Gimi Levakovic er storkriminel og har malket de offentlige kasser – men Mette Frederiksen gør ingenting

Med tydelig adresse til sigøjnerfamilien Levakovic og familiens plyndringer i både de sociale kasser og i folks private hjem havde Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Martin Henriksen, i går kaldt justitsminister Mette Frederiksen i samråd i Integrationsudvalget.

 

Dansk Folkeparti vil have Levakovic’erne og andre berygtede gangsterfamilier såsom Daabas-familien i Vollsmose smidt ud af Danmark og havde i den forbindelse stillet følgende ret enkle spørgsmål til justitsministeren:

 

“Ministeren bedes redegøre for, om regeringen er indstillet på at ændre de nuværende regler, således at ikke-danske statsborgere, der gennem længere tid uafbrudt har modtaget offentlig forsørgelse, kan få inddraget deres opholdstilladelse efter en konkret vurdering af deres evne og vilje til at bidrage til det danske samfund?”

 

Jamen, konventionerne …

Det viste sig dog hurtigt, at spørgsmålet, som både Martin Henriksen og Venstres Hans Andersen mente burde være både enkelt og let at besvare, efter Mette Frederiksens opfattelse var indviklet og umuligt at besvare mundtligt.

 

I stedet for at svare konkret, greb Mette Frederiksen i stedet til regeringens sædvanlige taktik med at hive konventioner og EU ned fra diverse hylder og brugte i øvrigt lang tid på at redegøre for de utallige former for opholdstilladelser, Danmark mere eller mindre frivilligt har fået viklet sig ind i.

 

“Så det spørgsmål kan ikke besvares enkelt,” erklærede Mette Frederiksen og henviste i stedet til regeringens såkalde integrationsudspil, der ifølge planen skulle kunne bringe flygtninge og indvandrere i arbejde.

 

Vil ministeren arbejde for lettere udvisning, ja eller nej?

Mette Frederiksens uafladelige henvisninger til internationale regler er og flygtninge blev til sidste for meget for Martin Henriksen, som forsøgte at skære igennem:

 

“Jeg synes, det er mærkeligt, at ministeren hele tiden snakker uden om og bruger sin tid på forhold, som slet ikke har noget med samrådsspørgsmålet at gøre for at undgå at svare på det, der bliver spurgt om,” sagde Martin Henriksen og forsøgte endnu engang at præcisere spørgsmålet:

 

“Vil ministeren arbejde for, at lovgivningen ændres således, at det bliver nemmere at udvise EU-borgere, hvis de har været på offentlig forsørgelse i en årrække. Vil ministeren arbejde for det. Ja eller nej? Det er et klart spørgsmål, som fortjener et nogenlunde klart svar,” mente Martin Henriksen.

 

Læs også
Mette F. lægger ud med store løftebrud i udlændingepolitikken – vi får flere flygtninge

Det var Mette Frederiksen dog ikke enig i:

 

“Det kan godt være, at man kan få det til at lyde lettere, end det er. Vi er inde og røre ved et større kompleks af både EU-regler og internationale forpligtelser og selvfølgelig også dansk lovgivning. Det er en større manøvre, Martin Henriksen der lægger op til,” svarede Mette Frederiksen.

 

Er oplagt kandidat til en pris

Selvom Martin Henriksen gang på gang bad om blot en politisk tilkendegivelse og i den forbindelse et enkelt ja eller nej, lykkedes det ikke, hvilket til sidst fik Dansk Folkepartis integrationsordfører til at udbryde:

 

“Det her er jo en fremragende opvisning i, hvordan man ikke skal svare på spørgsmål. Hvis man kunne få en pris for det, så ville ministeren ligge lunt i svinget,” erklærede Martin Henriksen og bragte med henvisning til EU’s udvisningsregler Levakovic-familien på banen.

 

Han ville konkret vide, om Mette Frederiksen ikke mente, at familien burde udvises.

