Borgmesteren ville have en bydel præget af islamiske regler – nu er han fundet skyldig i korruption, ulovlig pression og valgfusk

Luthfur Rahman, Youtube

Luthfur  Rahman, borgmester i London-forstaden Tower Hamlets, er af en domstol fundet skyldig i korruption, ulovlig pression og valgfusk.

 

Luthfur Rahman er ikke en hr-hvem-som-helst. Han har været meget omtalt og omstridt. Ikke kun på grund af skandalesagerne. Luthfur Rahman har også været omdiskuteret, fordi han har lagt vægt på, at han er muslim, og at det skal præge hans politiske arbejde.

 

Valgt som borgmester

Rahman blev valgt til borgmester første gang i 2010 som uafhængig efter at han havde forladt Labour. Inden kommunalvalget sidste år, dannede han partiet Tower Hamlets First, og blev genvalgt den 22. maj sidste år, hvor han samtidig fik valg 18 af sine egne kandidater – alle landsmænd fra Bangladesh.

 

Rahmans tid som borgmester har mildt sagt været kontroversiel, og har været præget af vedvarende beskyldninger om korruption og ulovlig brug af offentlige midler. Efter at BBC lavede en meget kritisk dokumentar om Rahman og hans styre i Tower Hamlets, blev Rahmans brug af offentlige midler sat under overvågning.

 

Men der har gennem hele Rahmans borgmesterperiode været vedvarende rygter og påstande om afpresning, korruption og tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretlige principper – samt udtalt misbrug af offentlige midler til at tilgodese hans egen befolkningsgruppe og sunni-muslimske grupperinger.

 

Nu har det omgivende (britiske) samfund så trukket en streg i sandet og har stillet Rahman for retten. Og dommer Richard Mauwrys afgørelse er klar: Rahman er kendt skyldig i korruption, ulovlig pression og valgfusk. Endvidere er Rahman fjernet fra borgmesterposten og er afskåret fra at genopstille ved næste valg.

 

Pres på muslimer

Dette vil komme som en lettelse for mange, da Rahmans valgkampsmetoder mildt sagt er grænseoverskridende: Han blev således kendt skyldig i at udøve ”uberettiget åndelig påvirkning” og religiøs afpresning for at få Tower Hamlets muslimske indbyggere til at stemme på sig, og i den proces spillede moskeerne i Tower Hamlets en særdeles aktiv rolle: De gik fra dør til dør og fortalte de muslimske indbyggere, at det var deres religiøse pligt at stemme på Rahman og Tower Hamlets First.

 

Men Rahman turde åbenbart ikke satse ensidigt på, at sejren ville komme alene ved at presse sin egen befolkningsgruppe: han førte således sideløbende en benhård smædekampagne mod sin politiske modstander, John Biggs fra Labour, som han bl.a. havde kaldt for ”racist”.

 

Alt sammen særdeles effektivt, for det lykkedes som sagt Rahman og hans parti Tower Hamlets First at få flertal i byrådet, der siden 2010 har været præget af lokalpolitikere fra Bangladesh.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker: ”Vi skal nok sørge for, at navnet Muhammed aldrig forsvinder”

Byrådsmøder på bengali

Mange af dem taler ikke engelsk – eller i hvert fald et så mangelfuldt engelsk, at store dele af byrådsmøderne er foregået på bengali. Dette fik i 2014 de britiske tilsynsmyndigheder til at påbyde, at der udelukkende blev talt engelsk på byrådsmøderne.

 

Tilsidesættelse af engelsk som anvendt sprog ved politiske beslutningsprocesser har dog langt fra været det eneste kritikpunkt i Rahmans tid som bykonge: dommer Mauwry fandt det også bevist, at Rahman havde givet offentlige midler til forskellige sunni-muslimske grupper for at sikre sit eget genvalg. På baggrund af Rahmans tidligere reaktioner på de kritisable forhold, der kom frem under sagen, sagde dommer Mauwry bl.a.:

 

”Mr. Rahman vil givetvis påstå, at min afgørelse bunder i racisme og islamofobi, men det har intet med fordomme at gøre. […] Han (Rahman) har haft stor succes med at skabe sig en karriere ved at ignorere og tilsidesætte loven og få andre til at holde mund ved at beskylde dem for islamofobi. Men de tav ikke – og det gør Retten heller ikke.”

 

Og Mauwry fortsatte: ” Vi står nu med resultatet af en mands skruppelløse ambitioner, og taberne, de bangladeshiske indbyggere i Tower Hamlets, er blevet isoleret fra andre befolkningsgrupper i Tower Hamlets, der nu tager afstand fra dem. Rahman har jævnligt beskyldt andre for at have en dem-og-os kultur, men han har selv skabt dybe kløfter i sit eget lokalsamfund”

 

Dommer Mauwry beskrev endvidere Rahman som et modvilligt vidne, der svarede undvigende og respektløst på rettens spørgsmål.

 

Også Rahmans viceborgmester, Alibor Choudhury bliver fjernet fra sin post og mister sin plads i byrådet: ”Hans fingeraftryk sidder allevegne på den smædekampagne der blev ført mod Mr. Biggs”, udtalte dommer Mauwry, der også vurderede, at Choudhury var dybt involveret i Rahmans valgkamp, der af dommeren blev betegnet som ”skånselsløs og uærlig”.

Læs også
Video: Dagligdag i London – voldsomt røveri ved højlys dag, og ingen tør gribe ind

 

Og så tilføjede dommer Mauwry, at det tydeligt fremgik, at flere af de vidner, der blev ført fra Rahmans forsvar var præparerede og instrueret i, hvad de skulle sige. Bl.a. havde et af Rahmans vidner beskrevet et valgsted som ”et meget harmonisk sceneri” da han afgav sin stemme der – selvom det kunne bevises, at vidnet havde brevstemt.

 

Selvom skandalen i Tower Hamlets er den første af sin art i Storbritannien, bliver den helt sikkert ikke den sidste: Antallet af indbyggere i Storbritannien med muslimsk baggrund er fordoblet de seneste 10 år og udgør nu ca. 3 mio. I de områder, hvor beboere med muslimsk baggrund udgør en majoritet, vil politikere med muslimsk baggrund også i stigende grad komme til magten, og det er derfor uundgåeligt, at der vil komme nye sager, hvor sekulære regler bliver tilsidesat til fordel for sharia og hvor klandyrkelse vil træde i stedet for samfundssind.

 

Luthfur Rahman er blot toppen af isbjerget.

 

Kilder:

 

http://www.express.co.uk/news/uk/572369/Tower-Hamlets-mayor-Lutfur-Rahman-guilty-election-corruption-bribery

http://www.express.co.uk/news/uk/485993/Speak-ENGLISH-Minister-orders-Tower-Hamlets-to-stop-using-BENGALI-in-council-meetings?_ga=1.76406037.1450368444.1430910982

https://denkorteavis.dk/2013/det-er-officielt-storbritanniens-muslimske-befolkning-fordoblet/

Læs også
Briterne er ved at afskaffe friheden – nu er Londons borgmester, Sadiq Khan, på krigsstien
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…