Der er kun en måned til klimatopmødet COP21 i Paris – men ingen taler om de virkelige årsager til den globale opvarmning

Colourbox

Den 30. november til den 11. december skal der være klimatopmøde i Paris: COP21.

 

Løsningen på klimaproblemerne er familieplanlægning og thorium atomkraft – samt fusion senere!

 

David Attenborough (1926-, eng. naturforsker): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker. Hvis ikke, befolkningstilvæksten med dens forbrug og forurening stoppes, risikerer vi, at klimaet ændrer levevilkårene for alle mennesker, dyr og planter.

 

Thorium atomkraft er i dag den eneste energitype, der kan erstatte alle fossile brændstoffer

Klimaet er blevet mere voldsomt, og Golfstrømmen ændrer måske kurs pga. afsmeltning af is i det arktiske område. Gletsjerne smelter, og et kommende problem bliver forsyning af fersk vand til den stigende globale befolkning.

 

Derfor er det nødvendigt at skaffe rent vand via afsaltningsanlæg, hvilket øger behovet for rigelig, billig og ren energi. Thorium er løsningen.

 

Vedvarende energi kan ikke bremse den globale opvarmning

Danmark har rekord i statsstøtte til vedvarende energi, som skal have back-up og ikke giver forsynings­sikkerhed. Ustabil vind og sol leverer kun få procent af den globale energiforsyning.

 

Thorium har så stort et potentiale, at der vil være energi nok til alle i over 1000 år

Alligevel fortsætter man med myter om kernekraft og illusioner om dansk grøn energi, men årsregnskabet fra Dongenergy.dk viser fakta om elforbruget i Danmark for 2014:

 

Kul og brunkul                             51%

Affald, biomasse og biogas        4%

Vind, vand og sol                          8%

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

Naturgas                                        13%

Olie                                                    1%

Atomkraft                                       23%

 

EU kommissionen støtter thorium projektet SAMOFAR, men Danmark deltager ikke!

I EU har et konsortium af forskningsinstitutter og universiteter startet et thorium projekt, der kaldes SAMOFAR (safety assessment of the molten salt fast reactor). Hvorfor er Danmark ikke med?

 

Klimatopmøde COP21 i Paris, december 2015

Hovedemnet er at stoppe stigningen i temperaturen, men det bliver sikkert som ved tidligere klima-konferencer, at der skal flere penge til lindring af skader (mitigation) og tilvænning (adaptation) til klimaændringerne. Det fjerner ikke årsagen til global opvarmning: overbefolkning og udledning af CO2. Det haster, hvis jorden ikke skal opleve et klimatisk ragnarok med millioner af flygtninge.

 

Høring på Christiansborg 27. nov. 2015 om thorium – den ’grønne’ atomkraft!

Verden har brug for rigelig og billig ren energi, og thorium er på vej i mange lande pga. det stigende energibehov. I Danmark foregår det på privat basis, da der blev sat stop for A-kraft i Danmark ved en folketingsbeslutning i 1985.

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

 

Denne beslutning bør ændres. 2 danske forskere har på thoriumkonferencen (11-15. okt.) i Mumbai fortalt om deres waste burner, der med thorium kan omdanne uranaffald til ren energi. På thorium høringen 27. nov. 2015 vil direktør Øystein Asphjell fra Thor Energy A/S fortæller om udvikling af thorium i Norge – og ønsket om en dansk partner.

 

Kan verdens politiske ledere redde klimaet, før det er for sent?

Sol og vind kan kun supplere og skal altid bruge stabil back-up energi, og biomasse kan resultere i destruktion af skove. Alligevel satser Danmark på dyr ustabil vindenergi og planlægger fx et kabel til 15 mia. kr. over Nordsøen mellem Danmark og England, så man kan overføre strøm, når vinden kun blæser i det ene af landene!

 

De 15 mia. kr. ville være bedre anvendt til forskning og udvikling af dansk thorium atomkraft, især i betragtning af de store thorium ressourcer i Grønland.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…