 

“Det må bero på en konkret vurdering fra statsforvaltningen. Det er dem, der skal træffe afgørelsen, det er ikke mig som minister,” svarede Mette Frederiksen.

Læs også
Mette Frederiksen satsede voldsomt og tabte – kaotiske tilstande hos de røde

 

“Hvordan synes ministeren så det går med statsforvaltningen i forhold til, at den pågældende familie er EU-borgere (fra Kroatien, red.) og dermed i henhold til EU-reglerne kan udvises?” ville Martin Henriksen vide.

 

“Jeg sidder aldrig i et åbent samråd og forholder mig til myndigheders afgørelser for konkrete personer. Det er ligemeget, om de er danskere eller udlændinge,” svarede Mette Frederiksen.

 

Udviser de virkelig i Belgien?

Mod samrådets slutning oplyste Martin Henriksen, at Belgien med henvisning til EU-regler rask væk udviser andre EU-landes statsborgere, hvis de ligger det belgiske samfund til last.

 

Han oplyste således, at Belgien i 2010 udviste omkring 300 EU-borgere. I 2011 var antallet af udviste blevet tredoblet til rundt regnet 1000 og året efter i 2012 fordoblet til 2000.

 

“Har ministeren bedt embedsværket undersøge, hvor mange EU-borgere, der er blevet udvist, fordi de har ligget samfundet til last?” ville Martin Henriksen herefter vide.

 

Læs også
Regeringsforhandlingerne er ramt af store problemer – men Journalistisk Venstreparti prøver at hjælpe ’deres’ Mette

Det kom tilsyneladende helt bag på landets justitsminister, at der eksisterer EU-udvisningsregler, der kan bruges til udvisning af eksempelvis en familie som Levakovic. I hvert fald svarede hun:

 

“Det er klart, at hvis der er nogle muligheder i EU-reglerne, som vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på i Danmark, så er det da afgørende og interessant, at vi får det afdækket, og det vil jeg da meget gerne give et tilsagn om, at vi gør,” erklærede Mette Frederiksen.

 

Hvilket afstedkom følgende hjertesuk fra Martin Henriksen:

 

“På en eller anden måde er det her et udtryk for, hvordan vi anskuer tingene i Danmark. Både rent politisk, men også i det administrative system. Vi har nogle regler og muligheder for at gøre noget ved sådannem mennesker her (Levakovic’erne, red.), men vi gør det ikke. Jeg ved egentlig ikke hvorfor, men vi gør det ikke.”

 

Berygtet gangsterfamilie koster kommunen millioner

Familien Levakovic har gennem de sidste mange år kostet især Københavns Kommune tocifrede millionbeløb årligt samtidig med, at familien står bag indbrud, vold, hjemmerøverier og tricktyverier.

 

Samtidig med, at de hæver socialhjælp i stor stil, render familiens mandlige medlemmer således i en konstant strøm ud og ind af landets domstole og fængler. Kun et familiens medlemmer over 18 år er ustraffet. Han lider af et fysisk handicap.

Læs også
De Radikale er hårde over for danskerne, men bløde over for indvandrerne – en farlig partner for Socialdemokratiet

 

I en periode over fire år har alene fire af familiens medlemmer i gennemsnit modtaget hver mellem 20.000 og 24.000 kroner hver måned, fremgår det af en intern revisionsrapport fra Københavns Kommune, som TV2 i marts i år er kommet i besiddelse af.

 

Familiens medlemmer går ikke af vejen for at trusler, når de står på socialkontoret og kræver ind.

 

Af en intern undersøgelse, som Københavns Kommune har udarbejdet, fremgår det blandt andet, at familiens overhoved, Gimi Levakovic, på et tidspunkt har truet med “at sprætte en medarbejder op.

 

Familiens kriminelle aktiviteter er af så grov og brutal karakter, at fire af familiens medlemmer inden for det sidste halve år har fået en udvisningsdom.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…