Lee Kuan Yew omdannede på få år det fattige Singapore til et af verdens rigeste lande – læs en succeshistorie

Colourbox

Overalt har mennesker forurenet luft, vand og jord til skade for miljø og klima. God ledelse, disciplin og økonomiske sanktioner ville hjælpe. I Singapore har det virket…

 

Lee Kuan Yew (1923-2015) blev Singapores 1. ministerpræsident, da landet blev selvstændigt i 1959 og beholdt posten til 1990, hvorpå han blev senior minister til sin død den 23. marts 2015.

 

Lee Kuan Yew var født i Singapore og studerede efter 2. verdenskrig jura i Cambridge, England. Derefter returnerede han til Singapore og gik ind i politik.

 

Da han i 1959 blev ministerpræsident, lavede han en 5-års plan, der inkluderede byfornyelse, familieplanlægning med flere rettigheder for kvinder, uddannelsesreformer og udvikling af industrien.

 

Det er takket være Lee Kuan Yew, at den lille ø-stat udviklede sig fra fattigdom til en af de rigeste i verden – med flest millionærer.

 

Singapores succes skyldes god ledelse, disciplin og økonomiske sanktioner!

Jeg besøgte i 1970erne Singapore, og mit første mål var at smage den kendte Singapore Sling (gin, ananasjuice, lime saft, grenadine, cherry, cointreau, D.O.M. Benedictine, angostura bitter) på Raffles hotel (A. J. Raffles grundlagde Singapore i 1819).

 

Men det største indtryk var, at Singapore var så ren. Smed man et cigaretskod eller tyggegummi på gaden, faldt der en bøde på ca. 1200 kr.

 

Singapore flyder ikke med affald. Man har i stedet lavet øen Pulau Semakau af affald – Island of Trash eller Garbage of Eden – og anvender bl.a. den lille ø til en forlystelsespark.

 

Lee Kuan Yew indførte bøder, hvis folks potteplanter havde for meget vand i jorden, hvilket kunne udklække malariamyg, og i sin tid som politiker var han i spidsen for en disciplin, der gjorde, at Singapore ikke blot blev verdens reneste nation men også en af de mest velfungerende.

 

Folk i Asien tager på hospital i Singapore for at få den bedste behandling. Singapore kunne sammenlignes med et fattigt afrikansk land, der steg op af dyndet og blev rigt pga. god ledelse, disciplin og orden.

Læs også
Dansk virksomhed er med til at afhjælpe plastikforurening i verdenshavene

 

Oplysning gør det ikke alene

Politisk ledelse betyder meget for et land. Man kan måske ikke kopiere Lee Kuan Yew’s succes, men andre lande kan lære af den.

 

Danskerne ved godt, at vi ikke må tilsvine naturen, men der sker ikke noget, hvis vi gør det. Der bliver ikke givet store bøder for at smide cigaretskod på gaden!

 

Disciplin og orden vil være svært at indføre i Danmark, hvor man mener, at oplysning er vejen, men det har ikke hjulpet meget på al det skidt, der ligger langs gader og veje, på hospitaler med dårlig hygiejne osv.

 

Da man indførte en bøde på 100 kr. i Helsingør, fordi Romaforældre ikke sendte deres børn i skole, hjalp det øjeblikkeligt, men det må man ikke i Danmark, så får det være, at børn ikke får den undervisning, der faktisk kunne gavne dem resten af livet.

 

På private skoler må man godt have disciplin og orden. Det giver bedre trivsel for eleverne og bedre indlæring – så derfor har mange politikere valgt at sende deres børn i private skoler. De skal jo have den bedste uddannelse!

 

Læs også
Gode intentioner skal starte i nærområdet og brede sig derfra

Bøder og økonomiske sanktioner ville hjælpe til at stoppe forureningen

Forureningen af luft, vand og jord er menneskeskabt, forværret ved befolkningstilvæksten og medvirkende til den globale opvarmning. Forureningen er årsag til:

 

– affald overalt på jorden og i oceanerne

– gifte i naturen og forurening af ferskvand

– udledning af CO2 fra fossile brændstoffer i atmosfæren

– klimaændringer, ekstreme vejrforhold og stigende vandstand

 

Vi har nået the tipping point – the point of no return!

 

Oceanerne er blevet affaldspladser

I Stillehavet flyder der i dag så meget plastic, at det danner et helt kontinent (Great Pacific Garbage Patch) under vandets overflade og flere meter ned til skade for fugle, fisk og havdyr i området.

Læs også
Frank Jensen vil smide nye dieselbiler ud af København

 

Der bliver fanget fugle og fisk, hvis maveindhold bugner af plastic i forskellige farver. I en fugl fandt man 85 forskellige småstykker. Det bliver først taget alvorligt, når det rammer os mennesker.

 

Thor Heyerdahl (1914-2002, norsk etnograf, RA ekspedition 1970): Atlanterhavet var ikke længere blåt. Plastic flasker flød sammen med affald. Vi kunne have været i en snavset storbyhavn.

 

Vi mangler politiske ledere med Lee Kuan Yew’s kvalifikationer

Vi udnytter jorden og dens resurser, forurener og opfører os, som om vi er den sidste generation på jorden.

 

Vi har forurenet så meget, at det sikkert vil blive umuligt at genoprette naturen – især ikke, hvis man ikke indfører disciplin og orden – og bøder. Vi har alle et ansvar for den verden, vi lever i.

 

Lee Kuan Yew gjorde sit for at holde et lille hjørne af verden rent! Hvad gør vi andre?

 

Læs også
Vi er den første generation i historien, der forringer levevilkårene for næste generation – årsagen er overbefolkning og forurening

global-alarm.dk

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…