Mændene fra Islamisk Stat griner – her kan de købe en sexslave for en pakke cigaretter

Islamisk Stat har gjort systematiske seksuelle overgreb på piger og kvinder til en institution i samfundet, og disse overgreb er en del af jihadisternes ideologi. Det fortæller FN’s særlige udsending Zainab Bangura.

 

Hun indrapporterer seksuelle overgreb i konfliktområder og har tidligere været udsendt i Bosnien, Congo, Sydsudan, Somalia og Den Centralafrikanske Republik, men ingen af disse steder har hun observeret tilstande, der kan måle sig med de horrible forhold i Islamisk Stats områder.

 

Systematisk sexslaveri af særlig brutal karakter

Bangura fortæller, at når Islamisk Stat angriber en landsby, bliver alle mandlige beboere over 13 år henrettet.

 

Pigerne bliver klædt af, det undersøges om de er jomfruer og hvilke brystmål de har, og det vurderes, hvor kønne de er.

 

De yngste og kønneste jomfruer sendes til Islamisk Stats højborg Raqqa. Her udvælger sheikerne sig hver nogle piger (typisk 3-4 piger). Når de har valgt, kan emirerne udvælge sig deres piger, og jihadkrigerne kan herefter hver vælge sig nogle piger blandt de tilbageblevne.

 

Når de efterhånden bliver trætte af en pige, det kan være efter en måned eller lignende, overgår hun til slavemarkedet, hvor der bydes på hende. Bangura hørte om en pige, der var blevet handlet 22 gange, og en anden pige fik sin ejers navn indskrevet på håndryggen som tegn på, at hun var hans ejendom.

 

Pigerne behandles brutalt under det organiserede sexslaveri. De voldtages og tvinges til at underkaste sig ekstreme sexovergreb af sadistisk karakter. Bangura hørte om en 20-årig pige, der ikke adlød under et sådant overgreb og derfor blev brændt levende.

 

Selvmordsforsøg

Flere undslupne piger har fortalt om Islamisk Stats brutale behandling af dem. Amnesty International beretter om brutale voldtægter, sexslaveri og desperate piger, der vælger at begå selvmord for at undslippe deres skæbne. Flere piger er blevet truet med, at IS ville dræbe deres familiemedlemmer, hvis de begik selvmord.

 

Human Rights Watch har talt med flere undslupne piger om deres selvmordsforsøg.

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Forsøgte at drikke gift

Rashida på 31 blev tvunget til at konvertere til islam og blive gift.

 

Fangevogterne lavede et lotteri, hvor pigernes navne blev skrevet på sedler. Rashidas navn blev udtrukket af Abu Ghufran, der tvang hende til at tage et bad. Da hun frygtede hans efterfølgende seksuelle overgreb, tog hun en bøtte med gift med i baderummet, gav noget til de andre piger og opløste noget af det i vand, hvorefter hun drak det.

 

Pigerne blev syge, men overlevede.

 

Leyla forsøgte selvmord med elektricitet

Leila så to piger forsøge at begå selvmord ved at skære sig i håndleddet med glasskår.

 

Da Leilas libyske fangevogtere beordrede hende at tage et bad, var hun klar over, at de sandsynligvis ville voldtage hende bagefter. Hun forsøgte derfor, mens vandet løb, at tage sit eget liv ved at tage fat i en elektrisk ledning for at få stød.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Der var imidlertid ingen strøm i ledningen, og da fangevogterne opdagede selvmordsforsøget, blev hun slået, til øjnene blev helt opsvulmede og armene blev blå.

 

De bandt hende, skar klæderne af med en kniv og vaskede hende. Dernæst voldtog de en veninde for øjnene af hende. Senere blev hun selv voldtaget, og hun forsøgte endnu en gang at begå selvmord.

 

Udstilling af sexslaverne

Det menes, at Islamisk Stat holder 3.000-5.000 piger som sexslaver, og størstedelen af disse er yazidier.

 

Sexslaverne holdes i fangenskab på hoteller, fabrikker, landbrugsejendomme, skoler, fængsler, militærbaser, tidligere regeringsbygninger og lignende.

