Overbefolkningen og manglende familieplanlægning er en vigtig del af årsagen til krigen i Syrien

Foto: UNHCR

2015 – Et nyt år begynder med flere mennesker på jorden, udryddelse af flere vilde dyr og større forbrug af naturens resurser. I det nye år burde vi blive mere ansvarlige, lade væksten være intelligent og indføre menneskepligterne!

 

Jeg havde engang en kontakt i Nigeria – Afrikas folkerigeste stat. Han havde læst min bog RED jorden/SAVE the earth, som har et afsnit om Menneskepligterne udarbejdet af FN’s InterAction Council (som supplement til Menneskerettighederne). Artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar.

 

Jeg sendte ham nogle bøger til fordeling blandt Nigerias politiske ledere men læste på nettet, at en af politikerne var søn af en stammehøvding, der var blevet velsignet med 137 børn! I de kommende år regner man med, at Afrika vil blive velsignet med det dobbelte antal mennesker!

 

     Syrien er en tragedie, og som mange tragedier er den menneskeskabt!

Konflikten i Syrien med efterfølgende flygtninge er resultat af overbefolkning og dårlig ledelse. I 1930erne var der ca. 2,8 mio. indbyggere i Syrien – i dag ca. 20 mio, og pga. klimaændringer med mere tørke er flere flyttet fra land til by. Når folk ikke får deres behov dækket og ikke kan mætte deres mange børn, kommer der utilfredshed, ufred og konflikter.

 

     I 1930erne bestod Syriens befolkning (Gyldendals leksikon, 1932) af forskellige grupper: arabere, tyrkere, turkmener, kurdere, cherkesser, armeniere, persere og jøder, der levede i fredelig sameksistens, men når befolkningstallet stiger – og nogle grupper føder flere børn end andre, og der ikke er føde og vand til alle, giver det problemer. Sammen med stærkt religiøse holdninger, skaber det en situation, som ikke er til at styre.

 

Hvis udlandet blander sig, kan det gå helt galt, hvor et sekulært styre kan afløses af et religiøst regime – og befolkningen går fra værre til værst!

 

Når man ser TV fra flygtningelejre med ulykkelige familier og mange børn flygtet fra deres hjem i Syrien, undrer det mig, at man ikke hjælper disse familier med familieplanlægning, så de kun får de børn i lejrene, de ønsker og kan tage vare på. Ulykkelige kvinder, der ikke ønsker at blive gravide under dårlige forhold, burde hjælpes – med kvindernes samtykke.

 

Fattige flygtningefamilier med mange børn er ikke de letteste at hjælpe til at få asyl i andre lande. Det er lettere – som vi har set på det sidste – at folk med penge lejer et privatfly og flyver til Sverige, hvor de kan få asyl. Menneskesmuglere har kronede dage, og de arbejder ikke gratis.

 

Egypten har gennem mange år ikke været i stand til at brødføde den voksende befolkning. Hvert år kommer der 1-2 mio. flere mennesker til, og hvis Nilen begynder at tørre ud, vil det udvikle sig til en katastrofe. I 1930 var der 14 mio. indbyggere, hvilket er landets bæredygtighed – men i dag er befolkningstallet steget til ca. 90 mio. mennesker, der er dybt afhængige af hjælp udefra – både økonomisk og med fødevarer. Ingen politiker i Egypten tør fortælle folk om sammenhængen mellem de mange børnefødsler og den uro og dårlig økonomi, der er i landet i dag.

 

Politikerne taler om vækst – og problemet med flere gamle – men de gamle dør, og væksten skal ikke være, som den plejer, med større forbrug for at sætte produktionen i vejret. Væksten skal være intelligent – og ved brug af flere robotter og teknologi er der ikke brug for så mange mennesker i industrien. Mange steder ser vi, at maskiner overtager menneskets plads – undtagen i plejesektoren og på hospitalerne. Det startede ved tankstationerne, hvor der i dag ingen service er.

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

 

 

Overbefolkning på jorden er årsagen til store problemer med forurening af luft, vand og jord, hvor hvert eneste menneske i gennemsnit udleder ca. 4 t CO2 årligt – danskerne endnu mere og amerikanerne mest. Det er overbefolkning, der gør, at vilde dyr udryddes, når flere og flere mennesker overtager deres levesteder for at dyrke landbrug eller kvægdrift. Det er overbefolkning, der forbruger flere af jordens resurser, end der kan regenereres. Det er overbefolkning, der er årsag til de flygtningestrømme, som ingen ønsker at modtage.

 

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at politikerne ikke gør nok for at bremse global opvarmning. Klimakonferencerne er overflødige, så længe man ikke drøfter overbefolkning. Vor civilisation er i fare, og politikerne taler kun om penge til afhjælpning af klimaforårsagede skader.

 

Menneskepligterne, artikel 9: Alle, der kan, har pligt til at bekæmpe fattigdom, underernæring, uvidenhed og ulighed og fremme bæredygtig udvikling i hele verden for frihed, sikkerhed og retfærdighed for alle.

 

PS: Paven i Rom har igen talt de fattiges sag, og at vi skal give plads til flygtninge. Han glemte at tillade prævention. Er det ikke bedre, at børn ikke bliver født, end at de dør af sult efter fødslen?

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…