.”

 

Det frygtelige terrorangreb i Paris den 13. november blev altså udført at hjemvendte syriensfarere, ikke terrorister. Det var da noget af en nyhed, hvis man ikke vidste bedre skulle man tro det var en pinlig skrivefejl fra J´s side.

 

Hundredevis af mennesker har mistet deres kære i en brutal nedslagning, hvordan mon de ville have det ved at høre, at bødlerne bliver beskrevet som noget der nærmest klinger eksotisk?

 

Vi skal lade tvivlen komme de ærlige til gode

Terrorangrebet i Paris viste sig at have forbindelser til Islamisk Stat og nedbruddet af Europas ydre grænser. Det har vist sig, at flere terrorister benyttede folkevandringen til at komme uset ind i Europa.

Læs også
“Kunstige jomfruhinder”: Læger skal ikke vedligeholde overtro og uvidenhed

 

Og ifølge adskillige eksperter er de ikke alene. Som en amerikansk militæranalytiker siger, så ville det være højst overraskende hvis IS ikke benyttede lejlighed til at få sine agenter ind i fjendeland.

 

Mange borgere tænker derfor, at den eneste måde at beskytte sig mod den farlige trussel må være, at undlade at tage flere asylansøgere ind, i det mindste før det er sikkerhed for hvilke hensigter de kommer med.

 

Men sådan en holdning har den amerikanske ambassadør slet ikke forståelse for, han mener ligefrem det er flovt.

 

”Mange steder i USA har den politiske reaktion på det, der skete i Paris, været pinlig og uamerikansk,” siger han. (JP)

 

Gifford reagerer på, at flere amerikanske politikere har været ude med at de vil holde igen med at modtage syriske flygtninge. Ambassadøren har naturligvis selv top-agenter med skarpladte våben til at passe på sig døgnet rundt. Så han har ikke noget at frygte.

 

Almindelige borgere har ingen til at beskytte sig når de går ud. borgerne har heller ikke brug for arrogante holdninger om at det er pinligt at ville passe på sig selv og sit land.

 

Som borger føler man sig fuldstændig svigtet, af de myndigheder som skulle passe på en og hvis løn man betaler.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…