 

Den 19-årige Hanan blev bortført sammen med andre kvinder og piger, hvoraf den yngste var 10 år. Efter en uge hvor Hanan sammen med 50 andre blev slået regelmæssigt, blev de overflyttet til en treetagers lagerbygning for sexslaver i Mosul.

 

Der befandt sig flere hundrede kvinder og piger her, og de blev udstillet i grupper af 50 personer, med 10 i hver række. Kunderne kom ind og beskrev deres ønsker, hvorefter de defilerede forbi rækkerne og udvalgte deres sexslaver.

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

 

FN berettede i efteråret 2014 om et slavemarked i Mosul, hvor sexslaverne havde et prisskilt, så potentielle købere kan se ‘varerne’ an og har et udgangspunkt for forhandling af købsprisen. Nogle sælges så billigt, at prisen svarer til en pakke cigaretter, fortæller Zainab Bangura.

 

Udgivelser fra IS om sexslaveri

I efteråret 2014 udgav Islamisk Stat det fjerde nummer af deres internettidsskrift Dabiq, og heri pralede terrororganisationen med, at de tager slaver.

 

En af hovedartiklerne bærer titlen: “Genoplivningen af slaveri før dommedag”. IS fortæller her om deres slavetagning af yazidi kvinder og proklamerer stolt, at Islamisk Stat har genindført et aspekt af sharialovgivningen i dens oprindelige betydning.

 

Islamisk Stat minder om, at slaveri er en integreret del af islam: “Man skal huske på, at det, at tage de vantro familier som slaver og deres kvinder som elskerinder, er et veletableret aspekt af shariaen. Hvis man benægtede eller latterliggjorde dette, ville det svare til at benægte eller latterliggøre koranversene og fortællingerne om Profeten (sallallahu ‘alayhi wa sallam) og derved at frafalde fra islam.” (Dabiq)

 

Ok at have sex med en pige, som ikke er kommet i puberteten

I samme periode udgav Islamisk Stat en folder med titlen: “Spørgsmål og svar vedrørende at tage fanger og slaver”. Blandt retningslinierne heri fastslås det, at det er tilladt at tage vantro kvinder til fange og at have samleje med dem.

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

 

Hvis hun er jomfru, må ejeren have samleje med hende umiddelbart efter at have anskaffet sig hende. Hvis hun ikke er jomfru, skal hendes livmoder renses først.

 

Hvis en slaveejer dør, indgår slaven i indboet ved bodelingen. Den mand, der arver hende, må imidlertid ikke have samleje med hende, hvis en fader eller en af sønnerne allerede har haft samleje med hende, eller hvis flere mænd arver hende i fællesskab.

 

Hvis pigen ikke er kommet i puberteten endnu, må ejeren have samleje med hende, hvis hendes krop kan tåle det; ellers er det nok at nyde hende uden samleje.

 

Folderen henviser til koranen: “Lykkelige er de troende, de, som er ydmyge i deres bøn, som vender sig bort fra tomme ord, som giver almisse, som vogter over deres køn; undtagen over for deres hustruer og slavinder, for da kan man ikke bebrejde dem noget.” (koranvers 23:1-6)

 

Ideologisk og historisk baggrund for slaveriet

En lignende underforstået accept af at forgribe sig seksuelt på sine kvindelige slaver ses i dette koranvers: “som værner om deres køn – dog ikke i forholdet til deres hustruer og slavinder, for da kan de ikke dadles.” (koranvers 70:29-30).

 

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

Se desuden koranvers 4:3, 33:50-52 og 4:23-24.

 

Islamisk Stat kan således hente ideologisk begrundelse for deres sexslaveri i islam, hvor Koranen betragtes som Allahs ufejlbarlige ord af evig gyldighed.

 

Lige så vigtige er beretningerne om Muhammeds liv, da hans betragtes som et fuldkomment menneske, et eksempel til efterlevelse og en rollemodel til alle tider. Muhammed tog ved sine angreb på jødiske stammer selv kvinder som sexslaver.

 

Denne ideologiske baggrund har medført, at muslimer igennem århundreder har benyttet sig af sexslaveri, hvor de er trængt frem og har undertrykt den oprindelige befolkning.

 

Dette beskrives i bøgerne Det tilslørede folkemord – den arabiske slavehandel i Afrika og Slaveriet indenfor islam.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…